Tedarik Zinciri

Tedarik Zincirinin Sorumlu Yönetimi

Sağlam bir kurumsal ekosistem ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri kurmak için destek ve işbirliği ile tedarikçilerimizin daha güçlü bir rekabet avantajı oluşturmasını sağlıyoruz.

Sürdürülebilirlik tedarik zincirinin Kilit Görseli

Adalet, açıklık ve kazan-kazan işbirliği felsefemizle hareket ederek, tedarik zincirimizi dünya çapında yaklaşık 2500 tedarikçi ile işletiyoruz. Tüm tedarikçilerimize 'Samsung Tedarikçi İş Etiği Kuralları'na uyma konusunda yardımcı oluyoruz ve ilgili yerel düzenlemelere ve uluslararası standartlara uygun olarak çalışıyoruz. Tedarikçilerimizi değerlendirerek, tedarik zinciri risklerini, çevre, insan hakları, finansman vb. konularda sürdürülebilirlik yaklaşımlarını yönetiyoruz. Üstelik, karşılıklı rekabet üstünlüğü ve büyüme için tedarikçilerimizi sürekli destekliyoruz.

Tedarik Zinciri Yönetimi Stratejisi ve Beş Kriter

 •  

  Ekonomik

  Tedarikçilerimizle sinerjiyi, hızı ve etkinliği en üst düzeye çıkarmak ve sürdürülebilir büyümeyi mümkün kılacak bir kurumsal ekosistem yaratmak için maliyet, teslimat, kalite, teknoloji ve insan kaynakları alanlarında geniş kapsamlı bir rekabet avantajı sağlıyoruz.

 •  

  Sosyal

  Tedarik zinciri boyunca tüm paydaşların katılımını sağlayan açık ve şeffaf bir yönetim hesap verebilirlik sistemi kurmayı amaçlayan insan hakları yönetimi, çalışma ortamı, etik ve çatışma mineralleri konularında uluslararası standart ve düzenlemelere uyulmasını talep ediyoruz.

 •  

  Çevresel

  Bileşenlerinde, ham maddelerde ve üretim süreçlerinde oluşabilecek çevresel etkileri değerlendirebilmemiz ve yönetebilmemiz için yalnızca Eco Partner Ortağı sertifikalı tedarikçilerle çalışıyoruz.

 
<h3> Sürdürülebilir yönetim bilgi grafiği ile değer yaratmak</h3> <ul> <li>List 1) Maliyet Rekabetçiliği (Ekonomik).</li> <li>List 2) On time delivery (Economic).</li> <li>List 3) Tedarikçi Rekabetçiliği (Ekonomik, Sosyal, Çevresel).</li> <li>List 4) Risk Yanıtı (Ekonomik, Sosyal, Çevresel).</li> <li>List 5) İnsan Kaynakları Kapasitesi (Ekonomik)</li> </ul>
 

Tedarikçi Faaliyeti

Samsung'da, en iyi performans gösteren tedarikçilerle karşılıklı güvene dayalı stratejik ortaklıklar kurmaya çalışıyoruz. Bu nedenle, tedarikçilerimizin rekabet avantajını güçlendirmek ve ilgili riskleri en aza indirgemek için yıllık değerlendirmeler yaparken yeni tedarikçiler için tedarikçi kayıt sistemimizi işletme konusunda adil ve şeffaf bir süreci benimsiyoruz.
Farklılaşmış teknolojik yeteneklerini masaya getirmek ve Samsung ile iş yapmak isteyen herhangi bir şirket, yeni iş tekliflerini tedarik portalımıza (www.secbuy.com) gönderebilir. (IPC)International Procurement Center, tedarik merkezi olarak hizmet ediyor ve IPC, dünya çapında stratejik olarak önemli bölgelerdeki olağanüstü tedarikçileri tanımlamamızı sağlıyor.

