Rapor ve Politika

Hesap Verilebilir ve Açık İletişim**

Sürdürülebilirlik Raporu'nu yıllık olarak yayınlıyoruz ve sürdürülebilirlik yönetimi performansımızı paydaşlarla paylaşabilmek için ilgili politikaları açıklıyoruz.

Sürdürülebilirlikle ilgili rapor ve politikanın temsili görüntüsü

Temel Sürdürülebilirlik Yaklaşımları Üzerine

<h3>In main approaches to sustainability info-graphic.</h3><dl> <li>NGO : Build successful partnerships.</li> <li>Employees : Enhance values by Education and innovation.</li> <li>Customers : Develop environmentally-friendly, Products and improve, Customer satisfaction.</li> <li>Governments : Maximise corporate, Value by sound, Economic activities.</li> <li>Shareholders : Fair trade and compliance.</li> <li>Business Partners : Improve competitiveness, Through win-win partnerships.</li> <li>Local Communities : Effective social contribution, For requtation management, And business continuity.</li> <li>Global Society : Contribute to addressing Global issues (i.e. climate change)</li></dl>

Küresel Toplum

Küresel meseleleri (örn. iklim değişikliği) belirlemeye yönelik katkı sağlayın

Yerel Toplumlar

İtibar yönetimi ve iş sürekliliği için etkili sosyal katkı

İş Ortakları

Kazan-Kazan ortaklıklarıyla
rekabetçiliği artırın

Paydaşlar

Adil ticaret ve uyum.

Hükûmetler

Doğru ekonomik
faaliyetlerle şirket değerini
en üst düzeye çıkarın

Müşteriler

Çevre dostu ürünler geliştirin
ve müşteri memnuniyetini artırın.

Çalışanlar

Eğitim ve inovasyonla
değerleri artırın

STK

Başarılı ortaklıklar kurun

Sürdürülebilirlik Raporu

Kurumsal yönetim ve sürdürülebilir kalkınmanın entegrasyonu, sosyal ve çevresel sorumluluk beklentilerinin artmasıyla birlikte iş dünyasında giderek önem kazanan bir konudur. Buna karşılık, paydaşların fikirlerini toplama sürecini iyileştiriyoruz ve sürdürülebilir kalkınma için kurumsal çapta vizyon ve stratejileri belirliyoruz. Sürdürülebilir yönetimimizin kilit unsurları olarak ekonomik, çevresel ve sosyal sorumlulukları belirledik. Çeşitli paydaşlarımızı tanımlamaya, onlarla olumlu ilişkiler kurmaya ve nihayetinde şirket ve paydaşlarımız için değerlerimizi arttırmaya kararlıyız.

Daha fazlasını görün Kapat

İş Yapma Kuralları

2005 yılında Samsung Electronics, hesap verebilir ve sorumlu iş uygulamalarına yaklaşımımızın bir referans kılavuzu olarak "Küresel İş Etiği Kuralları"nı sundu. Yıllar geçtikçe, STK'lar, hükümetler, müşteriler, paydaşlar, tedarikçiler ve çalışanlar dahil olmak üzere çeşitli varlıkların beklentileri küresel bir kurumsal yurttaş olarak sorumluluğumuzla birlikte büyümüştür. Bu düşünceyle Samsung Electronics, geçen yılın Sürdürülebilirlik Raporunda ilk defa yayınlanan sürdürülebilir yönetime belirli bir yön veren "İş Yapma Kuralları"nı güncelledi ve gözden geçirdi.

Tedarikçi İş Etiği Kuralları

Samsung ayrıca, Kılavuzları sürekli iyileştirmek ve yerel iş kanunu ve Samsung'un İş Yapma Kuralları ile tutarlı olmalarını sağlamak için STK'lar, hükümetler ve yerel toplumlar gibi kilit paydaşlarla ortaklıklar aramaya devam edecektir.

  • Tedarikçi İş Etiği Kuralları 329.9 KB PDF İNDİR

Tedarikçi İş Etiği Kuralları Kılavuzu

  • Tedarikçi İş Etiği Kuralları Kılavuzu 2,6 MB PDF İNDİR

Sorumlu Mineral Tedariki ile ilgili Politika

  • Sorumlu Mineral Tedariki Politikası 49 KB PDF İNDİR

Yerel Uygulama

  • Çin’de Çocuk Emeği Yasaklama Politikası 620.7 KB PDF İNDİR
  • Çin’de Genç İşçi Politikası 559.4KB PDF İNDİR
  • Çin’de Öğrenci İşçi Politikası 476.8KB PDF İNDİR
  • Hindistan’da Çıraklık Eğitimi için Kurallar 226.4KB PDF İNDİR
  • Göçmen İşçi Kuralları 233.6KB PDF İNDİR