İklim Hareketi

Sürdürülebilir, düşük karbonlu bir gelecek için şimdi harekete geçiyoruz

İklim Değişikliği sayfasının kilit görseli

En azından kısmen fosil yakıtların kullanımındaki artıştan ve bunun neden olduğu küresel ısınmadan kaynaklanan iklim değişikliği, tüm dünyayı etkileyen ciddi bir sorundur. Samsung Electronics, krizin gerçekliğini kabul ediyor ve bu nedenle çok cepheli çalışmalarına devam ediyor. Enerji açısından verimli ürünlerin geliştirilmesi, minimum sera gazı emisyonuna sahip ekipmanların kurulması ve yeni ve yenilenebilir enerjinin kullanılması bu çabalar arasında yer almaktadır.

İklim Değişikliği Performansı 2020 Hedefleri

Küresel Tesisler için Yoğunluk Temelli GHG Emisyonları              

Bu bilgi grafiği, küresel iş yerleri için yoğunluğa dayalı sera gazı emisyonlarını içerir. 2006 yılında, sera gazı emisyon yoğunluğu 3.04 ton CO2e/100 milyon KRW idi. 2020 yılında, bunun 1.55 ton CO2e/100 milyon KRW olması hedefleniyor.

Ürün Kullanım Evresinde Toplam Sera Gazı Azaltılması

Bu bilgi grafiği, ürün kullanım aşamasındaki sera gazı azalımını içermektedir. 2009-2016 yılları arasında, ürün kullanım aşamasındaki sera gazı kümülatif miktarı 188 milyon ton CO2'dir. 2020'ye kadar 250 milyon ton CO2 olması hedefleniyor.

İklim değişikliği krizine yanıt vermeye odaklandık

İleri ürün teknolojileri ile Samsung Electronics çevreye daha duyarlı ve uygun bir yaşam tarzını olası kılmak için evrimleşiyor. Bu hedefe varmak için Samsung şirket çapında eko-danışmanlık grubu toplantılarını yılda iki kez yürütüyor. Bu toplantılar sayesinde, Samsung çevresel gereksinimler ve iş departmanlarının çevre uzmanları arasında yenilikçi teknolojiler hakkında bilgileri paylaşıyor ve yüksek enerji verimliğinde olan ürünleri geliştirmek için enerji tasarruf teknolojilerini araştırıyor. 2017’de Samsung çamaşır makineleri için olan Quick Drive gibi yüksek enerji verimliği olan teknolojileri ve dış ünitelerdeki yüksek verimli fanları, 2008 yılına kıyasla ortalama %36 oranında enerji tasarrufu sağlayan teknolojileri tanıttı. Bu enerji verimliliği gelişmeleri sera gazı emisyonlarını olduğu kadar tüketicinin enerji tüketimini, enerji maliyetini de azalttı.

İklim Değişikliği ile Başa Çıkmak için Stratejiler ve Eylem Planları
İklim Değişikliği ile Başa Çıkmak üzere stratejiler ve eylem planları için simgeler
 • Tesislerdeki GHG emisyonlarının azaltılması

  Yarı iletken üretim sürecinde F-Gaz düşürme donanımını çalıştırmak
  . Enerji düşürme projelerini yönetmek, enerji verimliliğini geliştirmek

 • Tesislerde enerji yönetimini genişletmek

  Tüm tesislerde enerji yönetim sistemlerini kurmak ve belgelerin devamlılığını sağlamak (2013’ten beri)
  · Her tesisin enerji maliyetini ve belirteçlerini sürdürmek

 • Ürün kullanım evresinde GHG’yi düşürmek

  Yüksek düzeyde enerji verimli ürünler geliştirmek ve piyasaya sürmek

 • Diğer GHG emisyonlarını yönetmek

  Ürün lojistiği, iş gezileri, vb durumlarda GHG emisyonlarını yönetmek (2009’dan beri)

 • Tedarikçileri yönetmek

  Tedarikçilerin GHG emisyonlarını izlemek (2012’den beri)

