İstihdam ve Toplum

Topluma İnanmak

Daha iyi bir gelecek için mesleki eğitim ve altyapının sağlanması

İstihdam ve Toplum kilit görseli

Nanum Köyü

Yoksulluğun nedenlerini tersine çevirmeyi ve düşük gelirli ve azınlık olan bölgelerde temel yaşam için gereken kapsamlı altyapıyı sağlayarak ekonomik bağımsızlığın temelini atmayı amaçlıyoruz. Program, yerel yönetimlerle birlikte çalışarak sosyal altyapıyı iyileştirmekle kalmamayıp, çalışanlarımızın bireysel toplumları geliştirmeye aktif olarak katılmalarını teşvik etmektedir.

My family fishes and hunts. The kind of animals are paca, tapir, and various types of fish. To fish, first we need to learn the technique. We must go to a quiet river...and observe in detail to see if there are any fish in the area. And we need to have patience. I like to compare it to my studies... The canoe is like a classroom... And the silent river is like the people, quiet. The fishing rod is like my notebook that helps me to learn. In the future I would like to be a biologist. God willing. Me and biology...I'm starting to like it. I'm going to learn better, I think, with technology, and I hope to make a lot of memories here. My name is Micaeli. I live in the Barreinha community. I'm indigenous Bare.

2017’de, 4 ülkede 65.000’den fazla nüfusa sahip 41 köye destek verdik

Yoksulluğun nedenlerini tespit etmeyi ve düşük gelirli ve azınlık olan bölgelerde temel yaşam için gereken kapsamlı altyapıyı sağlayarak ekonomik bağımsızlığın temelini atmayı amaçlıyoruz.

Bu resim, kurumsal yurttaşlık nanum köyünde desteklenen köyleri tanımlamaktadır.

Afrika'nın Dijital Köyü

Afrika'daki Nanum Köyü, Dijital Köy olarak adlandırılmakta olup, düşük gelirli ve yoksul bölgelerdeki temel geçim kaynakları için kapsamlı altyapı sağlamaktadır.
Uzak bölgelerdeki okullar ve mobil sağlık merkezleri gibi altyapıları sağlamakta ve güneş enerjisi jeneratörü ile çalışmaktadır.

 
 • Güneş Enerjili İnternet Okulu

  Güneş panellerinin kullanılması, güneş ışığı olduğu sürece her yerde çalışabilmeyi sağlar

 • Güneş Enerjili Fener

  Toplumdaki yaşam koşullarını iyileştirmek için güneş enerjili LED ışıkların sağlanması

 • Mobil Sağlık Merkezi

  Araçtaki uzaktan kumandalı cihazlar vasıtasıyla sağlık hizmetlerinin önündeki ekonomik, coğrafi engelleri ortadan kaldırılması

 • Tele-Tıp Merkezi

  Hasta bilgisini saklamak ve hastanelerle çevrimiçi paylaşmak/yönetmek için uzak sunucular

 • Güneş Enerjili Jeneratör

  Güneş panelleri ile şarj edilebilir ve depolanabilir güç

 
 • Güneş Enerjili İnternet Okulu

  Güneş panellerinin kullanılması, güneş ışığı olduğu sürece her yerde çalışabilmeyi sağlar

 • Güneş Enerjili Fener

  Toplumdaki yaşam koşullarını iyileştirmek için güneş enerjili LED ışıkların sağlanması

 • Mobil Sağlık Merkezi

  Araçtaki uzaktan kumandalı cihazlar vasıtasıyla sağlık hizmetlerinin önündeki ekonomik, coğrafi engelleri ortadan kaldırılması

 
 • Tele-Tıp Merkezi

  Hasta bilgisini saklamak ve hastanelerle çevrimiçi paylaşmak/yönetmek için uzak sunucular

 • Güneş Enerjili Jeneratör

  Güneş panelleri ile şarj edilebilir ve depolanabilir güç

Daha fazla hikaye için Samsung Electronics Haber Merkezi'ni ziyaret edin