Yarın için Hep Birlikte!
İnsanlara Güç Vermek

Sürdürülebilir kurumsal yurttaşlıkta yurttaşlık stratejisi Kilit Görseli
They're curious. They're passionate. They're fearless. They have a desire to contribute to a better world and Samsung gives them resources, technology and tools that help them make a positive change. Samsung believes in the potential of tomorrow's innovators So we contribute to much-needed programs, expertise and education for the people who need and want them the most. We think the greatest opportunity of our time is to recognize innovators and help them create a brighter tomorrow.

Odaklandığımız Alanlar

Küresel toplumsal ihtiyaçlara dayalı ve küresel bir lider teknoloji şirketi olarak temel yetkinliklerimizle uyumlu kurumsal yurttaşlık programlarımızla pozitif değişim yaratmayı amaçlıyoruz.

 

Eğitim

IT teknolojileri ile öğrenme fırsatları yaratarak tüm dünyadaki öğrencilere daha iyi eğitim imkânı sağlıyoruz.

  Akıllı Okul   Yarın için Çözüm
 

İstihdam ve Toplum

Gençleri doğru mesleklere ve daha iyi bir geleceğe hazırlamak için mesleki eğitimi destekliyoruz.

  Teknoloji Enstitüsü   Nanum Köyü