İklim Hareketi

Sürdürülebilir, düşük karbonlu bir gelecek için şimdi harekete geçiyoruz

İklim Değişikliği sayfasının kilit görseli

En azından kısmen fosil yakıtların kullanımındaki artıştan ve bunun neden olduğu küresel ısınmadan kaynaklanan iklim değişikliği, tüm dünyayı etkileyen ciddi bir sorundur. Samsung Electronics, krizin gerçekliğini kabul ediyor ve bu nedenle çok cepheli çalışmalarına devam ediyor. Enerji açısından verimli ürünlerin geliştirilmesi, minimum sera gazı emisyonuna sahip ekipmanların kurulması ve yeni ve yenilenebilir enerjinin kullanılması bu çabalar arasında yer almaktadır.

2020 KPI: İklim Değişikliği

Küresel İş Yerleri için Yoğunluğa Dayalı Sera Gazı Emisyonları              

Bu bilgi grafiği, küresel iş yerleri için yoğunluğa dayalı sera gazı emisyonlarını içerir. 2006 yılında, sera gazı emisyon yoğunluğu 3.04 ton CO2e/100 milyon KRW idi. 2020 yılında, bunun 1.55 ton CO2e/100 milyon KRW olması hedefleniyor.

Ürün Kullanım Aşamasında Kümülatif Sera Gazı Azalımı

Bu bilgi grafiği, ürün kullanım aşamasındaki sera gazı azalımını içermektedir. 2009-2016 yılları arasında, ürün kullanım aşamasındaki sera gazı kümülatif miktarı 188 milyon ton CO2'dir. 2020'ye kadar 250 milyon ton CO2 olması hedefleniyor.

İklim değişikliği krizine müdahale etmeye odaklandık

İklim değişikliği ile mücadele gündemini belirlemek ve performansı gözden geçirmek için Sera Gazı Konseyi yılda dört kez toplanmaktadır. Katılımcılar, iklim değişikliği ile ilgili en güncel bilgileri paylaşır, ayrıntılı eylem planlarını açıklar ve üç aylık dönemdeki başarılarını gözden geçirirler. Samsung Electronics, ürünlerimizin üretimi, dağıtımı ve kullanımı da dahil olmak üzere tüm yaşam döngüsü boyunca sera gazı emisyonlarını en aza indirgemek için aşağıda gösterildiği gibi sistematik bir yönetim süreci oluşturmuştur.

İklim Değişikliğine Karşı Stratejiler ve Eylem Planları

İş yerlerinde sera gazı emisyonlarının azaltılması için simge

· Yarı iletken üretim sürecinde F-Gas azaltma ekipmanının kullanılması
· Enerji azaltma projelerinin yönetilmesi, enerji verimliliğinin artırılması

İş yerlerinde enerji yönetiminin genişletilmesi için simge

· Tüm iş yerlerinde enerji yönetimi sistemlerinin kurulmak ve sertifikasyonların koruması (2013'ten bu yana)
· Her bir iş yerinin enerji maliyetlerinin ve göstergelerinin yönetilmesi

Ürün kullanım aşamasında sera gazı azaltımı için simge

· Enerji verimliliği yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve lansmanı

Diğer aşamalarda GHG emisyon yönetimi için simge

· Ürün lojistiklerinde, iş seyahatlerinde vb. sera gazı emisyonlarının yönetilmesi (2009'dan bu yana)

Tedarikçileri yönetmek için simge

· Tedarikçilerin sera gazı emisyonlarının izlenmesi (2012'den bu yana)

Emisyon yönetimimizi tüm seviyelerde genişletiyoruz.

Sorunun çözümü için doğru bilgi gerekir. Sera gazı emisyonlarımızı hassas bir şekilde ölçmek ve yönetmek için bunları işletme ve operasyona yakınlıklarına göre Sera Gazı Protokolü tarafından tanımlanan üç kapsamda kategorize ettik. Her seviyede emisyon noktasını belirlemek, sera gazlarını en iyi şekilde yönetmek için temel oluşturur. Scope 1, ürünlerin Samsung Electronics'in iş yerlerinde üretilirken açığa çıkan sera gazlarını ifade ederken, Scope 2 ise iş yerlerinin elektrik ve buhar üretmek için enerji alımlarıyla ilgili olan dolaylı emisyonlardır. Scope 3 lojistik faaliyetlerden, iş seyahatlerinden, tedarik zincirimizden ve ürünlerimizin kullanımından vb. kaynaklanan iş yeri dışındaki emisyonları kapsar. İş yerlerimizden, ürünlerin kullanımından ve tedarikçilerimizden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan tüm emisyonları sistematik olarak yönetmek için bu analizi kullanıyoruz.

