[Smart TV] ฉันสามารถรีเซตทีวีได้อย่างไร?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-10-26

Q : ฉันสามารถรีเซตทีวีได้อย่างไร?

A
: สามารถรีเซตทีวีได้ดังนี้

1 กดปุ่มเมนูที่รีโมท
2 เลือก สนับสนุน
3 เลือก ตรวจสอบด้วยตนเอง
4 เลือก รีเซต ใส่ 0000
[Smart TV] ฉันสามารถรีเซตทีวีได้อย่างไร?
5 ตอบ ใช่
[Smart TV] ฉันสามารถรีเซตทีวีได้อย่างไร?

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