İklim Değişikliği ile Başa Çıkmak üzere stratejiler ve eylem planları için simgeler
 • Tesislerdeki GHG emisyonlarının azaltılması

  Yarı iletken üretim sürecinde F-Gaz düşürme donanımını çalıştırmak
  . Enerji düşürme projelerini yönetmek, enerji verimliliğini geliştirmek

 • Tesislerde enerji yönetimini genişletmek

  Tüm tesislerde enerji yönetim sistemlerini kurmak ve belgelerin devamlılığını sağlamak (2013’ten beri)
  · Her tesisin enerji maliyetini ve belirteçlerini sürdürmek

 • Ürün kullanım evresinde GHG’yi düşürmek

  Yüksek düzeyde enerji verimli ürünler geliştirmek ve piyasaya sürmek

İklim Değişikliği ile Başa Çıkmak üzere stratejiler ve eylem planları için simgeler
 • Diğer GHG emisyonlarını yönetmek

  Ürün lojistiği, iş gezileri, vb durumlarda GHG emisyonlarını yönetmek (2009’dan beri)

 • Tedarikçileri yönetmek

  Tedarikçilerin GHG emisyonlarını izlemek (2012’den beri)

Emisyon yönetimimizi tüm seviyelerde genişletiyoruz.

Sorunun çözümü için doğru bilgi gerekir. Sera gazı emisyonlarımızı hassas bir şekilde ölçmek ve yönetmek için bunları işletme ve operasyona yakınlıklarına göre Sera Gazı Protokolü tarafından tanımlanan üç kapsamda kategorize ettik. Her seviyede emisyon noktasını belirlemek, sera gazlarını en iyi şekilde yönetmek için temel oluşturur. Scope 1, ürünlerin Samsung Electronics'in iş yerlerinde üretilirken açığa çıkan sera gazlarını ifade ederken, Scope 2 ise iş yerlerinin elektrik ve buhar üretmek için enerji alımlarıyla ilgili olan dolaylı emisyonlardır. Scope 3 lojistik faaliyetlerden, iş seyahatlerinden, tedarik zincirimizden ve ürünlerimizin kullanımından vb. kaynaklanan iş yeri dışındaki emisyonları kapsar. İş yerlerimizden, ürünlerin kullanımından ve tedarikçilerimizden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan tüm emisyonları sistematik olarak yönetmek için bu analizi kullanıyoruz.

Bu bilgi grafiği ilgili kapsamlardaki sera gazı emisyonlarıyla ilgilidir. Scope 1 doğrudan sera gazı emisyonları, Scope 2 elektrik, buhar vb. kaynaklı dolaylı emisyonları ve Scope 3 lojistikler, tedarikçiler, ürünlerin kullanımı vb. kaynaklı diğer tüm dolaylı emisyonları ifade eder.
Kapsam 1 (Doğrudan sera gazı emisyonları) ve Kapsam 2 (Elektrik, buhar vb. için dolaylı emisyonlar)

· Sera gazı yönetim sistemine dayalı küresel iş yeri emisyonlarının aylık analizi
· Yarı iletken işleme sürecinde 90% ve daha yüksek ayrışma oranına sahip, sera gazı ayrıştırma ekipmanı kuruldu
· Küresel iş yerlerinde yüksek verimli ekipman ve LED’e dönüştürülmüş iç mekan aydınlatmaları kuruldu

Samsung Electronics iş yerinin panoramik bir fotoğrafı.
Kapsam 3(Lojistik, tedarikçiler, ürün kullanımı, vb tüm diğer dolaylı emisyonlar)

. Lojistikte enerji verimliliğini geliştirmek için sera gazı düşürme projelerini yürütün.
Büyük satıcılar için yerinde destekle sera gazı azaltma projelerini keşfedin.
Video konferans kullanımını artırın ve uluslararası iş gezileri sayısını azaltın.

