Kaynak Verimliliği

Koruyun, daha uzun süre ve yeniden kullanın

Kaynak Verimliliği sayfasının kilit görseli

Endüstri Devriminden beri ekonomik büyüme, doğal kaynakların umursamaz tahribat ve sömürüsüne eşlik etti. Uzmanlar bu tür tahribatın ve gelecekteki kaynak tüketiminin çevresel sorunları için uyarılarda bulundu. Samsung Electronics bu uyarıların farkındadır ve geniş çaplı müdahale tedbirlerini uygulamaktadır.
Ürün geliştirilmesi ve üretimi sürecinde, teknoloji yenilikleriyle kaynakları verimli kullanıyoruz ve kaçınılmaz atıklar ve kullanım süresi bitmiş ürünleri yeniden kullanmak için yollar buluyoruz. Daha az kaynak ile daha iyi ürünler yapmaya ve e-atığı kullanılabilir kaynaklara dönüştürmeye çaba göstereceğiz.

Kaynak Verimliliği Hedefleri

Bu bilgi görseli küresel ürün geri kazanma sürecinin ilerleyişini ve hedeflerini göstermektedir. 2009’dan beri birikmiş geri kazanılan hacim. 2030 için hedef küresel olarak 7,5 milyon tondur.Bu bilgi görseli geri dönüştürülmüş plastik kullanımının hedeflerini ve 2009’dan beri birikmiş geri kazanım hacmini göstermektedir. 2030 için hedef.Bu bilgi görseli sürdürülebilir kaynaklı kağıt ambalaj kullanımının artışını gösterir ve 2020 için hedef %100’dür. Sürdürülebilir kaynaklı kağıt ambalaj Sürdürülebilir Orman sertifikalı kağıt ve geri dönüştürülmüş kağıt içeriği anlamına gelir.Bu bilgi görseli küresel üretim geri kazanım ilerleyişi ve hedeflerini gösterir. 2009’dan beri birikmiş geri kazanım hacmi. 2030 için küresel hedef 7,5 milyon tondur.Bu bilgi görseli KRW birimi tarafından normalize edilmiş geri dönüştürülmüş su kullanımı yoğunluğu hedeflerini gösterir. 2020 için toplam hedef 50 ton/100 milyon KRW.
 • Küresel e-atığın toplam geri alımı

 • Geri Dönüştürülmüş Plastiğin kullanımı

 • Sürdürülebilir kaynaklı kağıt ambalaj kullanımı

 • Samsung Konumlarının atık geri dönüştürme oranları.

 • Su kullanım yoğunluğu

Bu bilgi görseli küresel ürün geri kazanma sürecinin ilerleyişini ve hedeflerini göstermektedir. 2009’dan beri birikmiş geri kazanılan hacim. 2030 için hedef küresel olarak 7,5 milyon tondur.Bu bilgi görseli geri dönüştürülmüş plastik kullanımının hedeflerini ve 2009’dan beri birikmiş geri kazanım hacmini göstermektedir. 2030 için hedef.Bu bilgi görseli sürdürülebilir kaynaklı kağıt ambalaj kullanımının artışını gösterir ve 2020 için hedef %100’dür. Sürdürülebilir kaynaklı kağıt ambalaj Sürdürülebilir Orman sertifikalı kağıt ve geri dönüştürülmüş kağıt içeriği anlamına gelir.
 • Küresel e-atığın toplam geri alımı

 • Geri Dönüştürülmüş Plastiğin kullanımı

 • Sürdürülebilir kaynaklı kağıt ambalaj kullanımı

Bu bilgi görseli küresel üretim geri kazanım ilerleyişi ve hedeflerini gösterir. 2009’dan beri birikmiş geri kazanım hacmi. 2030 için küresel hedef 7,5 milyon tondur.Bu bilgi görseli KRW birimi tarafından normalize edilmiş geri dönüştürülmüş su kullanımı yoğunluğu hedeflerini gösterir. 2020 için toplam hedef 50 ton/100 milyon KRW.
 • Samsung Konumlarının atık geri dönüştürme oranları.

