Etik Kurallar

Adil ve Şeffaf Şirket Kültürü

Toplumsal rolümüzü ve sorumluluğumuzu üst düzey bir küresel şirket olarak varlığımıza yakışacak şekilde yerine getirmek için günlük operasyonların dokusuna bütünlük kazandırıyoruz.

Sürdürülebilirlik etik kurallarında etik kurallar temsili görüntüsü

Dünyadaki pek çok ülkeye yayıldıkça ilgili ülkelerdeki farklı yasaları, düzenlemeleri ve uygulamaları tanıyarak ve analiz ederek işimizi yasal ve etik bir şekilde sürdürüyoruz. Ayrıca Müşterilerimizin ve çalışanların gizliliğine saygı duymak ve kişisel verileri korumak için küresel kişisel veri güvenliği politikaları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Uyumluluk ve etik riskleri sistemli bir şekilde yönetmek için gösterdiğimiz çabalarımız, tüm çalışanlarımızı harekete geçme ve değer yargısında bulunmaya yönlendiren Samsung Küresel İş Etiği Kuralları ve İş Yapma Kuralları ile sürdürülmektedir. CEO'nun doğrudan liderliğindeki Kurumsal Hukuk Ofisimiz, uyumluluk yönetimini geliştirmek için Uyumluluk Ekibi ve Privacy Steering Committee’yi çalıştırır ve Uyumlulukla ilgili komiteler ve Privacy Steering Committee karar verme sürecinde üst yönetimimize yardımcı olur. Bu komitelerde, Uyumluluk ve Gizlilik Kurumlarına tahsis edilmiş İş Birimlerimiz ve Bölge Ofislerimizin her birisi uyumluluk denetiminin yapılmasına ve yerel bağlı kuruluşlar ve şubeler için uyumluluk programlarının çalıştırılmasına yardımcı olmak için çalışırlar.

Samsung Electronics’deki bölümlerin organizasyon yapısı.

Organizasyon yapısını açıklayın. Samsung Electronics'in bölümleri.

Samsung Electronics'in kompozisyonu, Yönetim Kurulu ve 5 birim grubundan oluşmaktadır.

 • İlişkili taraf işlemleri komitesi
 • Yönetim Komitesi

Fonksiyonel Birim

 • Küresel Pazarlama Merkezi
 • Küresel CS Merkezi
 • Küresel EHS Merkezi
 • İş Ortağı İşbirliği Merkezi
 • Kurumsal İş İnovasyon Merkezi

Kurumsal Yönetim Ofisi

 • Uyumluluk komiteleri
 • Kurumsal Yönetim Ekibi
 • Corporate Management Team
 • Finans ve Muhasebe Ekibi
 • İletişim Ekibi
 • Denetim Ekibi
 • IR Grubu

Kurumsal Hukuk Bürosu

 • Uyumluluk komiteleri
 • Gizlilik Yürütme Komitesi
 • Uyumluluk Ekibi
 • Gizlilik Ofisi

İş Bölümü

 • Uyumluluk komiteleri
 • Gizlilik Yürütme Komitesi
 • İdari Ekip
 • Uyumluluk/Gizlilik Görevlisi

Bölge Ofisi

 • Uyumluluk/Gizlilik Organizasyonu
 • Bağlı Kuruluş
 • Uyumluluk/Gizlilik Görevlisi

Etik Kurallar Yönetimi

Küresel İş Etiği Kurallarımızı ('Samsung İş İlkeleri') tedarikçilerimize, müşterilerimize ve diğer yabancı paydaşlarımıza ve çalışanlarımıza etik kurallar yönetimi yönetim web sitemiz aracılığıyla açıklıyoruz ve etik standartların ihlal edildiğini bildirmek için bir kanal sağlıyoruz. Ayrıca, çalışanlarımız için etik standartlar olarak hizmet eden 'Çalışanların İş Yapma Kuralları' tercümeleri toplam 15 dilde (Korece dahil) sunulmakta olup kurumsal intranetimize yüklenmiştir. İlgili ayrıntılar toplu halde, çevrimiçi olarak ve görsel/işitsel eğitimler yoluyla en az yılda bir kez olmak üzere, tüm dünyadaki tüm çalışanlarımıza dağıtılmakta ve paylaşılmaktadır. Şeffaf iş uygulamaları oluşturmak amacıyla tedarikçilerimize ayrıca 'İş İlkeleri' sağlanmaktadır.