Yeni Tedarikçi Kayıt Programımızın Temel Değerlendirme Öğeleri

 
Çevre ve Güvenlik
Tedarikçilerden mesleki güvenliği, yangınla mücadele ekipmanı, mesleki salık, tehlikeli maddeler ve çevresel tesisleri kapsayan 22 maddelik kriterleri karşılamalarını talep etmek.
Sekiz zorunlu uyumluluk öğesi: Yangınla mücadele ekipmanı, tehlikeler ve atıklar, kanalizasyon ve atık su tesisi vb.
 
İşgücü ve Hakları
Gönüllü çalışma, çalışma saati düzenlemelerine uyum ve ayrımcılığı yasaklama da dahil olmak üzere 20 madde ile ilgili zorunlu yerinde denetimler gerçekleştirmek.
Üç zorunlu uyumluluk öğesi: Çocuk işçileri yasaklamak, asgari ücreti garanti etmek ve insanlık dışı muameleleri yasaklamak
 
Eco-Partner
Ürün çevre politikası, eğitim ve öğretim ve tehlikeli maddelerin kullanımı hakkında incelemeler yapmak.
İşi, yalnızca Eco-Partner sertifikalı tedarikçilerle yapmak.

Kapsamlı Değerlendirme Süreci

Tedarik zincirindeki bilgi grafiğinin kapsamlı değerlendirme süreci (yıl boyunca değerlendirme, öz gelişim, değerlendirme, takip yönetimi) görüntüsü.

Ortak İşbirliği Programları

'Samsung Electronics'deki rekabet gücümüz tedarikçilerimizin rekabet gücünden kaynaklanmaktadır' iş felsemizi sürdürerek, hem yurt içi hem de deniz aşırı tedarikçileri kapsayacak kazan-kazan yönetim girişimlerinin sınırlarını zorluyoruz. Tedarikçilerimizin küresel ölçekte rekabet edebilir hale gelmesini sağlamak için finansman, eğitim ve inovasyonu destekleyecek çeşitli programlar sunuyoruz.

 • Bu görüntü ortak işbirliği programlarında sağlanan finansmanı açıklamaktadır Bu görüntü ortak işbirliği programlarında sağlanan finansmanı açıklamaktadır
  • KRW 823.2billion
  • investment in the Win-Win Cooperation Fund

  Finansman

  Ticari bankalarla 1 trilyon KRW değerinde fon yaratılması

 • Bu görüntü ortak işbirliği programlarında çalışanların kapasitelerinin gelişimini tanımlamaktadır Bu görüntü ortak işbirliği programlarında çalışanların kapasitelerinin gelişimini tanımlamaktadır
  • 13,089 Persons
  • Attendees of supplier training

  Çalışan Kapasitesini Geliştirme

  Sadece tedarikçi eğitim sistemimizi kullanarak liderlik, iş uzmanlığı, küresel ve diğer kurslar sağlayın

 • Bu görüntü, ortak işbirliği programlarındaki inovasyon girişimlerini tanımlamaktadır Bu görüntü, ortak işbirliği programlarındaki inovasyon girişimlerini tanımlamaktadır
  • 479 companies
  • Suppliers that received Smart Factory support

  İnovasyon Girişimleri

  Ülke çapında Samsung ile iş ilişkisi olmayan 1000 tedarikçi ve KOBİ’ye destek

[2017 kilit ortak işbirliği programlarımızın sonuçları]

* Birinci kademe ve ikinci kademe tedarikçilerimize şikayetlerini doğrudan telefon görüşmesiyle (+ 82-80-200-3300), e-postayla (ssvoc@samsung.com), İşbirliği Portalındaki (www.secbuy.com)çevrimiçi bilgi uçurma sistemiyle, yerinde tedarikçi danışmanlıklarıyla ve çeşitli söyleşi toplantılarıyla bildirmeleri konusunda destekliyoruz.