Lojistik kamyonunun bir fotoğrafı (Samsung Electronics’in Güvenlik Kamyonu)
Ürün Kullanım Aşamasında Sera Gazı Emisyonları Azaltımı

Bu çizim cep telefonu, diz üstü, TV, monitör, buzdolabı, çamaşır makinesi, klima ve yazıcı olarak adlandırılan 8 ana hatta 2009’dan beri olan GHG düşürülmesi toplam miktarını gösteriyor. 2012’de 58 milyon ton Co2, 2013’te 89 milyon ton Co2, 2014’te 123 milyon ton Co2. 2015 ve 2016’da beklenen miktar sırasıyla 156 milyon ton Co2 ve 188 milyon ton Co2’dir.

Ürün Kullanım Aşamasında Sera Gazı Emisyonları Azaltımı

* Birim: Milyon tCO2
* Veri toplama kapsamı: Sekiz ana ürün kategorisi (cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, televizyonlar, monitörler, buzdolapları, çamaşır makineleri, klimalar ve yazıcılar)
* 2009'dan bu yana birikimli toplam

Enerji verimliliğini geliştirmek için ileri teknoloji kullanıyoruz

İleri ürün teknolojileri ile Samsung Electronics çevreye daha duyarlı ve uygun bir yaşam tarzını olası kılmak için evrimleşiyor. Bu hedefe varmak için Samsung şirket çapında eko-danışmanlık grubu toplantılarını yılda iki kez yürütüyor. Bu toplantılar sayesinde, Samsung çevresel gereksinimler ve iş departmanlarının çevre uzmanları arasında yenilikçi teknolojiler hakkında bilgileri paylaşıyor ve yüksek enerji verimliğinde olan ürünleri geliştirmek için enerji tasarruf teknolojilerini araştırıyor. 2017’de Samsung çamaşır makineleri için olan Quick Drive gibi yüksek enerji verimliği olan teknolojileri ve dış ünitelerdeki yüksek verimli fanları, 2008 yılına kıyasla ortalama %36 oranında enerji tasarrufu sağlayan teknolojileri tanıttı. Bu enerji verimliliği gelişmeleri sera gazı emisyonlarını olduğu kadar tüketicinin enerji tüketimini, enerji maliyetini de azalttı.

Bu bilgi görseli ürün kullanım evresinde enerji verimliliği performansını gösteriyor. 2017’de ortalama ürün enerji tüketimi %36 düşürüldü ve toplam sera gazı emisyonu 2008’e göre 217 milyon ton düşürüldü.
Bu bilgi görseli enerji kullanım performansını ve Samsung’un küresel konumlarının hedeflerini gösterir. Samsung 2017’de 30,46 milyar KRW elektrik maliyeti ve 28,13 milyar KRW kuruluş maliyeti tasarrufu yaptı. Tasarrufların %22’si elektrik, %12’si HVAC, %18’i operasyonlar ve yönetim, %10’u sıkıştırılmış hava, %12’si nitrojen jeneratörü, %9’u su, %8’i buhar, %1’i gaz ve %8’i diğer çeşitli kategorilerden oluşmaktadır.

Üretim hacmindeki artış üretim konumlarının sayısını artışını ve buna uygun enerji tüketimi artışını gerektirir. Üretim kapasitemizi artırırken kullanılan enerjiyi azaltmak için, Samsung verimli üretim için 24 Enerji Tasarrufu Standardı belirledi. Yeni konumlar olması halinde, enerji tasarrufu teknolojileri tesisin özellikleri hesaba katılarak geliştirildi ve enerji verimliliğini geliştirmek için erken evrelerden itibaren süreç tasarımı tasarlandı. Sonuç olarak, üretim artışının tersine, 2017 yılında yurtdışı lokasyonlarda enerjide 58,6 milyar KRW ve kuruluş maliyeti tasarrufu sağladık.

Bu bilgi görseli enerji kullanım performansını ve Samsung’un küresel konumlarının hedeflerini gösterir. Samsung 2017’de 30,46 milyar KRW elektrik maliyeti ve 28,13 milyar KRW kuruluş maliyeti tasarrufu yaptı. Tasarrufların %22’si elektrik, %12’si HVAC, %18’i operasyonlar ve yönetim, %10’u sıkıştırılmış hava, %12’si nitrojen jeneratörü, %9’u su, %8’i buhar, %1’i gaz ve %8’i diğer çeşitli kategorilerden oluşmaktadır.