Bu bilgi grafiği ilgili kapsamlardaki sera gazı emisyonlarıyla ilgilidir. Scope 1 doğrudan sera gazı emisyonları, Scope 2 elektrik, buhar vb. kaynaklı dolaylı emisyonları ve Scope 3 lojistikler, tedarikçiler, ürünlerin kullanımı vb. kaynaklı diğer tüm dolaylı emisyonları ifade eder.
Scope 1 (Doğrudan sera gazı emisyonları) ve Scope 2 (Elektrik, buhar vb. için dolaylı emisyonlar)

· Sera gazı yönetim sistemine dayalı küresel iş yeri emisyonlarının aylık analizi
· Yarı iletken işleme sürecinde 90% ve daha yüksek ayrışma oranına sahip, sera gazı ayrıştırma ekipmanı kuruldu
· Küresel iş yerlerinde yüksek verimli ekipman ve LED’e dönüştürülmüş iç mekan aydınlatmaları kuruldu

Samsung Electronics iş yerinin panoramik bir fotoğrafı.
Scope 3(Lojistikler, tedarikçiler, ürünlerin kullanımı vb. kaynaklı diğer tüm dolaylı emisyonlar.)

· Lojistik ile ilgili alanlarda enerji verimliliğini artırmak için 39 görev gerçekleştirildi
· Büyük tedarikçilerde 4.920 ton CO2 e'nin sera gazı potansiyel azalımı belirlendi
· Video konferans vb. alternatifleri kullanarak yurt dışı iş seyahatlerinde 12%'lik düşüş
· 2016 yılında ürün enerji verimliliği 2008 yılına göre 49% artırıldı

Lojistik kamyonu fotoğrafı (Samsung Electronics Safety Truck)
Ürün Kullanım Aşamasında
Sera Gazı Emisyonları Azaltımı
Ürün Kullanım Aşamasında Sera Gazı Emisyonları Azaltımı
Son iki yıl için
tahmini değerlerin
gösterildiği grafik.

* Birim: Milyon tCO2
* Veri toplama kapsamı: Sekiz ana ürün kategorisi (cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, televizyonlar, monitörler, buzdolapları, çamaşır makineleri, klimalar ve yazıcılar)
* 2009'dan bu yana birikimli toplam

Enerji verimliliğini artırmak için ileri teknolojiyi kullanıyoruz.

Samsung Electronics'in ileri teknolojisi, çevre bilinçli ve elverişli bir yaşam tarzının peşinde gelişmeye devam ediyor. Samsung Electronics kendini, ürünlerin üretimi ve kullanımı sırasında açığa çıkan sera gazı emisyonunu azaltmak için yüksek enerji verimli ürünler ve proses teknolojilerinin geliştirilmesine adamıştır. 2016 yılında enerji verimliliğini 2008 yılına kıyasla %49 oranında artırdık. Bu iyileştirmeler, daha az enerji kullanımı, tüketici için daha düşük maliyet ve düşük sera gazı emisyonu ile sonuçlandı. Ek olarak, çevre bilinçli teknolojiler geliştirmeye ve bunları ürünlerimize uygulayarak küresel ısınmaya olan etkimizi en aza indirgemeye kararlıyız.
Buzdolaplarımızda çevre bilinçli bir soğutucu akışkan kullanılması buna örnek olarak verilebilir. Tarihsel olarak, ozon tabakasının incelmesinin başlıca nedeni soğutucu akışkan olarak kloroflorokarbonların (CFC) kullanılmasıdır. CFC'lere alternatif olarak, R134 adı verilen çevre bilinçli bir soğutucu akışkan geliştirilmiştir, ancak bunun büyük ev tipi buzdolaplarında kullanılmasında teknik sorunlar olduğu için sadece daha küçük modellerde kullanılmıştır. Bir dizi çalışma ve deneyden sonra Samsung Electronics, büyük buzdolaplarına kıyasla küresel ısınmaya çok daha küçük bir etkisi olan R600a adlı bir soğutucu akışkanın kullanılmasını sağlamak için teknolojimizi başarıyla uyguladı. Bu çabalar sayesinde, en yeni buzdolabı modellerimizin 20'si ABD EPA tarafından 2017'de ""ENERGY STAR Most Efficient"" olarak kabul edildi.

Bu bilgi grafiği, ürün kullanım aşamasında geliştirilmiş enerji verimliliğini içerir. 2008 yılına kıyasla, enerji kullanımı ortalama %49'a ve 2016 yılında sera gazı emisyonu kümülatif olarak 188 milyon tona düşürülmüştür.
Bu bilgi grafiği yurt dışı iş yerlerinde enerji azaltımını içermektedir. 2016'da elektrikte 34,9 milyar KRW, kamu hizmetlerinde 23,64 milyar KRW tasarruf sağladık. 2017'de elektrikte 39,7 milyar KRW, yakıtta 2,1 milyar KRW, suda 2,1 milyar KRW tasarrufu hedefliyoruz. Oranlar; elektrikte %35, Soğutma ve İklimlendirmede %13, işletme ve yönetimde %12, basınçlı havada %11, gazda %7, azot üretiminde %4, buharda %2, çeşitli alanlarda %11'dir.