Tedarikçi İş Ortamı

Samsung olarak, tedarik zincirimizin tamamında insan hakları yönetimini geliştirmek, iş yerinde güvenliği garanti etmek üzere uluslararası insan hakları sözleşmelerine uymak ve Responsible Business Alliance (RBA) tarafından belirlenen davranış kurallarına uymak konusunda sorumluluğu tamamen üstleniyoruz. Sorunları belirlemek ve gerekli iyileştirmeleri yapmak için tüm tedarikçilerimizi EICC’nin doğrulama standartlarına uygun şekilde düzenli olarak takip ediyoruz. Birinci kademe tedarikçilerimizi güvenli iş yerleri oluşturmaya teşvik ediyoruz ve iş yeri güvenliği taahhüdümüz, birinci kademe tedarikçiler yoluyla ikinci kademe tedarikçilerimizi de kapsıyor. Böylece, tedarik zincirimizin tamamında sağlam bir ekosistem oluşmasına katkıda bulunuyoruz.

Tedarikçi İş Ortamı
<h3>Tedarikçi İş Ortamı</h3> <dl> <li>Öz değerlendirme</li> <li>Tüm 1. kademe tedarikçiler yıllık öz değerlendirmeler yapar</li> </dl> <dl> <li>Yerinde Denetimler</li> <li>Kritik tedarikçiler, işlem hacmi ve öz değerlendirme sonuçları dikkate alınarak seçilir ve yerinde denetimler uygulanır</li> <li>Tatil döneminde çırak ve öğrenci işçilerin istihdamı ile ilgili yıl boyunca ve özel denetimler yapılır</li> </dl> <dl> <li>Üçüncü Taraf Denetimleri</li> <li>EICC sertifikalı bir denetçi, rastgele seçilen tedarikçiler üzerinde doğrulama yapar</li> <li>Denetim sonuçlarına göre tanımlanan iyileştirme görevleri üç ay içerisinde uygulanır</li> </dl>

Çatışma Mineralleri Yönetimi

Samsung Electronics, Demokratik Kongo Cumhuriyeti dahil 10 Afrika ülkesindeki çatışma bölgelerinden etik olmayan şekilde çıkarılan tantal, kalay, tungsten ve altın dahil çatışma minerallerinin kullanımını yasaklamaktadır. Tedarik zincirimizi, etik dağıtım süreci ilkesine dayanarak yönetiyoruz. Tedarikçilerimizin en yüksek standartlara uygun davrandığından emin olmak için, ürünlerinde kullanılan mineralleri kapsamlı incelemelere tabi tutuyoruz. Çatışma içermeyen bir sistem kurmak için, “OECD Durum Tespiti Kılavuzuna” uygun bir şekilde bir durum tespiti süreci uygulamaktayız.
Ek olarak, tedarikçilerimizi RMAP (Responsible Minerals Assurance Process) onaylı dökümcülerle ortaklık yapmaya teşvik ediyor ve tedarik zincirimizdeki onaylı olmayan dökümcülerin RMAP’den sertifika almasını zorunlu tutuyoruz.

Tedarik Zincirindeki Dökümcülerin Çatışma Mineralleri ile İlgili RMAP Sertifikası

(Aralık 2017 sonu itibarıyla)

Sertifika Süreci Tamamlandı Sertifika Süreci Devam Ediyor Toplam
Tantal (Ta) 42 - 42
Kalay (Sn) 69 2 71
Tungsten (W) 41 - 41
Altın (Au) 98 3 101

Tedarikçi Sorumluluğu

Samsung Electronics’in sunduğu ürün ve hizmetler, tedarik zincirindeki tüm tedarikçilerimizin fedakarlık ve çabalarının bir sonucudur. Samsung Electronics ve tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve sivil toplumun sürdürülebilir memnuniyetinden sorumludur. Ayrıca, en iyi değeri sağlamak için güven ve dürüstlük ilkesiyle tedarik zincirimizin tüm sorumluğunu üstlenmeyi taahhüt ediyoruz.