 • Su kullanım yoğunluğu

Devamlı olarak tekrardan kullanılan kaynaklarda döngüsel bir ekonomiyi amaçlıyoruz

Krizdeki bir çevreyi korumak için ve kaynakları daha verimli kullanmak için Samsung Electronics döngüsel ekonomiye odaklanma çabasına adandı. Kaynakları bir kez kullanan ve çöpe atan geleneksel uygulamaların ötesine giderek Samsung ürünün kullanım süresi bittikten sonra kaynakların yeniden kazanılarak, yeniden kullanılarak ve geri dönüştürülerek yeniden kullanılabileceği kaynakları sağlamak için çalışıyor. Kullanılan malzeme çeşitlerini küçülterek ve montaj yöntemlerini iyileştirerek kaynakların kullanımını azaltan üretim yöntemleri geliştirdik. Kullanım süreleri dolan ürünleri toplayarak değerli malzemeleri geri kazandık. Bu döngüsel ekonomi ile Samsung üretim için gereken doğal kaynakların miktarını azaltıyor, atıkların yakılmasından kaynaklanan sera gazını ve kirleticileri azaltıyor ve çöp sahaları tarafından toprağın ve yer altı suyunun kirletilmesini önlüyor.

Hepsinden öte, kaynakları korumanın en iyi yolu kaliteli ve uzun ömürlü ürünler yapmaktır. Bir dizi zorlu güvenirlik testleri ile piyasaya sürmeden önce ürünlerimizin dayanıklılığını kuvvetlendirerek ve küresel servis konumlarında uygun tamir hizmetleri sağlayarak, devamlı yazılım güncellemeleri sağlayarak Samsung döngüsel ekonomiye ve kaynakların korunmasına katkıda bulunmak için ürünlerimizin ömrünü genişletiyor.

Samsung tarafından benimsenmiş döngüsel ekonomi yapısı
 

Kullanım ömrü dolmuş ürünlere yeniden hayat veriyoruz

Döngüsel ekonomik sistemde geri dönüşüm önemli ve geri dönüşüm için kullanılmış ürünleri geri almak gereklidir. Kaynakların döngüsel kullanımı yalnızca kullanım süresi dolan ürünlerin çöpe atılmaması ama kaynakları ayıklamak, düzenlemek ve yeniden işlemek için kullanmak ile olasıdır. Samsung kullanım süresi dolmuş ürünlerin sorumlu geri kazanımı için küresel Re+ programını çalıştırır.
Re+ programının parçası olarak müşterilerin yoğun olduğu bir çok yerde toplama depoları kurduk. e-Atık maliyetsiz atılabilir ve toplanan ürünler yeniden kullanılır ve yeniden kullanılabilecek ürünlere geri dönüştürülebilir. 2017’de Şili, Avustralya ve İsveç’teki Galaxy Studio’larında toplama depoları kurduk ve o pazarlardan e-atık geri kazandık. Aynı zamanda ziyaretçilerle Re+ programını tanıtmak ve geri dönüşümün önemini vurgulamak için önemli ölçüde zaman ayırdık. Geri dönüşüm çabalarının etkinliğini geliştirmek için, Samsung geri dönüşüm ortaklarını en yüksek standartlara çıkardı ve ürün kazanımını ve dahil olan her ülkenin geri dönüşüm performansını yakından izledi. Sonuç olarak, 2009’dan 2017’ye 3,12 milyon ton ürünü başarıyla geri kazandık.

Bu, Samsung Electronics'in Re+ programının görüntüsüdür. Re+, Samsung Electronics'in temsili kaynak verimliliği programıdır.
This map shows global Take-back and recycling activities happen in those countries: Korea, China, Japan, Taiwan, Vietnam, India, Austrailia, Russia, Turkey, South Africa, USA, Canada, Costa Rica, Colombia, Brazil, Peru and EU.
 • Ülkelere göre geri alım ve geri dönüşüm kurumlarının listesi 92 KB İNDİR
 • Avrupa ülkelerinde paketleme ve pil geri dönüşümü için kurumların listesi 166 KB İNDİR

Kaynak bir kez kullanıldığında, geri kazanılır, geri dönüştürülür ve yeniden kullanılır.