Daha fazla ürün çıkışı, daha büyük ölçekte daha fazla enerji kullanan yeni üretim tesislerini gerektirir. Üretim aşamasında enerji kullanımını azaltmak için Samsung Electronics, 24 enerji azaltma operasyonu standardı oluşturmuştur. Buna ek olarak, yeni iş yerleri için, her bir iş yerine özel olarak enerji azaltma teknolojileri geliştirdik ve bunları tasarım aşamasından itibaren sürece dahil ederek enerji verimliliğini artırdık. Sonuç olarak, 2016 yılında elektrik ve kamu hizmetleri de dahil olmak üzere toplam 58,5 milyar KRW tutarında enerji kullanımında azalma elde ettik.

Bu bilgi grafiği yurt dışı iş yerlerinde enerji azaltımını içermektedir. 2016'da elektrikte 34,9 milyar KRW, kamu hizmetlerinde 23,64 milyar KRW tasarruf sağladık. 2017'de elektrikte 39,7 milyar KRW, yakıtta 2,1 milyar KRW, suda 2,1 milyar KRW tasarrufu hedefliyoruz. Oranlar; elektrikte %35, Soğutma ve İklimlendirmede %13, işletme ve yönetimde %12, basınçlı havada %11, gazda %7, azot üretiminde %4, buharda %2, çeşitli alanlarda %11'dir.

Yenilenebilir enerjinin kullanımını sürekli olarak genişletiyoruz

2016 yılında Samsung Electronics yenilenebilir enerji kullanımını bir önceki yıla göre yaklaşık iki kat artırdı ve 2014'e kıyasla altı katına kadar çıkardı. Güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı çeşitlendirdik. Buna ek olarak, yeni binalar inşa ederken, belirli oranda yenilenebilir enerjinin kullanılmasını sağlamak için ekipman tesis ettik. İş yerlerimizde, ayrıca sokak lambaları, ulaşım ve kafeteryalarda yenilenebilir enerjinin kullanımını teşvik ediyoruz. Ayrıca, sağlam ve köklü güç alım sistemlerine sahip ülkelerde, yenilenebilir enerji alımlarımızı arttırıyoruz.

Küresel iş yerlerinde yenilenebilir enerji kullanımı

Bu bilgi grafiği, küresel iş yerlerinin yenilenebilir enerji kullanımını içerir. 2014 yılında, yenilenebilir enerji kullanımı 31.60 GWh, 2015 yılında 92.06 GWh ve 2016 yılında 188.77 GWh'dir.

Yeni ve yenilenebilir enerji kullanımı

Bu bilgi grafiği, yenilenebilir enerji kullanım oranını gösterir. 2016 yılı itibarıyla rüzgar enerjisi %62, hidroelektrik enerji %14, jeotermal ısı %3, fotovoltaik güç %1, diğerleri %20'dir.

İklim değişikliğine uygun şekilde araştırma ve projeler yürütüyoruz

Bir şirket olarak iklim değişikliğine müdahale etme ve üstesinden gelme yollarını bulmak için 2015’ten bu yana CSR İklim Değişikliğine Uyum Etkinlikleri başlıklı müşterek bir çalışma yürütüyoruz. Seul Ulusal Üniversitesi Çevre Araştırmaları Enstitüsü ile birlikte araştırmacılarımız içme suyuna erişim, enerji tasarruflu konut ve iklim değişikliği eğitimi temalı üç alanda görevler üstlenmiştir.

İçme suyu projesinin bir parçası olarak, istikrarlı bir içme suyu temini için mücadele eden Vietnam'ın 10 noktasında yarı kalıcı içme suyu tesisatları kurduk. Sonuç olarak, yerel halk artık suya erişme konusunda endişelenmiyor ve bu durum en ciddi kuraklık döneminde dahi hayati önem taşıyor.
Bu arada, yoksullar için Konut Yenileme Projelerimiz, Konut Enerji Verimliliği Geliştirme İnşaatı adını verdiğimiz projeye yükseltildi. Bu proje hane halkına, enerji tasarruflu bir yaşam ortamının yanı sıra sıcak yaz aylarında ve soğuk kış aylarında düşük maliyetle yalıtım sunuyor. 2016'daki 10 haneyi kapsayan pilot proje, hane başına yıllık ortalama enerji kullanımını yarı yarıya azalttı ve böylece yoksullar için enerji maliyetlerini düşürdü. Ekonomik kazanımların ötesinde, yılda 8.6 ton CO2 sera gazı azaltımına katkıda bulundu.

Son olarak, Samsung Smart Schools’da iklim değişikliği konusunda hem öğretmenler hem de öğrenciler için özel eğitim içeriği geliştiriyoruz. 2017 yılında bu materyalleri kullanarak, ilkokul öğrencileri için iklim değişikliği ile ilgili pilot eğitim programları başlattık ve böylece gelecek nesiller için iklim değişikliğinin ciddiyetini ve sorunun çözümü için gösterilen çabaların önemini anlamalarına yardımcı olmaya çalıştık.

Thai Nguyen, Vietnam'daki bir anaokulundaki içme suyu çeşmesinin fotoğrafı
Çevre Bilinçli ürünlerimiz sağlıklı bir gezegen için üretiliyor
Çevre Bilinçli Ürünler Sayfası kilit görseli