[Galaxy S8 / S8+] สัญลักษณ์รูปหยดน้ำ ที่ปรากฏขึ้นขณะชาร์จแบตคืออะไร ?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-20
1

สัญลักษณ์รูปหยดน้ำจะปรากฏขึ้นเมื่ออุปกรณ์ชาร์จแบต หรือพอร์ต USB มีความชื้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ Galaxy S8 / S8+ ของคุณได้ เช่น ไฟลัดวงจร อุปกรณ์ของคุณจะหยุดการชาร์จไฟทันที

ดังนั้นเพื่อให้การใช้งานได้ปกติ ควรทำความสะอาดให้แห้งก่อนการชาร์จไฟ ทุกครั้ง

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