Çevre dostu Ürünler

Çevre dostu ürünlerimiz sağlıklı bir gezegen için üretiliyor

Çevre dostu Ürünler sayfasının kilit görseli

Samsung Electronics, ürün planlamasından ürünün nihai bertarafına kadar çevreye en üst düzeyde öncelik verir. 2004 yılında kabul edilen Eco-design Process’imiz, bir ürünün çevresel potansiyel etkisini baştan sonra analiz eder. Kaynakların korunması ve yeni, yenilikçi ürünlerin üretilmesinden bunların hizmet ömrü sonunda kolayca geri dönüştürülebilmesini sağlamak için çevre dostu oldukları kadar işlevsel de olan ürünler üretmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu nedenle ürünlerimiz çevre bilinciyle dünya çapında tanınmaktadır.

Samsung Electronics’in Çevre dostu ürünleriyle ilgili bir video klip

2020 KPI: Çevre dostu ürünler geliştirmek

Eko-bilinçli ürün geliştirilmesi

BBu bilgi görseli 2020 KPI içerir: Eko-yönetim. Eko-bilinçli üretim geliştirme oranında %90’ının üzerine çıkmayı hedefler.

Ürün enerji verimliliği gelişimi

Bu bilgi görseli 2020 KPI içerir: Eko-yönetim. Hedeflenen enerji tasarrufu oranı %65.

Eco-design Process , bir ürünün çevre üzerindeki etkisini ürün tasarım aşamasından itibaren dikkate alır

Eco-design Process, ürün planlama aşamasında kullanılan çevre dostu bir değerlendirme yöntemidir. Ürün tasarımından lojistik, dağıtım ve geri alıma kadar her aşamada ürünlerin çevresel etkisine dikkat ederiz. Bu süreç sayesinde, üretimde minimum kaynak kullanma, gereksiz ambalajları ortadan kaldırma, verimli şekilde dağıtma ve ürünleri ömürlerinin sonunda etkin bir şekilde geri dönüştürme gibi çevre bilincine sahip uygulamalarla uyumlu olarak bir ürünün belirli özelliklerini tanımlıyoruz.
Eco-design Process, buzdolaplarında ozon tabakasını incelten maddeyi çevre dsotu soğutucu akışkanla değiştirmemizi sağladı. Ayrıca, gıdaları taze tutmak için yeterli soğuk havayı hızlıca sağlayarak enerji tüketimini en aza indirgeyen bir kompresör kullanarak teknolojik ilerleme kaydettik. Bu sayede Eco-design Process, Samsung Electronics'in yaşamı daha elverişli kılarken aynı zamanda çevreyi dikkate alan ürünler sunmasını mümkün kılıyor.

Galaxy Note 8 ve QLED TV’lerde Eko Tasarım Sürecinin Uygulaması

Galaxy Note 8 yenilikleri akıllı telefonların performansını yeniden tanımladı. Ve çevresel performans yeniliği istisna değildi. Yalnızca değişik ulusların çevresel gerekliliklerini karşılamakla kalmayan, aynı zamanda düzenlemelerin ötesinde çevreye olan olası etkileri de dikkate alan eko tasarım sürecimizi takip ederek, Galaxy Note 8 geliştirilmiş çevresel performans ile tasarlandı. Samsung QLED TV’ler verimlilik elde etmek için kadmiyum kullanımını gerektiren geleneksel kuantum nokta teknolojilerinin teknik sınırlamalarını aşarak kadmiyumsuz kuantum nokta teknolojisi kullanır. Bu tür çabaların sonucunda, Galaxy Note 8 EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment) tarafından Altın derecelendirme ile ödüllendirildi ve QLED TV’ler Ocak 2017’de ABD EPA tarafından Son Teknoloji Sürdürülebilir Malzeme Yönetimi Zorluk Ödülü ile ödüllendirildi.

