ขั้นตอนการเตรียมใช้งานหูฟังไร้สาย Galaxy Buds

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-09
kv

การเตรียมหูฟังสำหรับใช้งาน

ใส่ขอบยางซิลิโคนเข้ากับหูฟัง

 

    ➀ เลือกยางซิลิโคนที่พอดีกับหู

    ➁ ยึดยางซิลิโคนกับสลักด้านล่างของหูฟัง

    ➂ ทำตามวิธีข้างต้นกับหูฟังอีกข้าง

ใส่ขอบยางซิลิโคนเข้ากับหูฟัง

 

    ➀ เลือกขอบยางซิลิโคนที่พอดีกับหู

    ➁ เลือกขอบยางซิลิโคนสำหรับด้านซ้ายและด้านขวา

    ➂ เกี่ยวขอบยางซิลิโคนตามร่องของหูฟังให้พอดีกับขอเกี่ยวเพื่อยึดขอบยางซิลิโคนให้แน่น

    ➃ ทำตามวิธีข้างต้นกับหูฟังอีกข้าง

หมายเหตุ :

       ⚬ อย่าใส่หูฟังเข้าไปในหูหากไม่ได้ใส่ขอบยางซิลิโคนและซิลิโคนหูฟัง. ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการเจ็บที่หู

       ⚬ อย่าดึงขอบยางซิลิโคนและซิลิโคนหูฟังแรงเกินไปเมื่อต้องการเปลี่ยนหรือถอดออก. อาจทำให้ฉีกขาดได้

       ⚬ อย่าใส่ขอบยางซิลิโคนและซิลิโคนหูฟังผิดทิศทาง. อาจทำให้หูฟังไม่พอดีกับหูของคุณ

การสวมใส่หูฟัง

    ก่อนจะสวมใส่หูฟังแต่ละข้าง ให้ตรวจสอบว่าทำการใส่ขอบยางซิลโคนและซิลิโคนหูฟังแล้ว

    ➀ ตรวจสอบทิศทางของหูฟังแต่ละข้างแล้วสวมเข้าไปในหูของคุณโดยให้ปลายปีกหันขึ้นไปด้านบนจนกว่าจะพอดีหูของคุณ

  ➁ ปรับหูฟังโดยการหมุนไปมาเพื่อให้พอดีกับหูคุณทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

    ซ็นเซอร์ความไวต่อการสัมผัสจะตรวจจับโดยอัตโนมัติว่าคุณใส่หูฟัง จากนั้นหูฟังจะส่งเสียงแจ้งให้คุณทราบว่าหูฟังนั้นถูกตรวจพบ

หมายเหตุ :

       ⚬ เมื่อเซ็นเซอร์ความไวต่อการสัมผัสไม่สามารถเชื่อมต่อการสวมใส่หูฟัง, หูฟังอาจไม่ทำงาน.

        ให้ปรับขอบยางซิลิโคนและซิลิโคนหูฟังให้พอดีกับหูของคุณ.

       ⚬ ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำที่โพสต์ทั้งหมดในพื้นที่ที่มีการจำกัดการใช้อุปกรณ์ไร้สายที่ได้รับอนุญาต เช่น เครื่องบินและโรงพยาบาล

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