Strateji

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Küresel bir kurumsal yurttaş olarak sosyal sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz, yenilikçi ürünler ve hizmetler sunuyoruz ve ekonomik, sosyal ve çevresel değerler yaratıyoruz.

 

Samsung'da, sürdürülebilirlik yönetimimiz entegre değerler yaratmayı amaçlıyor. Sadece kâr ve paydaş değerlerini en üst düzeye çıkararak ekonomik değerler yaratmakla kalmıyoruz, aynı zamanda sosyal değerler yaratmak için küresel bir yurttaş olarak daha büyük bir sorumluluk üstleniyoruz. Samsung'da sürdürdüğümüz temel değerlere dayanan değer zinciri boyunca yenilikçi ürün ve hizmetler sunarken, ekonomi, toplum ve çevre alanlarında değerler üretiyoruz. Bu süreçlerle topluma uyguladığımız finansal ve finansal olmayan etkileri izliyoruz ve böylece negatif olanları en aza indirirken pozitif etkileri en üst düzeye çıkarıyoruz.

Samsung Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi

 • Sosyal etkinin temsili görüntüsü Sosyal etkinin temsili görüntüsü
 • Sosyal etkinin temsili görüntüsü Sosyal etkinin temsili görüntüsü
 • Sosyal etkinin temsili görüntüsü Sosyal etkinin temsili görüntüsü
Sürdürülebilirlik Yönetiminin Değeri. Sürdürülebilirlik Yönetiminin Değeri.

This image describe value of sustainability management.

This image describe economic value and social value.

 • The mean is Maximise profits and shareholder values (Products and Services Innovation) of Economic value.
 • The mean is contribute to social sustainability (Attainment of the UN SDGs) of social value.

Ekonomik Değer Yaratımı

Yenilikçi teknoloji ve ürünleri sunma çabalarımız, kâr sağlama ve yeni büyüme dinamikleri sağlamanın yolunu açıyor. Açık inovasyonu takip etmek için dış kaynaklar kullanılarak sinerji oluştururken inovasyonu kuruluş kültürünün dokusuna dahil etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparak, günümüzün hızla değişen pazarının ihtiyaçlarını karşılayan yenilikçi ürünler geliştirebileceğimiz bir ekosistem kurmaya bir adım daha yaklaşıyoruz.

 

Sosyal Değer Yaratımı

Küresel bir kurumsal yurttaş olarak biz, Samsung’da UN Sustainable Development Goals (SDGs) ile uyumlu bir şekilde sosyal değerler yaratıyoruz: Özellikle, iş yapma kurallarımızla son derece alakalı hedefler tespit ettik ve bu hedeflere ulaşmada negatif/pozitif etkimizi analiz ediyoruz. Ayrıca, UN SDGs'lerine ulaşmaya katkıda bulunan iş fırsatlarını keşfedeceğiz ve tamamen araştıracağız.

