แลกเครื่องเก่าด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ

เลือกเครื่องที่ต้องการ
เลือกเครื่องใหม่ Samsung ที่ต้องการ
และเลือกรุ่นโทรศัพท์ของคุณที่ต้องการแลก
รับส่วนลด
รับส่วนลดเครื่องใหม่
Samsung
แลกเครื่องเก่ารับเครื่องใหม่
คืนเครื่องเก่าพร้อมแลกเครื่องใหม่
กับพนักงาน Samsung

มือถือ Samsung
ที่ต้องการซื้อ

หน้าจอกว้างเต็มอารมณ์
กล้องหน้า 2 เลนส์ และกล้องหลัง 3 เลนส์
ระบบปลดล็อคสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอ

หน้าจอกว้างเต็มอารมณ์
กล้องหลัง 3 เลนส์ระดับมืออาชีพ
ระบบปลดล็อคสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอ

The new super powerful Note
เก็บได้มากขึ้น ลบน้อยลง
โทรศัพท์ที่ทรงพลัง อยู่กับคุณได้ตลอดวัน

สัมผัสประสบการณ์จอใหญ่
Dual Aperture รูรับแสงคู่ปรับอัตโนมัติ
Super Slow-mo : เปลี่ยนโมเม้นต์ธรรมดาให้พิเศษขึ้น

เงื่อนไขโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่

 • สิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรแกรมเก่าแลกใหม่เพียงขายโทรศัพท์มือถือ
  หรือแท็บเล็ตที่ใช้แล้วยี่ห้อและรุ่นไหนก็ได้ตามที่กำหนดไว้ ให้กับบริษัท
  รับซื้อที่บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กำหนด 

  เพื่อใช้เป็น
  ส่วนลดในการซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่เฉพาะรุ่น Galaxy
  S10, S10+, Galaxy Note9 128GB, Note8, S9+, S8+, A9, A8
  Star, A8+, A8, A7, A6+, A5 (2017) บน Samsung Online Shop 


  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562
 • หากลูกค้าซื้อเครื่องใหม่รุ่น Samsung Galaxy S9+ 64GB บน
  Samsung Online Shop ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562 
  จะได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติม 3,000 บาท
 • หากลูกค้าซื้อเครื่องใหม่รุ่น Samsung Galaxy S9+ 128GB บน
  Samsung Online Shop ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562 
  จะได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติม 5,000 บาท
 • หากลูกค้าซื้อเครื่องใหม่รุ่น Samsung Galaxy Note9 128GB บน
  Samsung Online Shop ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562 
  จะได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติม 5,000 บาท
 • หากลูกค้าเข้าร่วมโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ และขายเครื่องเก่าเป็นที่
  เรียบร้อยแล้ว แต่ท่านไม่ประสงค์จะรับเครื่องใหม่ โดยขอคืนเงิน 
  หรืออ้างเหตุอื่นเพื่อปฏิเสธหรือยกเลิกการซื้อเครื่องใหม่ 
  บริษัทฯ 
  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมให้แก่ท่าน
 • เฉพาะลูกค้าที่มีที่อยู่ในการรับเครื่องเก่าและจัดส่งเครื่องใหม่ที่จังหวัด
  กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, นครปฐม และนนทบุรี
  เท่านั้น มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ผ่าน Samsung Online
  Shop
 • จำกัดสิทธิ์ในการขายเครื่องเก่า 1 เครื่องต่อการซื้อเครื่องใหม่ได้ 
  1 เครื่องเท่านั้น
 • หากบริษัทผู้รับซื้อตรวจพบว่า สภาพเครื่องเก่าไม่ตรงกับราย
  ละเอียดที่ระบุบนเว็บไซต์ บริษัทผู้รับซื้อขอปฏิเสธการรับซื้อเครื่อง
  เก่า และท่านจะสิ้นสิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่รายการนั้น
  ในทันที
 • เครื่องเก่าที่ขายสามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อโทรศัพท์มือถือ
  เครื่องใหม่ได้ 1 เครื่อง โดยต้องซื้อเครื่องใหม่บน Samsung Online
  Shop และต้องเป็นวันเดียวกับที่ทำรายการขายเครื่องเก่าเท่านั้น
 • สิทธิ์ในการขายเครื่องเก่าและซื้อเครื่องใหม่ รวมถึงราคาขายเครื่อง
  เก่าและส่วนลดพิเศษเพิ่มเติม เป็นสิทธิ์เฉพาะตัว ไม่สามารถโอนสิทธิ์
  ให้ผู้อื่นได้
 • การประเมินราคารับซื้อเครื่องเก่า จะต้องเป็นไปตามราคาที่บริษัท
  ผู้รับซื้อกำหนด ซึ่งทางบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด 
  ไม่ได้มีส่วนในการรับซื้อเครื่องเก่าแต่อย่างใด
 • ราคาส่วนต่างของราคาขายโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าเกินกว่าราคา
  ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ไม่สามารถแลก หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการ
  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณา
  และตัดสินของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สามารถตรวจสอบราคารับซื้อได้ที่ Call Center 090-601-8877 
  ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 21.00 น. และ
  https://kaitorasap.com/tradeinprogram/
 • หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมเก่าแลกใหม่ ติดต่อ
  ผ่านช่องทาง Live Chat บน Samsung Online Shop เท่านั้น