Sürdürülebilir Tedarik Zinciri

Geleceği birlikte şekillendirmek: sürdürülebilir bir tedarik zinciri hedefliyoruz

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri sayfasının kilit görseli

Değerleri paylaşarak ve güvene dayalı işbirliği yaparak daha iyi bir dünya inşa edebiliriz. Aynı husus Çevreci Yönetim için de geçerlidir. Daha fazla sinerji için Samsung Electronics stratejik ortaklarımız olan tedarikçilerle Çevreci Yönetimi uygulamaktadır. Tedarikçilerimizin uluslararası standartları karşılayan Çevreci Yönetimi sürdürebilmeleri için ihtiyaç duyulan bütçe ve iş gücünü sağlıyoruz ve onların kendi çalışanlarının çevresel sorunların önemini anlamalarına yardımcı olmak için eğitimler veriyoruz. Bunun nedeni, Çevreci Yönetimin tam potansiyelini ancak herkes katılım gösterdiği zaman ortaya çıkarabileceğimiz gerçeğidir.

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi Stratejileri

Samsung Electronics, dünya çapında 2.500 tedarikçiden oluşan muazzam bir tedarik zincirine sahiptir. Bunlardan bazılar hammadde veya bileşen tedarik ediyor, bazıları ise ekipman temin ediyor, ancak hepsi de olmazsa olmazdır. Bu tedarikçilerin hepsinin Çevreci Yönetimde yer alması durumunda daha büyük bir dalgalanma etkisi olacağının bilincindeyiz, bu nedenle tedarikçilerimize teknik ve ekonomik destek sağlıyoruz ve onlara danışmanlar atıyoruz. Bunu yaparak, onların Çevreci Yönetime aktif olarak geçiş yapmalarını teşvik ediyoruz ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturuyoruz. Ek olarak, yeni tedarikçileri seçerken, kurum içi sertifika programımız olan, Eco-Partner şeması aracılığıyla bir çevre yönetimi değerlendirmesi gerçekleştiriyoruz. Bu değerlendirmeden sonra bir adayın çevresel değerlerini, çevre dostu üretime istekli olup olmadığını ve muhtemel ortağın bu değerleri uygulamaya geçirme derecesini inceleyen nihai karar alınır.

Bu bilgi grafiği "sürdürülebilir tedarik zinciri yönetim stratejisi ve sistemi"nde çevre bölümünü göstermektedir. Eco-Partner değerlendirmesinde, ürün çevre politikası, eğitim ve öğretim, tehlikeli içeriklerin doğrulanması faaliyetleri yürütülür. Tedarikçilerin Eco-Partner sertifikasyon gereksinimini tamamlamaları zorunludur. EHS değerlendirmesi için, mesleki güvenlik, yangınla mücadele tesisleri, mesleki sağlık, tehlikeli maddelerin taşınması ve çevresel tesisler gibi 22 alanda standartların doğrulanması kontrol edilir. Yangınla mücadele tesisleri, tehlikeli madde ve atık yönetimi, kanalizasyon ve atık su tesisleri için 8 zorunlu uygunluk alanının karşılanması gerekir.

Tedarik zincirini yönetmek için Eco-Partner sertifikasyon sistemini uyguluyoruz.

Samsung Electronics tarafından satılacak ürün veya bileşenleri sağlayan tüm tedarikçiler Eco-Partner sertifikasına tabidir. Ürünlerde Kullanılan Maddelerin Kontrol Standartları ve tedarikçilerin çevresel kalite yönetim sistemine uygunluğunu değerlendirerek sertifika veriyoruz. Tedarikçiler, hammadde şirketinin verileriyle birlikte tehlikeli madde bilgilerinin kanıtını içeren bir ürün çevre raporu gönderir. Samsung Electronics daha sonra gönderilen belgeleri doğrulamak için tedarikçilerin imalat yerlerini ziyaret ederek kapsamlı bir değerlendirme yapar. Eco-Partner sertifikasını korumak için, tedarikçiler her iki yılda bir denetlenmelidir ve denetimi geçemeyenler tedarik zincirinden çıkarılır. Bu şekilde, tedarikçilerimizi Çevreci Yönetim girişimlerimize dahil etmek için çabalıyoruz. Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimini sağlamak için tek seferlik değerlendirme yerine, sürekli yönetim ve değerlendirme sağlıyoruz.

