Samsung Electronics'in çevre politikaları ve ilgili materyalleri aşağıda sunulmuştur.

Kurallar ve Yönergeler
  • Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası 224,5 KB İNDİR
  • Ürünlerde Kullanılan Maddelerin Kontrolü için Standartlar 1,5 MB İNDİR
  • REACH SVHC (Avrupa kimyasal düzenlemeleri) ile Uygunluk Beyanı 163.7 KB İNDİR
  • Bölgelere Göre Atık Toplama Sistemi 234,8 KB İNDİR
  • Correct Disposal of WEEE 362,0 KB İNDİR
  • Geri Dönüşüm Hizmeti Ortakları için Gereklilikler 180,0 KB İNDİR
Daha fazlasını görün Kapat
Ürün Belgelendirme Durumu
Ürün eko-bilgileri
  • LCA Sonuçları 2,2 MB İNDİR
  • Ürünlerin malzeme bileşenleri 298,6 KB İNDİR
İş Yerleri Sertifikasyon Durumu