KAMPANYA KOŞULLARI

 

“Eskiyi getir yeniyi götür” kampanyası (“Kampanya”), kampanyaya katılan Samsung mağazalarında 25.08.2020 - 30.09.2020 tarihleri arasında satın alınan (stoğu bulunan) Samsung marka Galaxy Note20 (SM-N980F), modeli için geçerlidir. Eski telefonunun mülkiyetini yetkili satış noktasına devreden ve Samsung Galaxy Note20 (SM-N980F)‘yi alan tüketicilere (“Katılımcı”), kampanya koşullarını yerine getirmeleri durumunda, eski cep telefon modeline bağlı olarak değişen oranlarda indirim sağlanacaktır. Kampanya dahilinde indirim oranları münhasıran, Atak Teknolojik Sistemler A.Ş. (“Fixpack”) tarafından eski cep telefonların durumuna göre belirlenmekte olup; Samsung’un, kapsam içi eski telefon modellerinin ve indirim oranlarının belirlenmesinde hiçbir dahili ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Kapsam içi eski cep telefonu modelleri, değişen indirim oranları mağaza yetkililerinden öğrenilebilecektir. Eski ürünün devri için mağaza yetkilisi tarafından sağlanacak Fixpack Müşteri Beyan Formu’nun imzalanması gerekmektedir. Ürün fiyatları Samsung’un tavsiyesi niteliğindedir. Kampanya’da Mağaza’ya devredilecek eski ürün için belirlenen tutar, yalnızca aynı mağazadan satın alınacak Samsung Galaxy Note20 (SM-N980F) için kullanılabilir. 7,600 TL ‘lik indirim bedeli hasarsız kondüsyondaki Samsung Galaxy S20 Ultra ürünü esas alınarak belirlemiş olan bu kampanya dahilindeki azami tutarı ifade etmektedir. Katılımcının indirime konu olan tutarın parasal karşılığını talep etme veya Samsung Galaxy Note20 (SM-N980F) haricindeki başka bir ürün alımında bu indirimden faydalanması mümkün değildir. Fixpack kurallara aykırı olduğunu tespit ettiği bir katılımı, geri çevirme yetkisine sahiptir. Kampanya Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir.

 

