Erişilebilirlik Yardımı

Genel Gezinme Kılavuzu

Web Sitemizdeki Genel Gezinme Çubuğunu Kullanma

1. Genel Gezinme Çubuğumuzda alt menüleri bulma

1.1 Genel Gezinme Çubuğumuzda bir öğenin alt menülerini bulmak için, öğeye gelene kadar Tab tuşuna basın.

Öğe üzerinde Enter tuşuna bastığınızda, alt menüler otomatik olarak gösterilir.

Örneğin, "ÜRÜN” alt menülerini bulmak için, öğeye gelene kadar Tab tuşuna basın.  Öğenin üzerindeyken Enter tuşuna bastığınızda "MOBIL CIHAZLAR, EKRANLAR, KLIMA, DİĞER VE GLOBAL SİTELER" gibi birden fazla alt menüyü bulacaksınız.

1.2 Genel Gezinme Çubuğumuzda bir grubun alt öğelerine göz atmak için, ana öğe odaktayken Tab tuşuna basın.  Örneğin, "Akıllı Telefonlar" alt öğelerine gitmek için, klavyeniz o öğeye odaklandığında Tab tuşuna basın.

1.3 Genel Gezinme Çubuğumuzdaki bir sonraki gruba gitmek için, geçerli gruptaki tüm alt öğeleri geçene kadar Tab tuşuna basın.  Odaklanılan bir sonraki öğe takip eden grup olacaktır:

Örneğin, "Akıllı Telefonlar,r"dan sonra bir sonraki gruba gitmek için, geçerli gruptaki tüm alt öğeleri geçene kadar Tab tuşuna basın.  Grubun son alt öğesinde Tab tuşuna bastığınızda, klavyeniz takip eden gruba ("EKRANLAR") odaklanır.

1.4 Genel Gezinme Çubuğumuzdaki bir önceki öğeye geri dönmek için Shift tuşunu basılı tutun ve Tab tuşuna bir kez basın.  Bu, klavyenizi bir önceki öğeye odaklayacaktır.  Gerektiği kadar geri gitmek için Shift + Tab tuşlarına birkaç defa basabilirsiniz.

Örneğin, klavye odağınız "Tabletler" üzerindeyken "Akıllı Telefonlar"a geri dönmek için Shift + Tab tuşlarına bir kez basın.

2. Genel Gezinme Çubuğumuzda arama fonksiyonunu kullanma

2.1 Genel Gezinme Çubuğumuzda aramaya odaklanmak için, kullanılabilir tüm menü seçeneklerini geçene kadar Tab tuşuna basın ve klavye "Ara" simgesine odaklandığında Enter tuşuna basın.

2.2 Genel Gezinme Çubuğumuzun arama alanına bir terim girmek için, klavyenizin odağı Ara simgesindeyken Tab tuşuna bir kez basın.

Ara simgesindeki odak Arama girişi alanına geçecektir.  Bu noktada, bulmak istediğiniz anahtar sözcüğü yazabilirsiniz.

2.3 Genel Gezinme Çubuğumuzda bulunan arama önerileri arasında gezinmek için, arama giriş alanına bir sözcük girdikten sonra klavyeniz listedeki ilk öneriye odaklanana kadar Tab tuşuna basın.

Bu noktada, Tab tuşuna tekrar basarak sonraki önerilere gidebilirsiniz.

2.4 Genel Gezinme Çubuğumuzda önerilen bir terimi aramak için, klavye odağınız önerilen arama terimine geldiğinde Enter tuşuna basın.

Bu sizi, önerilen anahtar sözcükle eşleşen ürünler ve içeriğin gösterildiği bir Arama Sonuçları sayfasına götürecektir.

2.5 Genel Gezinme Çubuğumuza girdiğiniz tam anahtar sözcüğü bulmak için, Arama girişi alanına anahtar sözcüğü yazmayı bitirdikten sonra Enter tuşuna basın.

Bu sizi, girilen anahtar sözcükle eşleşen ürünler ve içeriğin gösterildiği bir Arama Sonuçları sayfasına götürecektir.

