Sorumlu Emek Uygulaması

Sürdürülebilir tedarik
zinciri oluşturma çabaları

Samsung Electronics farklı paydaşların ve uluslararası toplumun beklentileri doğrultusunda sosyal
ve etik sorumluluklarını yerine getirmek için çaba harcamaktadır.

Gülümseyerek köpük üfleyen çocuklar.

Çocuk Emeği Yasaklama Politikası

Üretimin hiç bir aşamasında çocuk emeği kullanılmayacaktır ve politikamıza göre eğer çocuk emeği bulunursa çocuğun üstün yararına odaklanacağız. Samsung Electronics ve tedarikçileri uluslarası standartlar ve geçerli yerel yasalar ve düzenlemeler tarafından yasaklanan Çocuk Emeğine karşı sıfır tolerans politikasına sahiptir.
Samsung Electronics, çocuk emeğini engellemeye yönelik güçlü irademizi açıklayan Çocuk Emeğini Yasaklama Politikasını Save the Chidren Sweden tarafından kurulan bir sosyal girişim olan Çocuk Hakları ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Merkezi (CCR CSR) ile ortaklık halinde yapmıştır. Çocuk Emeğini Yasaklama Politikası, ‘BM Çocuk Hakları Sözleşmesi,’ ‘UNICEF Çocuk Hakları ve İş İlkeleri’ ve ILO Sözleşmesi’ne dayanmaktadır.

Bloklarla oynayan iki erkek çocuk.
  • Çocuk İşçiliği ile Mücadele Politikası 379KB İNDİR
  • Öğrenci İşçi Politikası 185KB İNDİR

Göçmen İşçi Kuralları

Malezya’daki Samsung Electronics’te Endonezya, Nepal veya Pakistan gibi farklı ülkelerden çalışanlar uyum içinde birlikte çalışmaktadır. Bu çerçevede, kültürel çeşitliliğe saygı ve çalışanlar arasındaki düzgün iletişim son derece önemli hususlardır.
Buna ilaveten, farklı kültürler arasındaki karşılıklı anlayışa yardımcı olmak ve bunu desteklemek üzere, ‘Kültürler Arası Deneyim’, ‘Harika İş Yeri’, ‘Göçmen İşçiler için Eve Dönüş Etkinliği’ gibi çeşitli faaliyetler/etkinlikler hazırlanmış durumdadır. 2016 yılında, yabancı ülkelerde çalışan göçmen işçiler için söz konusu olabilecek zorla çalıştırma, istihdama yönelik aşırı komisyonlar ve her türlü ayrımcı muameleyi ortadan kaldırmak için ortaya konulan taahhüdü içeren Göçmen İşçi Kurallarını, Business for Social Responsibility (BSR) ile işbirliği halinde geliştirdik ve yayınladık.

Topraktaki bir fideyi tutmak için kavuşturulmuş üç çift el.
  • Göçmen İşçi Politikası 658KB İNDİR
  • Kuralların Anlaşılması için Eğitim 225KB İNDİR

Çıraklık Eğitimi için Kurallar

2016’da Samsung Electronics, Business for Social Responsibility (BSR) ve bir Hindistan Sivil Toplum Kuruluşu olan Partners in Change (PIC) ile işbirliği yaparak Çıraklık İlişkisi ve eğitiminde şeffaflık ve uyum sağlamak amacıyla Hindistan’da Çıraklık Eğitimi Kuralları’nı geliştirdi.
Kurallar, 1961 Hindistan Çıraklık Yasası ve çıraklığa ilişkin diğer Yasalar ve Kurallar’da belirtildiği şekilde çalışma yaşı, asgari ücret ve çıraklık süresi için standartları içeriyor. Ayrıca, çırak şikayetlerinin ele alınması, iş eğitimi ve bir şirketin iş yerinde çırak olarak eğitilenlerin öncelikli istihdamına ilişkin bilgileri içeriyor. Kurallar ayrımcılık yapılmaması ve diğer insan haklarına bağlılıkla güçlendiriliyor. Kuralların anahtar özelliklerinden birisi kuralların uygulanmasının Hindistan’da sadece Samsung Electronics’e değil, tedarikçilerine de genişletilmiş olması.

Konuşan ve masanın üzerindeki bir kâğıt parçasına bakan iki adam.
  • Çıraklık Eğitimi için Kurallar 179KB İNDİR

Şikayet Çözümleme Kuralları

Çalışanların insan haklarını korumak ve pozitif bir çalışma ortamı yaratmak için, Samsung çalışanların fikirlerini dinlemek amacıyla yönetimle iletişim kanalları kurdu. Üstelik, her iş yerinde çalışanların sesini (VoE) dikkate almak ve süregiden sorunları hızla çözmek için çevrimiçi ve çevrimdışı şikayet kanallarını çalıştırıyoruz.

Çalışma esnasında oluşan şikayetleri zamanında ve adil bir biçimde çözmek için Şikayet Çözümleme Kuralları’nı hazırladık. Şikayet Çözümleme Kanalının Açılması - Şikayetin Sunulması - Şikayetin Çözümlenmesi - Geri Bildirim adımları izlenir. Dört kanal bulunmaktadır; çevrimiçi, çevrimdışı, acil hat ve alt kuruluşların özelliklerine uygun olabilecek faaliyet halindeki çalışan komitesi aracılığı ile.