Tüketici, eski cihazını teslim etmeden önce cihazında bulunan tüm fotoğrafların, dosyaların ve diğer verilerin yedeklenmesinden kendisi sorumludur. Tüketici, eski cihazını teslim etmeden önce sim kartını çıkartacak ve ayrıca eski cihaz üzerinde kayıtlı tüm verileri güvenli bir şekilde silecektir. Tüketici tarafından teslim edilen eski cihaz üzerinde kayıtlı hiçbir veri toplanmamakta ve kullanılmamaktadır. Tüketici, eski cihazını Kampanya koşullarına uygun olarak teslim ettikten sonra  incelemesi yapılıp, değerleme sonucu kapsamında onaylanması halinde, mevcut eski cihazın mülkiyeti, kampanyayı yürüten Samsung’dan bağımsız 3. Taraf hizmet kuruluşuna geçecektir. Tüketici tarafından teslim edilecek ürünün işbu Kampanya Koşullarında belirtilen asgari nitelikleri sağlaması gerekmektedir. Kampanya kapsamında Katılımcı tarafından sağlanması gereken Asgari nitelikler ise; cihazda yalnızca normal aşınma ve yıpranmalar bulunmalıdır. Ekranda/ LCD’de hasar veya lekelenme olmamalı ve kamera merceği de dahil olmak üzere cihaz gövdesinde çatlak söz konusu olmamalıdır. Hiçbir düzeyde sıvı hasarı kabül edilemez. Cihazı ön ekranında ve arka kasasında kırık/çatlak olmaması, ürünün açılıp kapanıyor olması, bataryasının bulunması ve şarj olabilmesi, cihazın ekranında piksel kaybı olmaması, varsa cihazın icloud özelliğinin iptal edilmiş olması, ürünün BTK sorgusu sonucunda çalıntı olmaması, cihazın tamamen çalışır vaziyette olması ve hiçbir yazılım veya donanım hatası barındırmaması gerekmektedir. Cihaz, fabrika ayarlarına sıfırlanmış olmalı ve yazılım kilidi bulunmamalıdır - cihazın kişisel hesap kilitleri kaldırılmış olmalı ve kişisel verileri kaldırmak için cihaz sıfırlanmış olmalı, tüm cihazların iCIoud veya Google hesapları kaldırılmış olmalıdır. Cihaz PIN kilitli olmamalı ve etkin 'Aktivasyon Kilidi' veya 'iCIoud Kilidi' bulunmamalıdır. Pili gövde içerisinde yer almalı ve cihazda eksik parçalar bulunmamalıdır. Cihazda ezilme, eğrilme veya sıvı hasarı söz konusu olmamalıdır. Üreticinin yazılım kısıtlamaları kaldırılmış veya benzeri bir durum söz konusu olmamalı ve ürün yazılımı değiştirilmiş olmamalıdır. Cihaz orijinal olmalı ve üreticinin orijinal Türkiye spesifikasyonlarına uygun (ve herhangi bir özel dekorasyon ile kişiselleştirilmemiş) olmalıdır. Kara listeye alınmamış olmalıdır - her bir cihaz tüm kayıp/çalıntı kaydı sorgulamalarından geçebilmelidir.
Samsung ve Fixpack her zaman, tek taraflı olarak kampanyayı sürekli veya geçici olarak durdurma, uzatma, kampanya koşullarında herhangi bir uyarı olmaksızın değişiklik yapma hakkı saklıdır. Kampanya sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. Kampanya kapsamı ürün model ve renkleri stoklarla sınırlıdır. İşbu Kampanya, başka kampanyalarla birleştirilemez. Yapılan mükerrer başvurular reddedilecektir. Satın alınan ürünün iade edilmesi durumunda kullanıcı bu kampanya sebebiyle kazandığı hakkı iade edecektir. Her katılımcı yalnızca 1 kere, 1 adet eski ürün devri ile kampanyadan faydalanabilir.

 

Ayrıca, Katılımcı’nın eski cihazda yer alan verilerin silerek ve cihazı fabrika ayarlarına döndürülmüş olarak teslim edecek olması nedeniyle; kampanyayı yürüten 3. taraf hizmet kuruluşuna cihazın içinde yer alan herhangi bir veri aktarımı söz konusu olmayacak olup ilgili verilerin silinmesi ile ilgili tüm sorumluluk da katılımcıya aittir.
Katılımcı; indirimli olarak satın aldığı yeni model cihazda yer alan  Imei numarası, seri numarası ve yeni cihazın faturasında yer alan (T.C kimlik numarası, adres bilgisi, vb.) tüm verilerinin kampanyayı yürüten 3. taraf hizmet kuruluşu (Fixpack) tarafından; Kampanya kapsamındaki koşulları kontrol edebilmesi ve Kampanya kapsamındaki koşulları gerçekleştirebilmesi amacıyla, Kampanya’dan tüketicinin faydalanmasına yönelik ve yalnızca katılımcının faydası sınırlı olmak koşuluyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) Kanunu’nun 5. maddesinin (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; tamamen veya kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmesini; iş ve kampanya süreçlerine ilişkin prosedürlerin yerine getirilmesini teminen ilgili ürünün ithalatçısı firması olan Samsung Electronics Istanbul Pazarlama Ticaret Ltd.Şti ve yine ithalatçı firmanın yurt içi ve yurt dışındaki ilgili iş ortakları, servis/hizmet sağlayıcıları/ tedarikçileri; paylaşılması konusunda bilgilendirilmiştir. Detaylı bilgi için https://www.samsung.com/tr/info/privacy/