* Samsung Electronics işlem hacminin %80’ini oluşturan ve adının açıklanmasını kabul etmiş olan tedarikçilerin ad sırasıyla listelenmiştir

TEDARİKÇİ ADRES
AAC LOT K4-2F, QUE VO IP BAC NINH CITY, BAC NINH, VIETNAM VAN DUONG COMMU
213167 NO.3 CHANGCAO ROAD, HI-TECH INDUSTRIAL ZONE, WUJIN, CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA
YUHANG RD, SHUYANG ECONOMIC DEVELOP SUQIAN CITY JIANGSU PROVINCE, CHINA
ADVANTEST 140, 3SAMGONGDAN 6-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
SHIN-MARUNOUCHI CENTER BUILDING,1-6 -2 MARUNOUCHI,CHIYODA-KU,TOKYO,JAPAN
RM.1215,LUNENG PLAZA,NO.18 TAIGU RD WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE, SHANGHAI
AIR PRODUCTS 3, NONGSEO-RO, 46BEON-GIL, GIHEUNG-GU, YONGIN-SI, GYUNGGI-DO, KOREA
7201 HAMILTON BOULEVARD ALLENTOWN PA
ALPS ELECTRIC 33 (JANGDUK-DONG) HANAMSANDAN5BYUNRO GWANGSAN-GU GWANGJU, KOREA
1-7, YUKIGAYA-OTSUKAMACHI, OTA-KU, TOKYO, 145-8501
APPLIED MATERIALS 8 UPPER CHANGI NORTH ROAD, SINGAPOR E 506906, SINGAPORE
3050 BOWERS AVENUL SANTA CLARA CA
(5F, KOREA DESIGN CENTER BLDG.,YATAP-DONG ) 322, YANGHYEON-RO, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
ASM (1DONG, CHUNGNAM TECHNOPARK CHEONAN VALLEY)136, JIKSAN-RO,JIKSAN-EUP, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO
3440 E UNIVERSITY PHOENIX DRIVE
ASML SUITES 3704-3706 37/F TOWER TWO TIMES SQUARE, 1 MATHESON STREET CAUSEWAY BAY, HONG KONG
2650 W. GERONIMO PLACE CHANDLER AZ
25, 5GIL, SAMSUNG1RO, HWASUNG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
AU OPTRONICS
CORPORATION
1 LI-HSIN RD.2,SCIENCE-BASED INDUST RIAL PARK, HSINCHU TAIWAN, R.O.C.
5 LI-HSIN RD.6,SCIENCE-BASED INDUST RIAL PARK, HSINCHU TAIWAN, R.O.C.
AVAGO
TECHNOLOGIES
NO 1 YISHUN AVENUE 7 SINGAPORE
BEIJING BOE DISPLAY
TECHNOLOGY
NO. 118 JINGHAIYI RD, BDA, BEIJING
BIEL CRYSTAL BLOCK A, 10/F., A1-A5 MEI HING IND. BLDG.,16-18 HING YIP STREET, KWUN TONG,KOWLOON, HONG KONG
BUMJIN B BLOCK JINHERUI INDUSTRIAL PARK, SHANPO VILAGE LILIN TOWN ZHONGKAI HIGH-TECH ZONE,HUIZHOU CITY, CHINA
SAIDAGONGYEYUANSIZHILU6HAO TIANJIN XIQINGQU
SHA HU KO CUN CHANG PING TOWN DONGG UAN CITY GUANG DONG
BYD XIANGSHUI RIVER, ECONOMIC DEVELOPME NT ZONE, DAYA BAY, HUIZHOU, GUANGDO NG, P.R.CHINA
NO.3001, BAOHE ROAD, BAOLONG INDUST RIAL TOWN, LONGGANG, SHENZHEN, P.R. CHINA
NO2,YADI ROAD, THE NEW-TYPE INDUSTRIAL PARK ,XI'AN NATIONAL HI-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE
YAN AN ROAD,KUI CHONG, LONG GANG, S HENZHEN, CHINA 518119
CANON 30-2, SHIMOMARUKO 3-CHOME, OHTA-KU, TOKYO 146-8501, JAPAN