Samsung’da devamlı olarak yenilenebilir enerjiyi artırıyoruz.

Samsung’un küresel konumları operasyonel sera gazı emisyonlarımızı azaltmak ve çevreyi korumak için yenilenebilir enerji kullanımını genişletmeye devam edecektir. Bu hedefe varmaya yardım etmek için, Kore’de park yerlerinin ve binaların çatısı gibi boş yerlerde güneş panelleri kuruyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Çin gibi yeterli enerji yenileme alt yapısı olan bölgelerde hedefimiz fabrikalarımız, ofis binalarımız ve operasyonel tesislerimiz için %100 yenilenebilir enerji sağlamaktır.

Bu çabalarla, 2020 yılı itibarıyla ortalama 3,1 GW güneş enerji tesisinin gücüne eş değer miktarda enerjiyi yakalayacağız.

Küresel çalışma alanlarında yenilenebilir enerji kullanımı

Bu çabalarla, 2020 yılı itibarıyla ortalama 3,1 GW güneş enerji tesisinin gücüne eş değer miktarda enerjiyi yakalayacağız.

Yeni ve yenilenebilir enerji kullanımı

İklim değişikliğine ayak uydurmak için araştırma ve projeler yürütüyoruz

İklimdeki değişikliklerine yanıt vermek ve üstesinden gelmek üzere yollar bulmak için şirket olarak 2015’ten beri İklim Değişikliğine Ayak Uydurmak için CSR Eylemleri başlıklı ortak çalışma yürütüyoruz. Seul Ulusal Üniversitesi’ndeki Çevre Çalışmaları Enstitüsü ile birlikte bizim araştırmacılarımızın üç konu altında atamaları yapılmıştır: içilebilir suya erişim, verimli enerjili konut ve iklim değişikliği eğitimi.

İçme suyu projesinin bir parçası olarak, Vietnam’da istikrarlı taşınabilir su tedarikini güvenceye almak için çaba sarf eden 10 konumda yarı geçirgen içme suyu tesisleri kurduk. Sonuç olarak, yerel halkın artık en ciddi kuraklık döneminde bile yaşam için hayati bir madde olan suya erişimde sorunu kalmadı. Bu arada, imkanları az olanlar için Konut Yenileme Projelerimiz Konut Enerji Verimliliği Gelişimi Yapı Projesi olarak adlandırdığımız şekle evrildi. Bu proje, düşük maliyetle hane halkına enerji tasarrufu yapan ve onları sıcak yazdan ve soğuk kıştan koruyan yaşayan çevre sağladı. 2017’de toplumun savunmasız üyeleri için daha düşük enerji maliyetleri ile sonuçlanan 61 hane halkı ile yapılan bir çalışma bir hane halkının yıl boyunca ortalama olarak kullandığı enerji miktarının yarı yarıya azaldığını gösterdi. Bu çabalar yalnızca ekonomik kazanımlarla sonuçlanmadı. Aynı zamanda yılda 43 ton CO2 üreten güç üretimiyle ilgili sera gazı emisyonlarının azalmasına da yol açtı.

Son olarak, Samsung Akıllı Okul platformunda öğretmenlerin ve öğrencilerin kullanması için iklim değişikliği hakkında özelleştirilmiş eğitim içeriği geliştirdik. Böyle bir içeriği kullanarak, 300 uzman eğitmen yetiştirdik ve 11 ilkokulda 2.200 çocuk için demonstrasyon sınıfları oluşturduk. Bu tür çabalarla, gelecek kuşaklara iklim değişikliğinin nasıl ciddi bir şey olduğu ve çözüm getirmek için çalışmamızın ne kadar önemli olduğu konusunda yardım ediyoruz.

Thai Nguyen, Vietnam'daki bir anaokulundaki içme suyu çeşmesinin fotoğrafı
Çevre Bilinçli ürünlerimiz sağlıklı bir gezegen için üretiliyor
Çevre Bilinçli Ürünler Sayfası kilit görseli