[Galaxy J7 Prime]วิธีแก้ไขกรณีเครื่องค้างไม่สามารถสัมผัสหน้าจอหรือไม่สามารถปิดเครื่องได้

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-20

Q : วิธีการแก้ไขอาการรับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติเมื่อเสียบหูฟังไว้

A : หากตัวเครื่อง Galaxy J7 prime มีการรับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติเมื่อเสียบหูฟังไว้  สามารถปิดการใช้งานได้โดย

1 ในหน้าจอหลัก แตะ "โทรศัพท์"
[Galaxy J7 2017]วิธีแก้ไขกรณีเครื่องค้างไม่สามารถสัมผัสหน้าจอหรือไม่สามารถปิดเครื่องได้
2 แตะ "เพิ่มเติม"
3 แตะเลือก "การตั้งค่า"
[Galaxy J7 2017]วิธีแก้ไขกรณีเครื่องค้างไม่สามารถสัมผัสหน้าจอหรือไม่สามารถปิดเครื่องได้
4 แตะ "การรับและการวางสาย"
[Galaxy J7 2017]วิธีแก้ไขกรณีเครื่องค้างไม่สามารถสัมผัสหน้าจอหรือไม่สามารถปิดเครื่องได้
5 เลื่อนปิดสวิตช์ที่เมนู "การตอบรับอัตโนมัติ" เนื่องจากเมื่อเปิดเมนูนี้และมีการเชื่อมต่อหูฟังหรืออุปกรณ์บูลทูธ จะทำการรับสายเรียกเข้าอัตโนมัติหลังจากมีการเตือนสายเรียกเข้า 2 วินาที
[Galaxy J7 2017]วิธีแก้ไขกรณีเครื่องค้างไม่สามารถสัมผัสหน้าจอหรือไม่สามารถปิดเครื่องได้
[Galaxy J7 2017]วิธีแก้ไขกรณีเครื่องค้างไม่สามารถสัมผัสหน้าจอหรือไม่สามารถปิดเครื่องได้

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