(9F,10F),607, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
ONE CANON PARK MELVILLE NEW YORK, 11747
CIRRUS LOGIC 7B NIGHTINGALE WAY,QUARTERMILE EDINBURGH
CORETRONIC
CORPORATION
NO.2-1.NANKE 6TH.ROAD, TAINAN SCIEN CE-BASED INDUSTRIAL PARK TAINAN COU NNTY,TAIWAN,R.O.C.
CORNING SPECIALTY
MATERIALS
ONE RIVERFRONT PLAZA CORNING NEW YORK , UNITED STATES
DAIFUKU KOMAKIHARA KOMAKI AICHI JAPAN
14, DONGTANJISEONG-RO, HWASEONG-SO, GYEONGGI-DO, KOREA
7406 WEST DETROIT STREET CHANDLER USA
DOOSUNG TECH LUONG SON IP, HOA SON COMMUNE HOA BINH LUONG SON
DR ENC MANUFACTURAS 622 SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO
DREAMTECH NO.100,HUU NGHI ROAD, VSIP BAC NINH TU SON TOWN, BAC NINH PROVINCE VIETNAM
TEDARİKÇİ ADRES
ELENTEC 44F, QUANG MINH INDUSTRIAL ZONE, HA NOI, VIETNAM
ELK CORPORATION 89 DAEDEOK TECHNO 2TH ST, GWANGPEONG-DONG, YUSEONG-GU, DAEJEON, KOREA
EM TECH YEN PHONG IP YEN PHONG DISTRICT BAC NINH PROVINCE
HUAXIAN ROAD,DANSHAN INDUSTRIAL AREA, CHENGYANG DISTRICT QINGDAO CITY, SHANDONG PROVINCE
ENTEGRIS 72, JE2GONGDAN 1-GIL, MIYANG-MYEON, ANSEONG-SI, GYEONGGI-DO,KOREA
129 CONCORD ROAD BILLERICA
117 JONATHAN BLVD N CHASKA MN
31 KAKI BUKIT ROAD 3, 06-08/11 TECH LINK SINGAPORE
GLONICS NO 903, 3/2 STREET, PHU XA COMMUNE, THAI NGUYEN CITY, THAI NGUYEN PROVINCE
GOERTEK NO.268 DONGFANG ROAD HI-TECH INDUST RY DEVELOPMENT DISTRICT WEIFANG SHA NDONG
LOT L-06, QUE VO INDUSTRIAL PARK NAM SON COMMUNE, BAC NINH CITY BAC NINH PROVINCE
HITACHI 46, 2GONGDAN 8-GIL, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
24-14 NISHI-SHIMBASHI, 1-CHOME, MIN ATO-KU, TOKYO 105-8717 JAPAN
15-12,NISHI-SHIMBASHI 2-CHOME, MINATO-KU
GRANTOKYO SOUTH TOWER, 9-2, MARUNOU CHI 1-CHOME,CHIYODA-KU, TOKYO, 100- 6606, JAPAN
2150 N. 1ST STREET, STE. 350 SAN JOSE CA
1601A ROOM ,16F,BLK.1,NO.18,TAIGU R OAD,WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE 2001 31, SHANGHAI
8F YOUNG POONG BLDG., 41 CHEONGGYECHEON-RO, CHONGRO-KU, SEOUL, KOREA, 110-752
92, SANHO-DAERO, GUMI-SI, GYEONGSANGBUK-DO, 730-906, KOREA
2460 NORTH FIRST STREET, SUITE 290 SAN JOSE CA
HNT LUONG SON INDUSTRIAL PARK, KM 36, NATIONAL HIGHWAY 6, HOA SON COMMUNE LUONG SON, HOA BINH
HOSIDEN LOT 1, QUANG CHAU IP, VIET YEN DICS TRICT, BAC GIANG PROVINCE, VIETNAM
HUIZHOU DONGYANG
E&P ELECTRONICS
TONGQIAO INDUSTRIAL BASE ZHONGKAI H IGH-TECH ZONE HUIZHOU GUANGDONG PRO VINCE
IBIDEN 15#, RONGCHANG EAST STREET, BDA, BE IJING CHINA, 100176
3-200, GAMA-CHO, OGAKI, GIFU PREF JAPAN
INNOLUX NO.160 KESYUE RD., CHU-NAN SITE, HS INCHU SCIENCE PARK, CHU-NAN, MIAO-L I,TAIWAN