Tüketici şikayetleri %56 (2014), %58 (2015), %52 (2016), Diğer %25 (2014), %29 (2015), %31 (2016), Yolsuzlukla mücadele raporları %19 (2014), %13 (2015), %18 (2016)

Uyumluluk Yönetimi

Uyumluluk programımız, fiyat sabitleme veya fikri mülkiyet haklarının ihlalinden dolayı oluşacak iş risklerini en aza indirgemek ve insan hakları, sağlık, güvenlik ve çevre alanlarında daha büyük bir sorumluluk almak için uyum temelli bir kuruluş kültürü kurmayı amaçlamaktadır. Uyumluluk ile ilgili riskleri yönetmek için geliştirilen ve bir IT sistemi olan Uygunluk Programı Yönetim Sistemi (CPMS), alana özgü politikalarımızı ve bölgesel sorun gözetiminin ayrıntılarını sağlar. Yardım Masamız, işle ilgili sorularınız olduğunda veya yasal ihlalleri belirlemek için kendi ilkelerimizin yetersiz olduğunu düşündükleri konularda uzmanlarımızla birebir görüşmeler sağlayarak çalışanlara yardımcı olmak için hizmet vermektedir. Çalışanlarımız için CPMS kapsamında geliştirilen bilgi uçurma sistemimiz, bilgiyi sunan kişilerin gizliliğini sıkı bir şekilde garanti ederek çalışmaktadır.

Bu resim bilgi grafik başlığı ve süreç açıklamasıdır.
Tahsis Edilen Birimlerin Çalıştırılması
CEO'nun doğrudan liderliğini yaptığı Kurumsal Hukuk Ofisi’nde Gizlilik Ofisi'ni oluşturmak
İlgili iş bölümlerinde gizlilik politikasından sorumlu avukatlar atamak
Gözetim
Özel birimler veya personel vasıtasıyla düzenli/geçici denetlemeler gerçekleştirmek
Takip Yönetimi
Süreç/sonuç analizleri vasıtasıyla sorunların temel sebeplerini belirlemek, iyileştirmeler yapmak, aynı sorunun tekrar etmesini önlemek (örn., gerçek vakaları eğitimin bir parçası olarak tanıtmak)

Gizlilik Politikası

Küresel standart gizlilik politikamızı resmen duyurduk ve bölgeye özgü düzenleyici koşulları ve yerel özellikleri yansıtan ilgili politikalar geliştirdik. Bu çalışmaların bir sonucu olarak çalışanlarımıza yönetim düzenlemeleri olarak kullanılmak üzere 'Küresel Kişisel Bilgilendirme Kılavuzu' ve 'Dış kaynaklı kişisel verileri işleme için Yönetim Kılavuzu' verilmektedir. Süreçlerimizi ve sistemlerimizi, günlük iş davranışımıza ilgili politikaları dahil ederek ve değerlendirmeler yapmaya ve şirket genelinde eğitimler vermeye devam ederek çalıştırıyoruz.

Tahsis Edilen Birimlerin Çalıştırılması

CEO'nun doğrudan liderliğini yaptığı Corporate Legal Office’de Global Privacy Office oluşturulması

 

Gizlilik Politikası Çalışma/Yönetim Sistemlerinin Güçlendirilmiş Değerlendirmesi

Müşterilerimiz ve çalışanlarımız için veri toplama, işleme ve elden çıkarma süreçlerinin hepsini kapsayan yönetsel, teknik ve fiziksel koruma sistemi için düzenli incelemeler yapmak ve sistem ve hizmetlerimiz üzerinde gerekli iyileştirmeler yapmak

 

Gizlilik Politikası Eğitimi

Departmana özgü iş özelliklerini (planlama, R&D, pazarlama vb.) ve tüm çalışanları hedef alan temel eğitimi dikkate alarak çevrimiçi/çevrimdışı gizlilik politikası eğitimi verilmesi

 

Privacy Legal Management System (PLMS) Çalışması

Bu kontrol listesini adanmış avukatlar aracılığıyla incelerken, planlama ve geliştirme aşamasından devreye sokma ve sonlandırmaya kadar ürün ve hizmetlerin her aşamasında veri gizliliği risklerini incelemek için geliştirilen veri gizliliği risk kontrol listesini kullanarak önleyici tedbirler almayı zorunlu kılmak