Felsefe

Taahhütlerimiz

Lider bir küresel şirket olarak sorumluluk bilinciyle hareket etme sözü veriyoruz.

Vizyonda felsefenin Kilit Görseli

Samsung, tüm yerel yasalara ve yönetmeliklere uymayı ve tüm çalışanlarına katı bir küresel iş etiği kuralları uygulamayı taahhüt eder. Etik yönetimin yalnızca küresel ticaret ortamındaki hızlı değişimlere yanıt vermek için bir araç değil, aynı zamanda müşteriler, paydaşlar, çalışanlar, iş ortakları ve yerel toplumlar da dahil olmak üzere çeşitli paydaşlarla güven inşa etmeye yönelik bir araç olduğuna inanmaktadır. Dünyanın en etik şirketlerinden biri olmayı hedefleyen Samsung, adil ve şeffaf kurumsal yönetimi uygularken, çalışanlarını eğitmeye ve izleme sistemlerinnden faydalanmaya devam ediyor.

Samsung'un Beş İş İlkesi

Dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Samsung Electronics kurumsal sosyal sorumluluk taahhüdünün bir ifadesi olarak 2005 yılında "Samsung'un Beş İş İlkesi"ni duyurdu. İlkeler, yasal ve etik standartlara ve kurumsal sosyal sorumluluklarının yerine getirilmesine uygun bir şekilde küresel davranış kurallarının temelini oluşturmaktadır.

1Yasalara ve etik standartlara uyuyoruz.

 • Bireylerin itibarına ve çeşitliliğine saygı duyuyoruz.

  Tüm insanların temel insan haklarına saygı duyuyoruz. Zorla çalıştırma, ücretli sömürü ve çocuk köleliğine hiçbir koşulda izin verilmemektedir. Millet, ırk, cinsiyet, din vb. konularda ayrımcılık yapmıyoruz ve tüm paydaşlara ve taraflara müşterilerimiz veya çalışanlarımızla aynı şekilde muamele gösteriyoruz.

 • Yasalara ve iş etiğine uygun olarak adil rekabet ediyoruz.

  Diğer ülkelerin ve bölgesel toplulukların tüm kurallarına uyuyoruz, piyasa rekabet düzenine saygı duyuyoruz ve adil bir şekilde rekabet ediyoruz. Kötü ticaret etikleriyle yasa dışı yöntemlerle haksız kazançlar elde etmiyoruz. İş faaliyetleri yürütürken menfaatçi hediyeler, rüşvetler vermiyor ve almıyoruz veya uygunsuz muameleler yapmıyoruz.

 • Doğru muhasebe kayıtları aracılığıyla şeffaf bir muhasebeleştirmeyi sürdürüyoruz.

  Tüm paydaşların iş faaliyetlerimizi uluslararası alanda kullanılan muhasebe standartlarına ve her ülkenin muhasebe yönetmeliklerine uygun olarak net bir şekilde anlayabilmesi için tüm işlemleri doğru bir şekilde kaydediyor ve yönetiyoruz. Yasa uyarınca, şirket bilgileri ve şirketteki finansal değişiklikler gibi yönetimin temel konularında şeffaf davranıyoruz.

 • Siyasete karışmıyoruz ve tarafsızlığı sürdürüyoruz.

  Herkesin siyasi haklarına ve siyasi kararlarına saygı duyuyoruz ve şirket içinde siyasi faaliyetler gerçekleştirmiyoruz. Şirketin fonlarını, iş gücünü, imkânlarını vb. unsurları siyasi amaçlarla kullanmıyoruz.

2Temiz bir organizasyon kültürü oluşturuyoruz.

 • Bireyin özel ve kamusal hayatını tüm iş faaliyetlerinden ayrı tutuyoruz.

  Şirket ile bir kişi arasında bir anlaşmazlık olması durumunda, şirketin hukuki çıkarlarına öncelik veriyoruz. Şirketin mülkünü ve kendi pozisyonunu kullanarak kişisel çıkar elde etmeyi desteklemiyoruz ve şirket varlıklarının kötüye kullanımı veya zimmete geçirilmesi gibi uygunsuz faaliyetlerde bulunmuyoruz. Resmi olarak edinilmiş bilgileri kullanarak hisse senedi alım-satımı gibi menkul kıymetlerle ilgilenmiyoruz.

 • Şirketin ve diğer insanların fikri mülkiyet haklarını koruyor ve saygı gösteriyoruz.

  Fikri mülkiyet ve gizli bilgiler şirketin önceden izin veya onayı olmaksızın şirket dışına çıkartılamaz. Başkalarının fikri mülkiyetine saygı duyuyoruz ve yetkisiz kullanım, çoğaltma, dağıtım, değişiklikler vb. herhangi bir ihlal eyleminde bulunmuyoruz.