Galaxy Note8 ve QLED TV’lerde Eko Tasarım Sürecinin Uygulanması
This is a description of our eco-consciously designed smartphone Galaxy S8 and QLED televisions designed with Quantum Dot technology. In addition to photos of the two products, we describe the eco-conscious design elements of each product. First, we use recycled plastic for 20% of the charger case (PC), and 30% of the internal tray (PS and PET). Second, we use recycled paper for 50% of the weight of our unit box packaging. Third, we reduced the use of potentially hazardous substances such as polyvinyl chloride, phthalate, beryllium, antimony, and brominated and chlorinated flame retardants. Fourth, we increased energy efficiency by adding an ultra power saving mode, and applying adaptive fast charging technology. Fifth, we received environmental certifications from the UK Carbon Trust, the US UL and EPEAT. The eco-conscious elements of our QLED televisions are as follows: First, for the first time in the television industry, we applied cadmium-free Quantum Dot technology, reducing the use of hazardous substances. Second, we used bioplastics including 20% sugar canes for our accessory packaging. Third, we attained Grade A for energy usage efficiency, and reduced energy usage with light sensors. Fourth, we applied a screwless snap design, reducing the use of resources.
Ana Ürünlerin Çevresel Değerlendirmeleri

Samsung Electronics, uluslararası onaylı sıkı sertifikasyon standartlarını uygulayarak ana ürünlerin çevresel değerlendirmelerini gerçekleştirir. Kore hükûmetinin Çevre Etiketi sertifikasyonunun, ABD Elektronik Ürün Çevresel Değerlendirme Aracının (EPEAT) ve ABD Ev Aletleri Üreticileri Birliğinin (AHAM) sürdürülebilir sertifikasyon standartlarının değerlendirme kriterlerini kabul ediyoruz.
Çevre dostu hale gelme tutkumuzun bir parçası olarak, çevre dostu ürün geliştirme oranımızı göstermek için bir gösterge geliştirdik ve rakamları duyurduk. Samsung Electronics, yeni geliştirilen ürünlerin 90%'ından fazlasının 2020'ye kadar çevre dostu hale getirmek için çalışmaya devam edecektir.

Kullanımlarını güvenli kılmak için, tüm ürünlerdeki çevreye etkisi olan maddeler sıkı bir şekilde yönetilmektedir.

"Çevre konularında ödün vermeme" ilkesi uyarınca, Samsung Electronics çevreye etkisi olan maddelerle yakından ilgilenmektedir. Daha sıkı uluslararası çevre düzenlemelerine paralel olarak, 'Ürünlerde Kullanılan Maddelerin Kontrol Standartları'nı belirledik ve kullanılan tüm bileşenler ve hammaddeler üzerinde kapsamlı bir ön inceleme ve takip yönetimi gerçekleştirdik. Sadece kısıtlanmış maddelerin değil, aynı zamanda polivinil klorür (PVC), bromlu alev geciktiriciler (BFRs), berilyum ve antimon gibi potansiyel olarak çevreye etkisi olan maddelerin kullanımında azaltma planlarını gönüllü olarak formüle ettik. Bu arada, ürünlerdeki çevreye etkisi olan malzemelerin kullanımını sürekli olarak azaltıyoruz.
Samsung Electronics, AB Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS) Direktifinden iki yıl önce, 2004 yılından bu yana çevresel etkisi olan maddeleri proaktif bir şekilde yönetmektedir. AB'nin Direktifini yayımlamadan önce dahili olarak sıkı bir yönetim sistemi kurma gayreti, Samsung Electronics'in çevreyi vurgulayan yönetim felsefesiydi. 2005 yılından itibaren, çevreye etkisi olan maddeleri ve uçucu organik bileşikleri analiz etmek için bir laboratuvar kurduk ve kendi kendini izleyen bir sistem tesis ettik. Ayrıca, Almanya'nın Federal Malzeme Araştırma ve Test Merkezi (BAM) tarafından yetkili bir test laboratuvarı olarak sertifika aldık ve kimyasal madde analizinde güvenilirliğimiz ve uzmanlığımız tanındı.
Samsung Electronics, çevreyi gelecek için önemli bir değer olarak görüyor ve tehlikeli madde onaylama ve yönetimi açısından uluslararası gerekliliklerden daha sıkı olan kendi standartlarımızı uyguluyoruz. Tehlikeli Madde Yönetim Standartlarımız 4 sınıfa ayrılmıştır ve ürünlerimizi daha güvenli ve daha fazla çevre dostu hale getirmek için inceliyoruz ve geliştiriyoruz.