Bu bilgi grafiği Eco-Partner Sertifika Sürecini göstermektedir. Hammaddeler tedarikçilere gönderildiğinde ayrıntılı analiz verilerini ve hammadde birleştirme tablosunu teyit etmek zorunludur. Tedarikçiler bunu Samsung Electronics'e ilettiğinde, garanti mektubu, hassas analiz raporu (ICP/GCMS verileri), Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ve onay için numuneler gerekir. Eco-partner sertifikasyon sürecinden geçmek için, sunulan belgeler ve numuneler iyice gözden geçirilir ve çevresel kalite sistemi dikkatli bir şekilde değerlendirilir.
Bir rekabet ortamı: kapsamlı tedarikçi değerlendirmesi

Tedarikçilerimizin rekabet kabiliyetini güçlendirmek için yılda bir kez kapsamlı tedarikçi değerlendirmesi yapılır. Bu değerlendirme, iş rekabet kabiliyeti ve sürdürülebilirlik riskleri olmak üzere iki alana ayrılmıştır. Çevre sektörünü kapsayan sürdürülebilirlik riskleri kategorisi, ortağın çevre dostu yönetim konusundaki çabalarını ve uluslararası çevre standartlarıyla karşılaştırarak sertifikasyon statüsünü değerlendirir. Değerlendirme sonuçları daha iyi olan tedarikçiler daha fazla fırsat ve avantaja sahip olurken, geride kalan tedarikçiler eksiklikleri için sorumluluk almak zorunda kalacaklardır. Bu, Samsung Electronics ile çalışmak isteyen tedarikçilerin sadece işletmeleri için değil, aynı zamanda çevre açısından da dikkatli olması gerektiği anlamına gelir. Bir tedarikçi çevre sektöründeki düşük performansı nedeniyle yüksek riskli olarak sınıflandırılmışsa, söz konusu tedarikçiyi ayrı bir şekilde yönetiriz ve belirtilen iyileştirme gündeminde ilerleme kaydedip kaydetmediğini görmek için sürekli takip ederiz. Özellikle, 2016'dan itibaren, büyük tedarikçilere sağlanan çevresel danışmanlık destek programları, daha entegre ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturmak için ikincil ve üçüncül tedarikçilere genişletildi.

  • Samsung Tedarikçi İş Etiği Kuralları 267 KB İNDİR

Tedarikçilerin sera gazı emisyonlarını azaltma çabalarıyla birlikte bir milyon çam ağacı dikme etkisi yarattık.

Samsung Electronics yılda bir kez tedarikçilerimizin elektrik ve fosil yakıt tüketimleri ve sera gazı emisyonları da dahil olmak üzere tüm enerji tüketimlerini inceler. Bu süreçte, enerjiyi verimli bir şekilde yönetemeyen tedarikçiler için yerinde danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu danışmanlık, enerji tüketimini daha verimli hale getirmeye veya süreçlerini iyileştirerek ve gerekli ekipmanları temin ederek enerji tasarrufu sağlamasına yardımcı olur. 2016'da 10 tedarikçiye enerji tüketimini ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için 62 görev verdik ve sorunları çözmeleri için gerekli kaynakları sağladık. Sonuç olarak, CO2 emisyonları yaklaşık 4.920 ton azaldı. Bir çam ağacının yılda yaklaşık 5 kg CO2 emdiği göz önüne alındığında, bu yaklaşık bir milyon çam ağacı dikmeye eşdeğerdir.

çam ağacı ormanının havadan çekilmiş fotoğrafı

Chemtronics Davası Çevrenin İş için Faydalarını Kanıtlıyor
Chemtronics bir kimyasal tedarikçidir. Enerji verimliliği değerlendirmemiz için şirketin enerji tüketimini incelediğimizde, Chemtronics'in elektriğe büyük ölçüde bağımlı olduğunu tespit ettik: kesin olarak 95% elektrik ve 5% LPG tüketimi söz konusuydu. Samsung Electronics, şirket ekipmanlarının durumunu inceledi. Hava kompresöründe bir güç kaybı olduğunu ve hava kurutucusunun çok fazla elektrik tükettiğini tespit ettik. Yüksek verimli LED ışıkları takma gibi basit görevlerle başladık ve güç kaybına neden olan karmaşık ekipmanları iyileştirdik. Dahası, nem ve sıcaklığı sabit tutarak elektrik tüketimini önlemek için hava kurutucusunda bir kontrol sistemi kurduk ve böylece elektrik tüketimini azalttık. Bu iyileştirmelerden sonra, beş yönüyle yatırımın analizini gerçekleştirdik: enerji tüketiminin azaltıldığı miktar ve oran, tasarruf edilen maliyet, yatırımın büyüklüğü ve geri ödeme süresi. Ayrıca çevreye olan katkılarını doğrulamak için sera gazı azaltımlarının boyutunu da ölçtük. Sonuç olarak Chemtronics enerji verimliliğini artırmakla kalmadı, aynı zamanda maliyeti düşürdü ve sera gazı emisyonunda toplamda 432.9TOE düşüş yaşandı.

Tedarikçi Yönetimi Stratejisi/Destek ve Çatışma Mineralleri hakkında daha fazla bilgi
Sürdürülebilir Yönetim - Tedarik Zinciri beyaz arka plan görüntüsü
Şeffaf ve açık iletişimden yanayız
Tedarik Zinciri Sayfasının arka plan görüntüsü