INTEL 69/F, CENTRAL PLAZA, 18 HARBOUR ROA D, WANCHAI, HONG KONG
INTERFLEX LOT CN05, BA THIEN IP, BINH XUYEN DISTRICT, VINH PHUC PROVINCE
(SUNGGOKDONG) 149 KANGCHONRO DANWON-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI-DO
JAHWA PLOT 10, KHAI QUANG INDUSTRIAL PARK , VINH YEN CITY, VINH PHUC PROVINCE , VIETNAM
JIANGSU SIMAND
ELECTRIC
NO.111,KANGYUAN ROAD,XIANGCHENG DIS TRICT SUZHOU CHINA
JX NIPPON MINING &
METALS
54, HANSAN-GIL, CHEONGBUK-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYEONGGI-DO, 451-833 REP. OF KOREA
125 NORTH PRICE RD CHANDLER
1008164 1-2, OTEMACHI 1CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN
KLA-TENCOR
CORPORATION
ONE TECHNOLOGY DRIVE MILPITAS CALIFORNIA, USA
KYOCERA (WONSI-DONG) 116, BEOMJIGI-RO, DANWON-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
13F KAMCO YANGJAE TOWER, 262 KANGNAMDAE-RO, KANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
116,BEOMJIGI-RO,DANWON-GU,ANSAN-SI,GYEONGGI-DO
LAM RESEARCH AVENUE EDOUARD-DUBOIS 20 NEUCHATEL
4F, 28, PANGYO-RO 255BEON-GIL, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO,KOREA
4650 CUSHING PARKWAY FREMONT
LENS INTERNATIONAL UNIT A,7/F,MG TOWER,133 HOI BUN ROA D,KWUN TONG,KOWLOON,HONG KONG
MATHESON #1189 BAO-8 ROAD ,ZONG HE BAO SHUI XI'AN SHAANXI
94, EUMBONGMYEON-RO, EUMBONG-MYEON, ASAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
150 ALLEN ROAD BASKING RIDGE NJ
3F, NO.2 BLDG. BAOWU TOWER 1859 EXPO BOULEVARD SHANGHAI PUDONG
MAXFORD
TECHNOLOGY LIMITED
18 FLOOR, CHUNG NAM BUILDING, 1 LOC KHART ROAD, WANCHAI, HONG KONG
TEDARİKÇİ ADRES
MAXIM INTEGRATED
PRODUCTS
160 RIO ROBLES DRIVE SAN JOSE CA
MCNEX LOT CN5, NINH BINH CITY, NINH BINH PROVINCE PHUC SON INDUSTRIAL PARK,
MEDIATEK #03-01, NO. 1, FUSIONOPOLIS WALK, S INGAPORE
2F,NO. 132-2, SING-SHAN RD., NEIHU, TAIPEI,TAIWAN TAIWAN
MICRON
SEMICONDUCTOR
8000 S. FEDERAL WAY BOISE ID
1 NORTH COAST DRIVE SINGAPORE 757432 SINGAPORE
MURATA ELECTRONICS 22F, (GT TOWER, SEOCHO-DONG), 411, SEOCHO-DAERO, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
THE EXCHANGE TOWER NO.2,189 NANJING TIANJIN HEPING
200 YISHUN AVE 7 SINGAPORE
9380 CARROLL PARK DRIVE SAN DIEGO CALIFORNIA
20 FAIRBANKS, SUITE 187 IRVINE CA
NAMUGA PHU THO
TECHNOLOGY
LOT B9, THUY VAN INDUSTRIAL ZONE, THUY VAN COMMUNE, VIET TRI CITY, PHU THO PROVINCE
NITTO 165 CHEONGBUKSANDAN-RO,CHEONGBUK-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYEONGGI-DO
33RD FLOOR, GRAND FRONT OSAKA, 4-20 OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA 530-0011,
NUFLARE
TECHNOLOGY