XRF'yi kullanarak çevreye etkisi olan maddenin yönetimine ilişkin fotoğraf
Samsung Electronics'in çevreye etkisi olan madde yönetimi geçmişi
2018 · Tüm bileşenlerde 4 tip ftalatın (DEHP, BBP, DBP, DIBP) kullanımına yönelik sınırlama planları
2016 · Yeni bileşenlerde 4 tip ftalatın (DEHP, BBP, DBP, DIBP) sınırlı kullanımı
2015 · Heksabromosiklododekan (HBCD) ve nonilfenol kullanımı yasaklandı
2013 · Ftalat ve antimonsuz ürünler (dizüstü bilgisayarların, TV'lerin, monitörlerin ve ev sinema sisteminin bazı bileşenleri) üretildi
2012 · PVC içermeyen ürünler (dizüstü bilgisayarların, TV'lerin, monitörlerin ve ev sinema sisteminin bazı bileşenleri) üretildi
· Cep telefonlarında ve MP3 çalarlarda klorlu alev geciktiricilerin kullanımı yasaklandı
2011 · Berilyum bileşikleri içermeyen cep telefonları üretildi
2010 · Kobalt klorür kullanımını yasaklandı
· Yeni geliştirilen cep telefonları, kameralar ve MP3 çalarlarda BFRs ve PVC'den tamamen arındırıldı
2008 · Perflorooktansülfonik asit (PFOS) ve antimon bileşiklerinin kullanımı yasaklandı.
· Cep telefonları (bazı modeller) BFRs ve PVC'den tamamen arındırıldı
2006 · BFRs ve PVC kullanımını azaltma planları yapıldı
2005 · PBB ve PBDE'nin ürünlerde ve BFRs’nin paketleme malzemesinde kullanımı yasaklandı
· BFRs kullanımını azaltmak için bir teknik ağaç geliştirildi (tedarik zinciri iyileştirme)
2004 · Kadmiyum (Cd), kurşun (Pb), cıva (Hg) ve altı değerlikli krom (Cr6+) tamamen kaldırıldı.
2003 · Ürünlerde Kullanılan Maddelerin Kontrol Standartları tanıtıldı
  • Ürünlerde Kullanılan Maddelerin Kontrolü için Standartlar 1.08 MB İNDİR
  • REACH SVHC Beyanı 176.9 KB İNDİR

Samsung Electronics, çevreye etkisi olan maddelerin tedarik zincirinde sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerektiğine inanıyor. Tedarikçiler, sağladıkları hammadde, bileşen ve ürünlerde çevreye etkisi olan maddeleri kullanırsa ve bunları düzgün bir şekilde işleyemezlerse, nihai ürünler çevre dostu olmayacaktır. Bu nedenle, tedarikçilerimizin çevreye etkisi olan maddeleri kullanmalarını önlemek ve maddelerin sıkı bir şekilde yönetimini sağlamak için Eco-Partner Sertifikasyon sistemini uyguladık.

Samsung Electronics enerji tasarrufu için araştırmaya devam ediyor

Samsung Electronics durmaksızın daha iyi performans için daha düşük enerji kullanan yüksek derecede enerji verimliliği olan ürünler üretme gayretindedir. Bir ürün daha az enerji kullanarak daha da iyi bir performans sunabilirse, müşteriler enerji maliyetlerinden tasarruf edebilirler. Güç üretmek için daha az sera gazı emisyonu ile sonuçlanan daha az enerji kullanılır. Ürünlerimizdeki yenilikçi enerji verimli teknolojilerin uygulamasının sonucu olarak, ürünlerimizdeki enerji tüketimini 2008’e göre %36 azalttık. Bu, yarı yarıya enerji kullanarak daha iyi performans gösteren ürün yapabildiğimiz anlamına geliyor. Fakat işimiz burada bitmiyor -- enerji tüketimini daha da azaltacak çığır açıcı teknoloji geliştirmeye devam edeceğiz.