Doğrusal tüketimin ve kaynakların elden çıkarılmasının ötesine geçmek için Samsung kaynakları kullanmayı, geri kazanımı ve tekrar kullanmayı mümkün kılan kapalı döngü geri dönüşüm sistemi yaratmak üzere çeşitli eylemler yürütüyor. Bunu yapmak için yaptığımız ürünlerin bileşimini analiz ediyoruz, kaynakların geri dönüşüm oranını geliştirmek için tedarik devamlılığı, çevresel etki, ekonomik ve sosyal etki dahil çeşitli perspektiflerden risklerin analizini yapıyoruz.

Bu görüntü %35,1 plastik, %20,2 alüminyum, %10,6 çelik, %10 bakır, %8,6 kobalt ve %15,5 diğer malzemelerden yapılmış cep telefonlarının tipik bileşimini gösteriyor.

Samsung’un geri dönüşüm çabalarının temsili örnek olaylarından biri Samsung tarafından kurulan ve işletilen Asan Geri Dönüşüm Merkezidir. Geri dönüşüm merkezinden gelen tüm belli başlı metal ve plastik elektronikleri yapmak için tekrar kullanılır. 1998’de kurulduğundan beri Asan Geri Dönüşüm Merkezi atık elektronikleri geri dönüştürmektedir. Yalnızca 2017’de 357.000 buzdolabı, çamaşır makinesi, klima ve BT cihazı işlenip 25,365 ton belli başlı metal (çelik, bakır, alüminyum vb) ve plastik geri dönüştürülmek üzere ayrılmıştır. Asan Geri Dönüşüm Merkezinde ayıklanmış atık elektronik plastiği yeniden kullanılmak üzere yeniden düzenleyen plastik üreticilerine tedarik edilmiştir. Ortak geliştirilmiş teknolojiyi kullanarak Asan Geri Dönüşüm Merkezi Samsung ürünlerinde yenilenmiş plastiği kullanmayı mümkün kılan kapalı döngü geri dönüşüm sistemini kurmuştur. 2017’de bu kapalı döngü geri dönüşüm sisteminde Samsung buzdolaplarında, klimalarında ve çamaşır makinelerinde kullanılmak üzere 1500 ton yenilenmiş plastik üretilmiştir. Ve diğer kanallardan alınan yenilenen plastiği de düşündüğünüzde cihazlar, TV’ler, monitörler ve cep telefonu şarj cihazları yapımında yaklaşık 35.000 ton kullanıldı. Bakır ana bileşenlerinden ayrılır (teller, kompresörler vb), geri dönüştürülür ve diğer elektronikleri yapmak için kullanılır. Diğer bir örnek cep telefonu pillerinde kullanılan ana kaynaklardan biri olan kobalt’tır. Kobalt’ı geri dönüştürülmek üzere lityum iyon pillerinden çıkartılır ve piller için ham malzeme olarak yeniden kullanılır. Ek olarak, atılan cep telefonlarından geri kazanılan alüminyum ile bazı 2017 TV modellerinde çerçeve yapmak gibi belli başlı metal kaynaklarının kapalı döngü sistemini başarmak için değişik girişimlerde bulunuyoruz.

Bu görüntü Asan Geri Dönüşüm Merkezinde atık plastik kapalı döngü geri dönüşüm sürecini gösterir.

Üretim atıklarını kaynaklara dönüştürüyoruz

Üretim sürecinde ürün gelişiminden üretime uzanan süreç boyunca atık miktarı kayda değerdir. Çok sayıda bileşenden oluşan karmaşık elektronik cihazlar için her parça için atılan ambalajlar bile ekleniyor. Bir projenin sonunda bir ürünü son haline getirmek için kullanılan birçok pilot ürün israfa gider. Eğer bunların tümü yakılsa ya da gömülseydi, çevre kirlenecek ve kaynaklar tüketilecekti. Çevreye sorumlu geri dönüşüm şirketi sayesinde atıkların işlenmesiyle Samsung geri dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanılmasını artırarak planlanandan dört yıl önce 2016’da geri dönüşüm hedefinin %95’ine ulaşmıştır.