 • Sağlıklı bir ortam yaratıyoruz.

  Cinsel taciz, parasal işlemler veya şiddet gibi sağlıklı akran ilişkilerine zarar verebilecek herhangi bir davranışa izin vermiyoruz. Grup içinde uyuşmazlığa neden olabilecek hizipler oluşturmuyoruz veya özel gruplar düzenlemiyoruz.

3Müşterilere, paydaşlara ve çalışanlara saygı duyuyoruz.

 • Müşteri memnuniyetini öncelikli hedefimiz haline getiriyoruz.

  Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan ürünler ve hizmetler sunuyoruz. Müşterilerimizle içtenlikle ve arkadaşça bir ilişki içinde olup, önerileri ve şikayetleri tevazu ile kabul ediyoruz. Ayrıca, saygı duyuyor, onurlandırıyor ve bilgi paylaşımında bulunuyoruz.

 • Paydaş değeri odaklı yönetimi sürdürüyoruz.

  Makul yatırımlar ve operasyonel verimliliğin artırılması yoluyla paydaşlara uzun vadeli faydalar sağlıyoruz. Dengeli yönetim etkinlikleri vasıtasıyla stabil faydalar yaratıyoruz ve şirketin piyasa değerini artırıyoruz. Ayrıca, paydaşlarımızın haklarına, makul taleplerine ve fikirlerine saygı duyuyoruz.

 • Çalışanlarımızın 'yaşam kalitesini' iyileştirmek için gayret gösteriyoruz.

  Tüm çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunuyoruz ve onlara yeteneklerine ve performanslarına göre adil davranıyoruz. Çalışanların sürekli öz gelişimini tavsiye ediyoruz ve görevleri yerine getirmek için gerekli iyileştirmeleri destekliyoruz. Buna ek olarak, özerk ve yaratıcı şekilde çalışılabilecek bir çalışma ortamı oluşturuyoruz.

4Çevre, güvenlik ve sağlık konularına önem veriyoruz.

 • Çevre dostu bir yönetimi sürdürüyoruz.

  Çevrenin korunmasıyla ilgili uluslararası standartlara, ilgili yasalara, iç tüzük ve iç düzenlemelere uyum sağlıyoruz. Kalkınma, üretim, satış gibi tüm ticari faaliyetlerde çevrenin korunması için sürekli çaba sarf ediyoruz. Kaynakların geri dönüşümü gibi kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasında liderlik ediyoruz.

 • İnsanların güvenliği ve sağlığı üzerinde duruyoruz.

  Güvenlik konusuyla ilgili uluslararası standartlara, ilgili yasalara, iç tüzük ve iç düzenlemelere uyum sağlıyoruz. Güvenlik yönetmeliklerine uyuyoruz, rahat bir çalışma ortamı yaratıyoruz ve ihmal nedeniyle oluşan kazaları önlüyoruz.

5Sosyal sorumluluk sahibi kurumsal bir yurttaşız.

 • Temel yükümlülüklerimizi kurumsal bir yurttaş olarak sadakatle yerine getiriyoruz.

  Bölgesel topluluğun bir üyesi olarak şirketin sorumluluk ve yükümlülüğüne olan inancı arttırmak için gayret gösteriyoruz. Güvenli istihdam yaratmak için çok çalışıyoruz ve vergi ödemelerinin sorumluluğunu içtenlikle anlıyoruz.

 • İş ortaklarıyla birlikte yaşama ve refah arasında ilişki kuruyoruz.

  Tüm çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunuyoruz ve onlara yeteneklerine ve performanslarına göre adil davranıyoruz. Çalışanların sürekli öz gelişimini tavsiye ediyoruz ve görevleri yerine getirmek için gerekli iyileştirmeleri destekliyoruz. Buna ek olarak, özerk ve yaratıcı şekilde çalışılabilecek bir çalışma ortamı oluşturuyoruz.

 • Mevcut sosyal ve kültürel özelliklere saygı duyuyoruz ve işbirlikçi yönetim anlayışını (karşılıklı refah/işbirliği) benimsiyoruz.

  Bölgesel toplumun yasalarına, kültürüne ve değerlerine saygı duyuyoruz ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunuyoruz. Fikri ve sanatsal çalışma, kültür, spor etkinlikleri gibi kamu yararına faaliyetler ile sağlıklı bir toplum geliştirmeye çabalıyoruz. Gönüllü çalışma, afet yardımı gibi sosyal hizmet faaliyetlerine aktif olarak katılıyoruz.