8-1, SHINSUGITA-CHO, ISOGO-KU YOKOHAMA, KANAGAWA, JAPAN
NXP SEMICONDUCTORS NXP SEMICONDUCTORS NETHERLANDS B.V. HIGH TECH CAMPUS 60, EINDHOVEN THE NETHERLANDS
PARTRON 22, SAMSUNG 1-RO 2-GIL, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
PRAXAIR (TEHERAN-RO,SINHAN BUILDING16F), 512,TEHERAN-RO,KANGNAMGU, SEOUL, KOREA
7, 3GONGDAN 2-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
QORVO 1 CHANGI BUSINESS PARK AVENUE1,#04- SINGAPORE
RF360 ANZINGERSTRASSE 13 MUNICH GERMANY
ROHM
SEMICONDUCTOR
159-13,GASAN DIGITAL 1-RO,GEUMCHEON-GU,SEOUL,153-803, KOREA
SAMSUNG DISPLAY 95 SAMSUNG 2ND RD. NONSUH-DONG KIHEUNG-GU, YONGIN GYEONGGI-DO
77, 4SANDAN 5-GIL, CHEONAN-SI SEOBUK-GU, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
YEN PHONG I INDUSTRIAL ZONE BAC NINH PROVINCE YEN PHONG DISTRICT
SAMSUNG ELECTRO- MECHANICS YEN BINH INDUSTRIAL ZONE DONG TIEN WARD, PHO YEN TOWN THAI NGUYEN PROVINCE
(MAETAN-DONG) 150, MAEYEONG-RO, YEONGTONG-GU, SUWON-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
14F,TOWER A,SCC, JUNCTION OF HOU HAI BLVD AND HAIDE 1ST RD., NANSHAN DISTRICT,SHENZHEN, GUANGDONG,CHINA
788 NANHE RD KUNSHAN ET DEVELOPMENT JIANGSU PROVINCE CHINA
1,WEISHAN ROAD XIQING MECRO-ELECTRO NICS INDUSTRIAL PARK, XIQING DIST T IANJIN CHINA
NO.80 XIAQING ROAD,THE WEST ZONE OF TEDA, TIANJIN, CHINA
3655 N. 1ST SAN JOSE CA
WELLGROW INDUSTRIAL ESTATE, 93 MOO 5, T.BANGSAMAK, A.BANGPAKONG, CHAC H OENGSAO 24180, THAILAND
TIANJINSHIHEXIQUHEINUCHENGDAO27 TIA NJIN
SEMPHIL.,CHIP BLOCK 5,BARRIO, BATIN O,CALAMBA,LAGUNA,PHILIPPINES
SAMSUNG SDI YEN PHONG I - I.P YEN TRUNG COMMUNE , YEN PHONG DIST, BAC NINH PROVINCE , VIET NAM
GONGSE-DONG 150-20, GONGSE-RO, GIHEUNG-GU , YONGINSI, GYEONGGI-DO, KOREA
56, GOSAN-RO, UIWANG-SI 16073, GYEONGGI-DO, KOREA
YIXIANYUAN SCIENTIFIC INDUSTRIAL PA RK, TIANJIN 301726, CHINA
SEOWON INTECH YEN PHONG INDUSTRIAL ZONE, LONG CHA U COMMUNE YEN PHONG DISTRIC, BAC NI NH PROVINCE
ZHENGYING INDUSTRIAL AREA BEIZHAKOU, JINNAN DIST, TIANJIN
SI FLEX LOT A, QUANG CHAU INDUSTRIAL PARK, BAC GIANG PROVINCE. VIET YEN DISTRICT,
SILTRONIC 12 TAMPINES INDUSTRIAL AVE 5
7200 NW FRONT STREET PORTLAND
SMART MODULAR
TECHNOLOGIES
AV TEGULA (CEA) ED. CRISTAL ATIBAIA PONTE ALTA 888 ED CRISTAL
STMICROELECTRONICS 5A SERANGOON NORTH AVENUE 5 SINGAPORE
SUMCO SEAVANS NORTH, 1-2-1 SHIBAURA, MINATO-KU TOKYO JAPAN
TEDARİKÇİ ADRES
CORPORATION 19801 N. TATUM BLVD PHOENIX ARIZONA
SUNGWOO THUAN THANH 3 INDUSTRIAL ZONE, THAN H KHUONG COMMUNE, THUAN THANH DISTR ICT, BAC NINH PROVINCE
SUZHOU POSCO-CORE TECHNOLOGY 158# SHENXU ROAD SUZHOU INDUSTRIAL PARK