Bu görüntü Asan Geri Dönüşüm Merkezinde atık plastik kapalı döngü geri dönüşüm sürecini gösterir.

Çevre dostu malzemeleri geliştirmeye çalışıyoruz, böylece daha fazla kaynağı geri dönüştürebiliriz.

Çevre dostu malzemeler, daha önce kullanılmış olan kaynakları geri dönüştürerek veya doğal kaynaklar yerine kullanılabilecek malzemeleri işleyerek yapılır. Bu sayede çevreye yönelik olumsuz etki azaltılır. Samsung Electronics, geri dönüşümlü veya bitkisel esaslı malzemeleri kullanmak için çeşitli yollar araştırıp geliştirerek doğal kaynakların kullanımını azaltmaya ve geri dönüştürülen atık miktarını artırmaya kararlıdır.
Örneğin, geri dönüştürülmüş kağıttan, doğal taş dolgu maddelerinden ve şeker kamışından yapılan ambalaj malzemelerini kullandık. Bunlar bertaraf edildiklerinde çevreye herhangi bir olumsuz etki yaratmamaktadır. Buzdolabı gibi büyük boyutlarından dolayı çok miktarda ambalaj gerektiren ürünler olduğu için 40 defadan fazla kullanılabilen ve kaynak tüketimini önemli ölçüde azaltan bir malzeme kullandık. Ayrıca, 2016 yılında, elektronik atığın toplanıp geri dönüştürülmesiyle elde edilen ve yeni ürünler yapmak için gereken toplam plastiğin 5%’ine denk gelen plastik malzeme kullandık.

Eko-dost Malzemelerin Uygulanması
PCR plastik

PCR plastik
* PCR: Tüketici Kullanımı Sonrası Geri Dönüştürülmüş

. Galaxy Note 4’den beri tüm akıllı cihaz şarj aletlerinde uygulanır (%20)

Şeker kamışı özütleri ile biyoplastik film

Şeker kamışı özütleri ile biyoplastik film

. Önceki petrol temelli plastik filmlerle karşılaştırıldığında %25 azalmış GHG emisyonları
· TV aksesuar ambalaj malzemesi olarak kullanılır

Taş tozu içeren plastiklerin fotoğrafı

Taş tozu içeren plastikler

· Doğal taş dolgu maddeleriyle kısmen değiştirilmiş olan polipropilen (PP), petrol bazlı kaynaklarda 40% tasarruf sağlamaktadır
· Yılda yaklaşık 500 ton petrol bazlı kaynaktan tasarruf edilmektedir
· CO2 emisyonlarında 15% düşüş beklenmektedir

Yeniden kullanılabilir buzdolabı ambalajının fotoğrafı

Yeniden kullanılabilir buzdolabı ambalajı

· 40 defadan fazla kullanılabilen genişletilmiş polipropilen ile üretilmiş çevre dostu ambalaj malzemesi
· 63.000 ağaç dikmeye eşdeğer bir etki olan ve toplam uçucu organik bileşiklerde (TVOC) 99,7%'lik bir azalma sağlayan bant ve straforun ortadan kaldırılması

Ürün Kullanım Süresi Uzatımı

Müşteri hizmetleri ve geliştirilmiş dayanıklılık ile uzatılmış ürün ömrü.

Samsung Electronics ürün geliştirme evresinde dayanıklılık, düşürme ve kullanım ömrü testleri gibi çeşitli testler uygulayarak ürünlerinin dayanıklılığını geliştirmeye çabalar böylece müşterilerimiz istikrarlı performanstan daha uzun süre keyif alır. Uluslararası standartları karşılamanın ötesine giderek, değişik açılarda ve zemin malzemeleri üzerine serbest düşüş testleri ve çeşitli durumlarda su geçirmezlik testleri gibi eşik testleri yürüttük.
Samsung aynı zamanda ürün bozulmasına bağlı parça değişimi ve tamirler için malzemeleri küçültmeye çalışmaktadır. Dahası, çabuk ürün tanısı ve uzmanlarca tamir edilmesini sağlayarak ürünlerimizin kullanım süresini uzatma çabasına odaklanıyoruz. Bu uğurda, onarım için uygun ürün alma ve servis hizmeti seçenekleri sunuyoruz ve devamlı olarak daha doğru ve hızlı tanı ve tamir hizmetleri için Samsung’un yetkili Bakım Tamir Merkezlerini genişletiyoruz.