Şikayet Kanalı
  • Toplam Şikayet Sayısı (’16~’17) 87KB İNDİR

HERhealth Eğitim Programı

Çalışanlarımızın üretim yaparken daha sağlıklı olması için, kadın çalışanlara sağlık bilgileri sunan ve Vietnam’da uygulanan farkındalığı geliştirmeyi amaçlı Sağlık Kazanç Sağlar (HERhealth), adlı bir proje yürütüyoruz.
İş Sosyal Sorumluluğu (BSR) olarak ifade edilen uzmanlaşmış CSR kurumu, kadın üretim işçileri için örneğin sağlıklı diyet, HIV/AIDS, hepatit ve tüberküloz gibi hastalıkların önlenmesi gibi sağlıkla ilgili temel bilgileri sağlamak ve kadın sağlığının önemine ilişkin farkındalığı arttırmak için bu projeyi 2007 yılından beri 10 ülkede 250.000 kadın için uyguladı.

2016-2017’de Samsung, 2005’te kurulan ve sağlık eğitiminde uzmanlaşmış bir yerel bir sivil toplum kuruluşu olan Life Centre ile işbirliği halinde ülke çapında kadın çalışanlara eğitim verdi. Mükemmel eğitim sonuçları veren bu programı devam ettirmeyi planlıyoruz.

Ana İyileştirmeler

Azaltılan sağlık sorunlarını, artan ana hastalık tanımayı, dahili klinik kullanım oranındaki artışı ve azaltılan devamsızlığı belirten HERhealth Eğitim Programı gelişme grafikleri. 1. Azaltılan sağlık sorunları: baş ağrısı (%25’ten %13,6’ya), boğaz ağrısı (%15’ten %3,9’a), karın ağrısı (%10’dan %3,9’a) 2. Artan ana hastalık tanıma: göğüs kanseri (%30’dan %91,2’ye), diyabet (%38’den %65,7’ye), yüksek kan basıncı (%44’ten yüzde 73,5’e) 3. Dahili kliniklerin artan kullanım oranı: tanıma oranı (%96’dan %100’e), kullanım oranı (%22’den %48,7’ye) 4. Azaltılan devamsızlık oranı: devamsızlık oranı (%49’dan %15,7’ye), çalışan başına devamsızlık oranı (3,04 günden 2,25 güne)
Akran Eğitimci Eğitimi
  • HERhealth Eğitimi’nin Sonucu 100KB İNDİR

HERfinance Eğitim Programı

2015’ten itibaren Samsung BSR ve Sanchayan (Hindistan) ile birlikte işçilerin finansal yeterliliğini güçlendirme projesi başlattı. Aynı yıl Hindistan ile birlikte Brezilya’da (Positive Planet) ve Meksika’da (Yo quiero Yo puedo) yerel STK’lar ile yan yana finansal eğitim verdik.

Proje, tasarruflar, faiz oranları, borçlar ve bankacılık hakkında temel bilgileri vermekle kalmıyor aynı zamanda finansal bağımsızlıklarını gerçekleştirmelerinde kendilerini güvende hissetmeleri için çalışanlarımızın aile üyelerine gelirlerine göre finansal planlama tekniklerini öğretmeyi amaçlıyor. Finansal yeterlilik programımızın bir sonraki aşamasını seçili ülkelerde 2018’de uygulamayı düşünüyoruz.

Eğitim Geri Bildirimi

Arti Sharma eğitim deneyimini bizimle paylaşarak şunları söyledi: "HERfinance bizim için çok önemli. Bu tür eğitimler bütçelemenin önemini anlamak ve tasarruf alışkanlıklarını geliştirmek için çok faydalı."
Seema eğitim deneyimini paylaşarak şöyle dedi: "HERfinance eğitiminden önce kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli tasarruf planlarının önemini anlayamamıştım ama eğitimi aldıktan sonra tasarrufun hayatımızdaki önemini anlıyorum. Gelirimizle hedeflerimize ulaşmanın hepimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyorum.”

HERfinance Eğitiminden bir fotoğraf.
  • HERfinance Eğitimi’nin Ana Sonuçları 63KB İNDİR

RBA Emek ve Etik Denetleyicileri

* Önceki EICC(Elektronik Endüstrisi Koalisyonu Yurttaşlığı)

Samsung, Sorumlu İş Birliği’nin (RBA) bir üyesidir ve şirket ve tedarikçileri genelinde RBA Davranış Kurallarına ve uygulanma yöntemlerine uyar. RBA Yasası, sosyal ve çevresel sorumluluğu ve iş etiğini ilerletmek için uluslararası tanınan standartlardan yararlanır.
Sürekli olarak, yönetim sistemimizi geliştirmek ve şirket içinde en iyi uygulamaları yaygınlaştırmak için çaba harcıyoruz. Çalışma ortamını her zaman denetleyebilecek nitelikli dahili denetleyicileri yetiştirmek için, yurtiçi ve yurtdışı çalışanlarımızı RBA Emek ve Etik eğitimi programı sürecine davet ediyoruz ve gerekli sertifikaları alıyoruz.
Nitelikli denetleyiciler, RBA standartları gereğince şirketin ve tedarikçilerinin yönetim sistemi, çevre güvenliği vb. gibi konularda sahada denetleme faaliyetleri yürütüyor.

Bir konuşmacıyı dinleyen insanlar.
RBA Emek ve Etik Denetleyicileri Statüsü