SYNAPTICS 1251 MCKAY DR. SAN JOSE CA
TAIWAN PCB
TECHVEST
NO.12, KUNG YEH 2ND.RD ., PIN CHEN, TAO YUAN HSIEN, TAIWAN, R.O.C.
TAIYO YUDEN 3 INTERNATIONAL BUSINESS PARK NORDI C EUROPEAN CENTRE #06-28
43, JAYUMUYEOK 3-GIL, MASANHOEWON-GU, CHANGWON-SI, GYEONGSANGNAM-DO, KOREA
UNIT 2801-08, THE METROPOLIS TOWER, 10 METROPOLIS DRIVE, HUNGHOM, KOWL OON, HONG KONG
B2B 2ND FLOOR,BUILDING3, NO.258 XIN LING ROAD, CHINA(SHANGHAI) PILOT FREE TRADE ZONE,SHANGHAI CHINA
440 STEVENS AVE., SUITE 300 SOLANA SAN DIEGO CA
GERMANY, FURTH, NORDRING 23
2-7-19 KYOBASHI CHUO-KU TOKYO JAPAN
TDK 3505 WHARF CABLE TV TOWER, 9 HOI SH ING ROAD, TSUEN WAN, N.T., HONG KON G
NO.1 XINGANG ROAD,ZHANGWAN TOWN, JIAOCHENG CITY,NINGDE, FUJIAN PROVINCE,PRC.
11 NORTH BUONA VISTA DRIVE #13-08 THE METROPOLIS TOWER 2
ST.MARTIN STR. 53, MUNICH, GERMANY
8F, SONGNAM BUILDING, SEOCHO-DONG, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
NILAI INDUSTRIAL ESTATE, 71800 NILA I, NEGERI SEMBILAN, MALAYSIA.
TEXAS INSTRUMENTS 3-6,WORLD SHIPPING CENTRE, HARBOUR C ITY, 7CANTON ROAD, K
THE DOW CHEMICAL COMPANY 412, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
(BACKSEOK-DONG)56, 3GONGDAN 1-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KO
4F NO.6,LANE 280,ZHONGSHAN NORTH RO AD
PO BOX 60896 CHARLOTTE NC
451 BELLEVUE ROAD NEWARK DE
UL. STREFOWA 16 DZIERZONIOW POLSKA
14F, 412, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
BACHTOBE IETRASSE 3, 8810 HORGEN, H ORGEN, SWITZERLAND
TIANJIN WISOL
ELECTRONICS
D1-1,D1-3 INTERNATIONAL INDUSTRIAL CITY XEDA TIANJIN
TIANJIN XINXING DIGITAL ELECTRONICS A1 ROAD DONGLI EDA TIANJIN
TOKYO ELECTRON AKASAKA BIZ TOWER, 3-1 AKASAKA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-6325,JAPAN
51, JANGANGONGDAN 6-GIL, JANGAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
2400 GROVE BLVD. AUSTIN TX
1F, NO.126 HEDAN RD.PUDONG SHANG HA I 200131,CHINA
TOSHIBA 517, YEONGDONG-DAERO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
YEONGDONGDAERO 517, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
20 PASIR PANJANG ROAD #12-25/28 MAPLETREE BUSINESS CITY, SINGAPORE 117439
2570-1,URASUDA,KAMO-SHI,NIIGATA,JAP AN
72-34, HORIKAWA-CHO, SAIWAI-KU, KAW ASAKI-SHI,KANAGAWA, JAPAN
TRIPOD ELECTRONIC PALM GROVE HOUSE PO BOX.438 ROAD TO WN TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS
NO.7, MIDDLE SECTION, MIANZHOU AVEN XIANTAO HUBEI
MID.TUANJIE.RD.DEVELOPMENT ZONE,XIS HAN DISTRICT,WUXI CITY,JIANGSU PROV INCE
VERSUM MATERIALS 7201 HAMILTON BLVD. ALLENTOWN
1 2 3 4