Term & Condition

กติการ่วมสนุกกิจกรรม “Night Time Story”
1. ถ่ายวิดีโอทดลองใช้เครื่อง Samsung S22 Series ที่ร้าน Samsung Experience Store สาขาใดก็ได้ โดยโชว์ฟีเจอร์เด็ด ๆ พร้อมบอกความประทับใจหลังได้ทดลองใช้ในแบบฉบับของคุณ ความยาวคลิปไม่เกิน 1 นาที (ภายในวิดีโอจะต้องสามารถระบุได้ว่าอยู่ภายในร้าน Samsung Experience Store)
2. โพสต์วีดีโอของท่านไปยังทวิตเตอร์หรือติ๊กต๊อกส่วนตัวของท่านและเปิดโพสต์เป็นสาธารณะตลอดระยะเวลากิจกรรม
3. ติดแฮชแทค #GalaxyS22TH #GalaxyS22THxPerthPlan และ #Perth หรือ #Plan (เลือกติดแฮชแทคนักแสดงที่ท่านอยากได้ภาพพร้อมลายเซ็น)
4. วิดีโอและความประทับใจไหนที่โดนใจกรรมการที่สุดจะได้รับรางวัลภาพ เพิร์ธ หรือ แปลน อัดกรอบพร้อมลายเซ็นไปเลย

รางวัลและระยะเวลากิจกรรม
ของรางวัลภาพอัดกรอบเพิร์ธ หรือ แปลน อัดกรอบพร้อมลายเซ็น จำนวน 10 รางวัล (5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 รางวัล)
สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ตลอด 5 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2565 – 27 เมษายน 2565 โดยแบ่งเป็นรอบดังนี้ :

• รอบที่ 1 - ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2565 – 30 มีนาคม 2565 เวลา 23.59
• รอบที่ 2 – ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 – 6 เมษายน 2565 เวลา 23.59
• รอบที่ 3 - ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 – 13 เมษายน 2565 เวลา 23.59
• รอบที่ 4 - ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2565 – 20 เมษายน 2565 เวลา 23.59
• รอบที่ 5 - ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 – 27 เมษายน 2565 เวลา 23.59

การประกาศรางวัลและเงื่อนไขการรับรางวัล
ประกาศรายชื่อผู้ชนะกิจกรรมทาง Official Twitter Account : Samsung Thailand ใต้โพสกิจกรรมในแต่ละรอบดังนี้:

• ประกาศรายชื่อรอบที่ 1 - วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น.
• ประกาศรายชื่อรอบที่ 2 - วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น.
• ประกาศรายชื่อรอบที่ 3 - วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น.
• ประกาศรายชื่อรอบที่ 4 - วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น.
• ประกาศรายชื่อรอบที่ 5 - วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น.

ผู้ชนะกิจกรรมต้องยืนยันสิทธิ์ พร้อมทั้งส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้ :
1. ส่งหลักฐานดังต่อไปนี้มายัง email : allactivityth@gmail.com ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ก่อนเวลา 18.00 น. หากไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ชนะกิจกรรมหรือมีผู้สละสิทธิ์ ทางทีมงานจะขอตัดสิทธิ์การรับรางวัลทันที
2. ระบุหัวข้ออีเมลว่า #ผู้ชนะกิจกรรมS22SeriesxNightTimeStory
3. ระบุชื่อ – นามสกุล ตามบัตรประชาชน
4. ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชน (พร้อมเซ็นกำกับสำเนาถูกต้อง)
5. เบอร์โทรติดต่อ
6. ที่อยู่จัดส่งของรางวัล
7. แคปหน้าจอสกรีนของวิดีโอที่ร่วมกิจกรรม ให้เห็นหน้า Edit Profile ในทวิตเตอร์ หรือ หน้าวิดีโอ ในติ๊กต๊อก ของผู้ร่วมกิจกรรม โดยต้องเป็นข้อมูลของผู้ที่มีชื่อตรงกับผู้โชคดีที่ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันตัวตน
8. ผู้ชนะกิจกรรมจะได้รับของรางวัล หลังจากที่ผู้ชนะกิจกรรมยืนยันสิทธิ์และส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯ กำหนดครบถ้วน ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดการยืนยันสิทธิ์ (6 พฤษภาคม 2565)

เงื่อนไขกิจกรรม
1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมให้ครบถ้วนและถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล
2. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องพำนักอาศัยและมีที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
3. สงวนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน ต่อ 1 วิดีโอ ตลอดระยะเวลากิจกรรม กรณีส่งหลายวิดีโอหรือหลายช่องทางจะยึดถือวิดีโอแรกหรือช่องทางแรกเป็นหลักเท่านั้น
4. ผู้ชนะกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฏหมายกำหนด โดยต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษีตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดหรือเกี่ยวข้องกับการรับรางวัลทั้งหมดด้วยตนเอง
5. คัดเลือกผู้ชนะกิจกรรมโดยคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอวิดีโอ (40 คะแนน)
- การนำเสนอ/พูดถึงฟีเจอร์ได้เด่นชัด น่าสนใจ (30 คะแนน)
- ความรู้สึกเกี่ยวกับความประทับใจหลังได้ทดลองใช้ Samsung S22 Series ภายในวิดีโอ (30 คะแนน)
6. การนำเสนอวิดีโอและเขียนแคปชันต้องเป็นถ้อยคำที่สุภาพเท่านั้น ห้ามไม่ให้ใช้คำ หรือ ข้อความที่หยาบคาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี และกฎหมาย หรือเป็นข้อความอันก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือความเสียหายต่อบุคคลอื่น หรือความเสียหายต่อบุคคลอื่นและแบรนด์ ไม่เป็นข้อความที่สื่อความหมายรุนแรง อนาจาร หยาบคาย หรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
7. การให้คะแนนและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้
8. ของรางวัลจะถูกส่งมอบทางไปรษณีย์ด้วยวิธีปกติ ไปยังที่อยู่ที่ผู้ชนะกิจกรรมได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนของบริษัทฯ ภายใน 60 วันหลังจากที่ผู้ชนะกิจกรรมยืนยันสิทธิ์และส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯ กำหนดครบถ้วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการที่ผู้ชนะกิจกรรมได้ให้ข้อมูลที่อยู่หรือข้อมูลอื่นใดไว้ไม่ถูกต้อง รวมถึงความสูญหายและเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบ โดยผู้ชนะกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น
9. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลไปให้ผู้อื่นได้
10. พนักงานบริษัทและพนักงานตามสัญญาจ้างของบริษัท ไทยซังซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และครอบครัวของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของบริษัทโฆษณา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
11. ผู้ร่วมกิจกรรมอนุญาตให้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด มีสิทธิ์พิมพ์ และ/หรือ แก้ไข เผยแพร่วิดิโอ ภาพ ข้อความ และข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ และไม่ต้องบอกกล่าวหรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม
12. การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ หมายถึงผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของกิจกรรมนี้ รวมถึงคำตัดสินของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกติการและ/หรือเงื่อนไขกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม หรือมีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ บริษัทฯ มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าว
13. การตัดสินของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี หากบริษัทฯ ได้รับผลจากกฎหมายหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกิจกรรม บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก กิจกรรมนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไขกิจกรรม และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. โดยการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และ/หรือตัวแทนของบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอนและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนี้ โดยการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง รายละเอียดที่ https://www.samsung.com/th/info/privacy/