Bu video klip, Samsung Electronics'in Çevreci Yönetimini temsil etmektedir. "çevre düzenlemelerine ve yasalarına pasif bir şekilde bağlı kalmanın ötesine geçtik. Müşterilerimize çevre dostu çözümler sunan ve sürdürülebilir bir geleceğin yolunu açan Çevreci Yönetimimizi harekete geçiriyoruz. Sağlıklı bir çevre, geleceğimiz için şarttır."

“PlanetFirst”

Taahhüdümüz, Samsung Electronics'in Dünya ve çevreyi birinci sıraya koyma kararını ve eylemlerini içerir. Samsung Electronics, 1992'de duyurdugu Samsung Çevre Beyanında, Çevreci Yönetimin temellerini attı. O zamandan bugüne, çevre düzenlemelerine ve yasalarına pasif bir şekilde bağlı kalmanın ötesine geçtik. Müşterilerimize çevre dostu çözümler sunan ve sürdürülebilir bir geleceğin yolunu açan Çevreci Yönetimimizi harekete geçiriyoruz. Sağlıklı bir çevre, geleceğimiz için şarttır.

Çevreci Yönetim Sistemi

Bu görüntü, Çevreci Yönetimin temel felsefesini içermektedir. “Hem insanlığa hem de doğaya saygı duyacak şekilde iş yaparak insanoğlunun gelişimine ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmaktır.”


Bu görüntü çevreci yönetim sistemi altındaki vizyonu içerir. Vizyon, “Müşterilere yeni çevre dostu deneyimler yaşatmak ve çevre dostu ürünler ve teknoloji ile küresel toplum için sürdürülebilir bir geleceğe öncülük etmektir.”

Bu görüntü çevreci yönetim sloganını içerir. Sloganımız, “PlanetFirst”, yani “Dünyayı birinci sıraya koyan iş faaliyetleriyle kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir yönetim arayışı” anlamına gelir.

2020 KPI: Çevreci Yönetim

Samsung Electronics, 2020 yılına kadar tamamlanması öngörülen açık bir Çevreci Yönetim hedeflerinin peşindedir. Bu bölümde, sera gazlarını azaltmak, minimum çevresel etkiye sahip çevre dostu ürünler üretmek, atık maddeleri ve atıkları tekrar kullanmak için döngüsel bir ekonomi oluşturmak ve yerel toplumlara ulaşmak için gösterdiğimiz çabalar hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Ürün kullanım safhasında sera gazı azalımları

Bu bilgi grafiği 2020 KPI içerir: Çevreci Yönetim. Ürün kullanım aşamasında 2009'dan 2020’ye kadar toplam 250.000.000 ton sera gazını azaltmayı hedefliyor.

Yeni geliştirilen ürünlerin Çevreci Etiketi standartlarına uygunluğu

Bu bilgi grafiği 2020 KPI içerir: Çevreci Yönetim, yeni geliştirilen ürünlerin Çevreci Etiketi standartlarıyla uygunluk hedefi %90’dır.

Küresel olarak toplanan atık ürün

Bu bilgi grafiği 2020 KPI içerir: Çevreci Yönetim, 2009-2020 yılları arasında atık ürünün toplanmasında hedeflenen miktar 3.080.000 tondur.

Sera gazı emisyon yoğunluğu

Bu bilgi grafiği 2020 KPI içerir: Çevreci Yönetim, küresel iş yerlerindeki hedeflenen sera gazı emisyon yoğunluğu 1.55 ton CO2e / 100 milyon KRW'dir.

İmalat atığının geri dönüşüm oranı

Bu bilgi grafiği 2020 KPI içerir: Çevreci Yönetim, imalat atığının hedeflenen geri dönüşüm oranı %95'tir.

Su kullanım yoğunluğu

Bu bilgi grafiği 2020 KPI içerir: Çevreci Yönetim, hedeflenen su kullanımı yoğunluğu 50 ton/100 milyon KRW'dir.

İklim Hareketi

İklim değişikliği dünyanın her yerini etkiliyor.
Sera gazı azaltımları ve ilgili inisiyatifler aracılığıyla, iklim değişikliğine müdahalemiz, sürdürülebilir yeşil bir geleceğe yönelik değişime odaklıdır.

İklim Değişikliği sayfasının kilit görseli

Çevreci Ürünler

Elektronik ürünler daha çevre dostu hale getirilebilir.
Samsung Electronics'de, planlama aşamasından başlayarak tüm ürünlerimizi geliştirirken çevreyi düşünüyoruz.
Hayatı daha elverişli ve çevreden esinlenen bir hale getirmek için gelişmiş teknolojileri kullanmaya çalışıyoruz.

Çevre Bilinçli Ürünler sayfasının kilit görseli

Kaynak Verimliliği

Dünyanın sınırlı kaynakları korunmalı, daha uzun süre kullanılmalı ve geri dönüştürülmelidir.
Samsung Electronics kaynak verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için araştırmalarına devam ediyor.

Kaynak Verimliliği sayfasının kilit görseli

Çevreci İş Yerleri

Ürünlerin imal edildiği iş yerleri çevresel kaygılardan muaf tutulmaz.
Samsung Electronics'in çevre bilincine sahip iş yerlerinde insanlar ve doğa bir arada.

Çevre Bilinçli İş Yerleri sayfasının kilit görseli

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri

Çevreci Yönetimin değerini ortaklarımızla paylaşarak daha güvenli ve çevre dostu tedarik zinciri oluşturuyoruz.

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri sayfasının kilit görseli

İletişim ve Katılım

Samsung Electronics çevre politikalarını ve performansını şeffaf bir şekilde duyurur.
Çevrenin korunması için, Çevreci Yönetim her türlü fikri dikkate alarak iletişim ve katılımı herkese açık hale getirir.

İletişim ve Katılım sayfasının kilit görseli