 
 • SDG'nin yoksulluğa son temsili görüntüsü Her türlü yoksulluğu her yerde bitirmek
 • SDG açlığa son temsili görüntüsü Açlığa son vermek, gıda güvenliğini iyileştirmek ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek
 • SDG sağlığın temsili görüntüsü Her yaşta sağlıklı yaşamlar sağlamak ve refahı teşvik etmek
 • SDG kaliteli eğitimin temsili görüntüsü Kaliteli eğitim sağlamak ve herkes için hayat boyu öğrenim fırsatlarını desteklemek
 • SDG cinsiyet eşitliğinin temsili görüntüsü Cinsiyet eşitliğine ulaşmak ve tüm kadınları ve kızları güçlendirmek
 • SDG içme suyu ve sanitasyonun temsili görüntüsü Herkes için su ve sanitasyonun kullanılabilirliğini ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak
 • SDG yenilenebilir enerjinin temsili görüntüsü Herkes için sürdürülebilir enerjiye erişim sağlamak
 • SDG iyi işler ve ekonomik büyümenin temsili görüntüsü. Sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam istihdamı ve herkes için iyi bir çalışmayı teşvik etmek
 • SDG inovasyon ve altyapı temsili görüntüsü Sağlam altyapı inşa etmek, sürdürülebilir sanayileşmeyi teşvik etmek
 • SDG azaltılmış eşitlikler temsili görüntüsü Ülkeler arasındaki eşitsizliği azaltmak
 • SDG sürdürülebilir şehirler ve toplumlar temsili görüntüsü Kapsayıcı, güvenli, esnek ve sürdürülebilir şehirler ve insan yerleşimleri tesis etmek
 • SDG sorumlu tüketim temsili görüntüsü Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıpları sağlamak
 • SDG iklim değişikliğiyle mücadelenin temsili görüntüsü İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil önlemler almak
 • SDG su altı yaşamının temsili görüntüsü Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanmak
 • SDG karadaki yaşamın temsili görüntüsü Ekosistemi ve biyolojik çeşitliliği (ormanlar, çöller, arazi vs.) korumak
 • SDG barış ve adaletinin temsili görüntüsü Herkes için adil bir yargılama sistemi kurmak
 • SDG hedefler için ortaklıklarının temsili görüntüsü Sürdürülebilir kalkınma için uygulama araçlarını güçlendirmek ve küresel ortaklığı yeniden canlandırmak
 • Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin temsili görüntüsü
* UN Sustainable Development Goals (UN SDGs) : Eylül 2015'te BM Genel Kurulu, dünyadaki sosyal sürdürülebilirliği sağlamak için sürdürülebilir kalkınma hedeflerini kabul etti. UN SDGs, az gelişmiş ülkelere odaklanmış Millennium Development Goals (MDGs) temel alarak gelişmiş olanlar da dahil tüm ülkelerin ulaşması gereken evrensel hedefler belirledi ve böylece sivil toplumun ve özel sektördeki işletmelerin ve hükûmetlerin ve uzmanların bu hedeflere ulaşma konusunda tam katılım göstermelerini talep etmektedir.

Sürdürülebilir Yönetim Yoluyla Değer Yaratmak

Samsung'da, küresel toplumun iyileşmesine katkıda bulunmak için sürdürülebilirlik yönetimimiz aracılığıyla sosyal ve çevresel değerlerin yanı sıra ekonomik değerler yaratmaya çalışıyoruz. Bu tür sosyal ve çevresel değerlerin niceliğini belirlemek zor olduğu için sürdürülebilirlik yönetimi hedeflerimizi belirlerken ve yönetirken "niceliğin ötesinde kalite" yaklaşımını benimsiyoruz. Bununla birlikte, 2016 yılından bu yana, oluşturduğumuz değerleri görselleştirebilmemiz için sosyal ve çevresel göstergeleri nicelleştiren KPMG'nin 'True Value' yöntemini kullanıyoruz.
İlgili göstergelerin pozitif (+) ve negatif (-) sayıları, 31 Aralık 2019 itibariyle, geçtiğimiz yıl boyunca oluşturduğumuz veya azalan toplam sosyal değerleri temsil etmektedir. Bu yaklaşım, iş yapma kurallarıyla oluşturulan finansal değerlerin ötesine geçmemize ve Samsung’da oluşturduğumuz Gerçek Değerin tüm resmini oluşturabilmemiz için sosyoekonomik ve sosyal değerleri dahil etmemizi sağlıyor.


2019 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ DEĞERİ

Birim (KRW trilyon)

strategy
 • Earning Financial Value (44,344,857)
 • Socio-economic : Investor Value (10,741,967), Supplier (833,900), Local community Development (46,451)
 • Environmental : GHG Emissions (-715,558), Atmospheric Environmental Impact (-4,118), Aquatic Environmental Impact (-745,482), Environmentak Imoact of waste (-3,632)
 • True Earnings : True value (54,498,385)