[Galaxy S7 & S7edge] หากหาแอปพลิเคชัน Smart Switch ไม่เจอ ต้องแก้ไขอย่างไร?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-10-07

เราสามารถหาแอปพลิเคชัน Smart Switch ได้โดย

ไปที่ “Setting” >> เลือก “Search” ที่มุมบนด้านขวา >> พิมพ์ “Smart Switch” เลือกเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน และจึงทำการโอนย้ายข้อมูลใหม่ได้

 

**หมายเหตุ หากเป็นการเปิดใช้เครื่องครั้งแรก แต่ข้ามขั้นตอน Smart Switch ไป ให้ทำการแก้ไขตามวิธีข้างต้นทันที

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