Eko-bilinçli Samsung Electronics Ürünleri
LED TV ürün görüntüsü

LED TV (UE65MU9000)


· AB Enerji Etiketi A+ (A++’dan E’ye)
· Enerji tasarrufu modunu sunar
· Vidasız tasarım
(Gelişmiş üretkenlik, gelişmiş geri dönüştürülebilirlik)
. Aksesuar çantalar için %21 şeker kamışı kullanıldı

Galaxy Note8 ürün görüntüsü

Akıllı Telefon (Galaxy Note8)


· Yüksek derecede verimli şarj aletleri kullanır (%20 geri dönüştürülmüş plastik, %86 şarj verimliliği, 0,02 W bekleme modunda)
· Ultra Güç Tasarrufu Modu sunar
. Biyolojik temelli malzemeler kullanır
(Kulak jakı_biyolojik naylon, ambalajlama_şeker kamışı ve bambu yan ürünleri)

Buzdolabı (DRF427500AP) ürün görüntüsü

Buzdolabı (DRF427500AP)

· ENERGY STAR® belgelendirmesi
· Üçlü metal soğutma
. Esnek sıcaklık kontrolü (Buzdolabı ↔ Buzluk)
. HFC’siz soğutucu (R600a)
- ABD’de kullanım için ilk ankastre soğutucu.

Bellek 20 nm 8GB HBM2 DRAM-temelli 2nci kuşak Aquabolt ürün görüntüsü

Bellek (20nm 8GB HBM2 DRAM-temelli 2nci kuşak Aquabolt)


∙ 2,7 kez daha güçlü verimlilik. (2,4Gb/s’de çalışır)
- Karşılaştırma: 8Gb GDDR5 grafik DRAM, 8Gb/s’de çalışır
∙ Dünyanın ilk 2,4Gb/s 8GB HBM2 DRAM’ını geliştirdi
. Sinyal transferi ve sıcaklık kontrol teknolojilerini iyileştiren mühendislik teknolojisini sunar
. 1inci kuşak HBM2’ye göre 1,5 kez daha fazla veri transfer hızı
. 4 tane 8GB modülle donatılmış dünyanın ilk 1,2 TB/s veri işletim hızı

Çamaşır Makinesi Quick Drive ürün görüntüsü

Çamaşır Makinesi (Quick Drive)

∙ AB Enerji etiketi A+++ (A+++’dan D’ye)
∙ Üst yükleme çamaşır makinesinin döner diskini ön yükleme çamaşır makinesine birleştirerek yıkama süresini %51 azaltır
. Otomatik Optimal Yıkama ölçümü çamaşırın koşullarına göre en uygun deterjan ve yumuşatıcı miktarını ekler

Elektrikli kurutucu ürün görüntüsü

Kurutucu (DV90M53A0Q*)

. Yüksek derecede verimli inverter ısı pompalı kurutucu
∙ Islak ve kuru çamaşırın %99,9 hava sterilizasyonu
∙ Su düzeyi belirtecini kontrol etmek kolay

Samsung Electronics'in çevre dostu çabaları tüm dünyada kabul görüyor

Samsung Electronics'in ürünleri, Çevreci işaretleri ve karbon emisyon etiketleri gibi Çevreci Sertifikasyonlarını aldığı ABD, Avrupa, Çin ve Brezilya da dahil olmak üzere birçok ülkede çevre dostu yönüyle tanınmaktadır. Bu, ileri teknolojiyi kullanarak, önceliği çevre konusuna veren çalışmalar yapma ve ürünler geliştirme çabalarımızla mümkün oldu. Ancak çalışmalarımız bitmedi - Samsung Electronics, Dünya ve çevreye öncelik veren 'PlanetFirst' vizyonunu sürdürmeye devam edecektir. Çevreyesel sürdürülebilirlikle hayatı kolaylaştırmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

 

Koruyun, daha uzun süre ve yeniden kullanın

Kaynak Verimliliği Sayfasının arka plan görüntüsü