Welcome to the
!
Please enjoy our special offers for you
ข่าวสนับสนุน

ขยายศูนย์บริการใหม่ ครอบคุมยิ่งขึ้น!

โทรศัพท์มือถือ
2021-04-08
ขยายศูนย์บริการใหม่ ครอบคุมยิ่งขึ้น!
ให้คุณสะดวกมากยิ่งขึ้นกับศูนย์บริการซัมซุงแห่งใหม่ สาขาเซ็นทรัลพลาซามหาชัย ในพื้นที่ซัมซุง เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์ ชั้น 2 พร้อมให้บริการในวันที่ 24 เมษายน 2564 เป็นต้นไป พิเศษ! พร้อมรับโปรโมชั่น สูงสุดถึง 3 ต่อ! เมื่อใช้บริการระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2564
• ต่อที่1 บริการตรวจเช็กเครื่องฟรี!
• ต่อที่2 รับส่วนลดค่าซ่อม 10% (รวมค่าบริการ)
• ต่อที่3 ติดฟิล์มฟรี! สำหรับทุกงานซ่อม
ศูนย์บริการซัมซุงสาขาเซ็นทรัลพลาซามหาชัย ให้บริการสอนการใช้งาน อัพเดทซอฟต์แวร์ จนไปถึงการซ่อมแซมที่ต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ รองรับผลิตภัณฑ์ประเภท สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์สวมใส่ สาขาเซ็นทรัลพลาซามหาชัย ให้เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11.00น. – 21.00น.
เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ลูกค้าสามารถจองคิวเพื่อขอรับบริการได้แอปพลิเคชัน Samsung Members หรือติดต่อจองคิวผ่านคอลเซ็นเตอร์ โทร 1282 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด
เงื่อนไขโปรโมชั่น
1. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าซัมซุงที่ใช้บริการที่ศูนย์บริการซัมซุงสาขาเซ็นทรัลพลาซามหาชัย ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2564 – 26 เมษายน 2564 รับสิทธิพิเศษ
ต่อที่1 บริการตรวจเช็กเครื่องฟรี
ต่อที่2 รับส่วนลดค่าซ่อม 10% (รวมค่าบริการ)
ต่อที่3 ติดฟิล์มฟรี! สำหรับทุกงานซ่อม
2. ให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์สวมใส่ของซัมซุงเท่านั้น ทั้งนี้หากมีงานต่อเนื่องและศูนย์บริการไม่สามารถซ่อมเสร็จภายในช่วงเวลาดังกล่าว ลูกค้ายังคงได้รับสิทธิพิเศษอยู่
3.สิทธิพิเศษนี้ให้บริการตรวจเช็คฟรีเมื่อนำเครื่องมาตรวจเช็กที่ศูนย์บริการซัมซุงเท่านั้น
4.สิทธิพิเศษส่วนลดค่าซ่อมคิดรวมทั้งค่าอะไหล่และค่าแรงในการซ่อม สิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
5.บริการตรวจเช็กเครื่องฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ แม้ลูกค้าไม่ประสงค์ซ่อม
6.บริการติดฟิล์มฟรีเมื่อเปลี่ยนจอภาพให้บริการด้วยฟิล์มชนิด Hydrogel บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีลูกค้าไม่พอใจและต้องการติดฟิล์มประเภทอื่นๆแทน
7.เฉพาะเครื่องที่นำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ โดยบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เท่านั้น โดยใช้ได้ทั้งเครื่องที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันและนอกเงื่อนไขการรับประกัน

RC01_Static Content