Bu video klip, Samsung’un çevreye duyarlı ürünler geliştirmeye başladıktan sonraki 10 yıllık geçmişini temsil etmektedir. “Samsung Electronics, 2009’da yeşil yönetim stratejisini ilan etti. Aşağıda, müşteriler ve çevreye yönelik 10 yıllık geçmiş gösterilmektedir.”

“PlanetFirst”

Taahhüdümüz, Samsung Electronics'in Dünya ve çevreyi birinci sıraya koyma kararını ve eylemlerini içerir. Samsung Electronics, 1992'de duyurdugu Samsung Çevre Beyanında, Çevreci Yönetimin temellerini attı. O zamandan bugüne, çevre düzenlemelerine ve yasalarına pasif bir şekilde bağlı kalmanın ötesine geçtik. Müşterilerimize çevre dostu çözümler sunan ve sürdürülebilir bir geleceğin yolunu açan Çevreci Yönetimimizi harekete geçiriyoruz. Sağlıklı bir çevre, geleceğimiz için şarttır.

Çevreci Yönetim Sistemi

Bu görüntü eko-yönetimin temel felsefesini içerir. Hem insanlığa hem de doğaya saygılı bir şekilde yaşama hürmet edip iş yaparak çevrenin korunmasına ve insanlığın iyileşmesine “Katkıda bulunmaktır.


Bu görüntü eko-yönem altındaki görüşü içeriyor. Görüş şudur, “Müşterilere yeni eko-dost deneyimler sağlayın ve yenilikçi ve eko-dost ürünlerle ve teknoloji ile küresel toplum için sürdürülebilir gelecek için yolu açın.

Bu görüntü eko-yönetimin sloganını içerir. Slogan “Önce Dünyamız” olup “Dünyayı ilk sıraya koyan ticari faaliyetler aracılığıyla kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir yönetimin peşinden koşmak” anlamına geliyor.

KPI: Yeşil Yönetim

Samsung Electronics’de sera gazını azaltmak, ürünleri en az çevresel etki ile üretmek ve döngüsel ekonomiye ulaşmak için aşağıdaki yeşil yönetim hedeflerini oluşturduk.

Bu bilgi görseli 2020 KPI içerir: Eko-yönetim. Ürün kullanım evresinde 2009’dan 2020’ye kadar sera gazında toplam miktar olarak 250.000.000 ton azalma hedeflemektedir.

Ürün kullanım safhasında sera gazı azalımları

Bu bilgi notu 2020 KPI içerir: Eko-yönetim, yeni geliştirilen ürünlerin Eko-Etiket standartları ile uygunluğunun %90 olması hedeftir.

Yeni geliştirilen ürünlerin Çevreci Etiketi standartlarına uygunluğu

Bu bilgi görseli 2020 KPI içerir: Eko-yönetim, 2009’dan 2020’ye kadar atık ürün toplamanın toplam miktarının 3.080.000 ton olması hedeftir.

Küresel olarak toplanan atık ürün

Bu bilgi görseli 2020 KPI içerir: Eko-yönetim, küresel tesislerdeki GHG emisyonları yoğunluğunun 1,55 ton CO2e/100 milyon KRW olması hedeflenmektedir.

Sera gazı emisyon yoğunluğu

Bu bilgi görseli 2020 KPI içerir: Eko-yönetim, hedeflenen üretim atığı geri dönüşümü %95’tir.

Samsung konumlarının atık geri dönüşüm oranları

Bu bilgi görseli 2020 KPI içerir: Eko-yönetim, hedeflenen su kullanımı yoğunluğu 50 ton/100 milyon KRW’dir.

Su kullanım yoğunluğu

İklim Hareketi

İklim değişikliği dünyanın her yerini etkiliyor.
Sera gazı azaltımları ve ilgili inisiyatifler aracılığıyla, iklim değişikliğine müdahalemiz, sürdürülebilir yeşil bir geleceğe yönelik değişime odaklıdır.

İklim Değişikliği sayfasının kilit görseli

Çevreye Duyarlı Ürünler

Elektronik ürünler, çevre duyarlı hale getirilebilir.
Samsung Electronics olarak, tüm ürünlerimizi geliştirirken, planlama aşamasından başlayarak çevreyi göz önünde bulunduruyoruz.
Hayatı daha kolay ve çevre odaklı kılmak için gelişmiş teknolojiden faydalanıyoruz.

Çevreye Duyarlı Ürünler sayfasının kilit bir görseli

Kaynak Verimliliği

Dünyanın sınırlı kaynakları korunmalı, daha uzun süre kullanılmalı ve geri dönüştürülmelidir.
Samsung Electronics kaynak verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için araştırmalarına devam ediyor.

Kaynak Verimliliği sayfasının kilit görseli

Çevreye Duyarlı İş Yerleri

Ürünlerimizin üretildiği iş yerleri de çevresel endişelerden muaf değil.
Samsung Electronics’in çevre duyarlı iş yerlerinde, insanlar ve doğa bir arada var oluyor.

Çevreye Duyarlı İş Yerleri sayfasının kilit bir görseli

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri

Çevreci yönetimin değerini ortaklarımızla paylaşarak,
daha güvenli ve çevre duyarlı bir tedarik zinciri oluşturuyoruz.

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri sayfasının kilit görseli

İletişim ve Katılım

Samsung Electronics çevre politikalarını ve performansını şeffaf bir şekilde duyurur.
Çevrenin korunması için, Çevreci Yönetim her türlü fikri dikkate alarak iletişim ve katılımı herkese açık hale getirir.

İletişim ve Katılım sayfasının kilit görseli