Filtre Menüsü Kılavuzu

Web Sitemizdeki Filtre Menüsünün Kullanılması

1. Filtre Menümüze erişim veya atlama

1.1 Filtre Menümüze erişmek için, klavye odağınız filtre öğesine gelene kadar Tab tuşuna basın.  Bu noktadan sonra, ilk menü seçeneğine atlamak için Tab tuşuna tekrar basabilirsiniz.

1.2 Filtre Menümüzü atlamak için, klavye odağı filtre öğesinin üzerindeyken Tab tuşuna birkaç kez basın.

Bu, klavye odağını filtre grupları boyunca ilerletecektir.  Klavye odağı son filtre grubunun üzerindeyken, Filtre Menümüzden ayrılmak ve sayfadaki bir sonraki öğeye geçmek için Tab tuşuna bir kez daha basın.

2. Filtre seçeneklerine göz atma ve seçme

2.1 Bir filtre grubunu genişletmek ve Filtre Menümüzde filtre seçeneklerini görüntülemek için, klavye odağınız filtre grubuna geldiğinde Enter tuşuna basın.

Bu, filtre grubunu genişletecek ve filtre seçeneklerini gösterecektir.

2.2 Filtre Menümüzde bir filtre grubunun ilk filtre seçeneğine atlamak için, klavye odağınız filtre grubuna geldikten sonra Tab tuşuna basın.

Bu, odağı söz konusu gruptaki ilk filtre seçeneğine götürecektir.

2.3 Filtre Menümüzdeki bir sonraki filtre grubuna atlamak için, klavye odağınız önceki gruba geldiğinde Tab tuşuna bir kez basın. Filtre grubu genişletilirse, öncelikle o gruptaki tüm mevcut filtre seçeneklerini geçene kadar Tab tuşuna birkaç kez basmanız gerekir.

2.4 Filtre Menümüzdeki bir önceki filtre seçeneğine veya grubuna atlamak için Shift tuşunu basılı tutun ve Tab tuşuna bir kez basın. Bu, klavyenizi bir önceki öğeye odaklayacaktır. Gerektiği kadar geri gitmek için Shift + Tab tuşlarına birkaç defa basabilirsiniz.

2.5 Bir filtre seçeneği seçmek için Boşluk çubuğuna bir kez basın. Bir filtre seçeneğinin seçimini kaldırmak için Boşluk çubuğuna tekrar basın.

3. Tüm seçili filtrelerin temizlenmesi

3.1. Filtre Menümüzdeki "FİLTRELERİ SIFIRLA" seçeneğine erişmek için, mevcut tüm filtreleri geçene kadar Tab tuşuna birkaç kez basın. Klavye odağınız son filtrenin üzerindeyken, Tab tuşuna basarak klavyenizin odağını "FİLTRELERİ SIFIRLA" seçeneğine getirin.

3.2 Filtre Menümüzdeki tüm seçili filtreleri temizlemek için, klavye odağınız "FİLTRELERİ SIFIRLA" seçeneğine geldiğinde Enter tuşuna bir kez basın. Bu, daha önce seçilmiş olan tüm filtre seçeneklerini temizleyecektir.

Atlama Bağlantısı Kılavuzu

Web Sitemizde Atlama Bağlantılarının Kullanılması

1. Atlama bağlantılarına erişme ve kullanma

1.1 İçeriğe atla. Bu atlama bağlantısı, Tab tuşuna bastığınızda tüm sayfalarımızda karşılaşacağınız ilk bağlantıdır. Genel Gezinme Çubuğumuzu atlamak ve doğrudan sayfanın içerik bölümüne gitmek istiyorsanız, klavye odağı "İçeriğe atla" bağlantısı üzerindeyken Enter tuşuna basın.

1.2 Erişebilirlik yardımına atla. Bu atlama bağlantısı, Tab tuşunu kullanarak göz attığınızda, tüm sayfalarımızda karşılaşacağınız ikinci bağlantıdır. Sayfanın tamamını atlamak ve doğrudan Altbilgi menüsündeki erişilebilirlik yardımı bağlantısına gitmek istiyorsanız, klavye odağı "Erişilebilirlik yardımına atla" bağlantısı üzerindeyken Enter tuşuna basın.