Cep telefonu dayanıklılık testi görüntüsü
“Galaxy İleri Dönüşüm”
- Eski cep telefonlarını yeni loT cihazlara dönüştürüyor

Galaxy İleri Dönüşüm projesi eski Galaxy telefonlarını yeni özelliklerle loT cihazlar olarak ileri dönüştürmek üzere bir çalışanın fikri olarak başladı. 2017’de, akıllı CCTV’ler, evcil hayvan besleyiciler ve kapı zilleri gibi çeşitli loT kavramları önerildi ve 50 prototip geliştirildi. Cep telefonlarının loT cihazlarına ileri dönüşümü yalnızca akıllı telefonun ömrünü uzatmaz aynı zamanda var olan doğal kaynakları koruyarak yeni loT cihazları üretmek için kaynakları çıkarma gereksinimi de azaltır. Bu basit, henüz yenilikçi Galaxy İleri Dönüşüm kavramının gelecekteki atık problemlerini çözme potansiyeli var ve öyle olduğu için de ödüllendirildi "ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından 2018 başında Sürüdürülebilir Malzemeler Yönetimi Son Teknoloji Şampiyonu".

Yeni bir loT cihaz olarak eski bir cep telefonunun görüntüsü

Değerli su kaynaklarını koruma, tekrar kullanma ve geri dönüştürme

Artan ciddi küresel su kaynakları krizine yanıt olarak ve çevre koruma çabalarımızın bir parçası olarak Samsung Electronics su kaynakları için 3R (reduce/azalt, reuse/yeniden kullan, recycle/geri dönüştür) Stratejisi oluşturdu. Sızıntıları durdurmak için eski valfleri değiştirerek ve çok yönlü kontrol birimleri geliştirerek su kaynaklarının kaybını azalttık, bu sayede yalnızca gerekli miktar kullanıldı. Ek olarak, sürecimizi yenileyip geliştirdik, böylece su yeniden kullanılabildi ve su tüketimi azaldı. Önceden, her süreç için gereken su değişik standartlarda olduğundan bir süreçte kullanılan su bir başka süreçte kullanılamıyordu. Ancak, suyu standardize ederek, çeşitli süreçlerde yeniden kullanabiliyoruz. Bu tür çabalar sayesinde, 2017 yılında bir önceki yıldan %16 daha fazla olan 56.154 ton yeniden kullanıma ulaşabildik ve toplam suyun %46,6’sını yeniden kullanılan sudan karşıladık.
Yoğunluk temelli su tüketimimizi 2020 yılı itibarıyla şu anki seviyesi olan 60’dan 50’ye (ton/KRW 100 milyon) azaltmak için çeşitli yolları araştırmaya devam ediyoruz.

Bu bilgi grafiği su kaynağı politikalarını göstermektedir. Üst taraf temel felsefe, alt taraf ise eylem yönergeleridir. Temel felsefe; Samsung Electronics, su kaynaklarının sürdürülebilir bir toplumu ve işi korumak için önemli olduğunun bilincindedir ve bu, bir küresel şirket olarak bu kaynakları korumak adına sosyal sorumluluğumuzun yerine getirilmesine katkıda bulunur. Eylem yönergeleri 1) iş yönetiminde su kaynakları risklerini en aza indirgemeye çalışmak, 2) kurumsal kültürümüzün bir parçası olarak su kaynaklarının önemini anlamak, 3) kamu su kaynakları politikalarına uyum konusunda aktif işbirliği yapmak ve 4) su kaynakları politikalarımızı ve etkinliklerimizi açıklamaktır.
Çevre Bilinçli iş yerlerimiz doğa ile birlikte yaşar
Çevre Bilinçli İş Yerleri Sayfasının arka plan görüntüsü