Neden Ben Sosyal Medya  kurgusuna https://www.facebook.com/SamsungTur... , https://twitter.com/SamsungTurkiye ve https://www.instagram.com/samsungtu... adresi üzerinden ziyaret ederek kullanım ve katılım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul etmiş olursunuz.

Samsung Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti (‘Samsung Türkiye’) bu sayfada ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere herhangi bir zamanda koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

 

Koşullar:

 

1) Neden Ben Sosyal Medya kurgusuna sadece Türkiye’de ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilir. 18 yaşından küçükler ile Samsung çalışanları, CHEİL MEA FZ-LLC Turkey çalışanları ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar. Samsung 18 yaşından küçüklerin, velilerinden veya kanuni temsilcilerinden izin almadan kurguya bilgi sunmalarından ya da katılmalarından sorumlu tutulamaz. 
2) Katılımcı, sunduğu içeriklerin (Fotoğraf ya da Videoların) kendine ait özgün içerikler olduğunu; hiçbir kişinin, kurumun, kuruluşun gizlilik hakkını, kişilik haklarını ya da yayın haklarını, fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmediğini kabul beyan ve taahhüt eder. Katılımcı, sunduğu içeriğin siyasi, uygunsuz veya farklı açık veya kapalı marka reklamı içermediğini kabul,beyan ve taahhüt eder. Katılımcı, işbu maddeye aykırılık sebebiyle Samsung Türkiye ve/veya bağlı şirketlerine karşı herhangi bir yasal işlem başlatılması ve/veya cezai işlem uygulanması durumunda, Samsung Türkiye ve/veya bağlı şirketlerinin hiçbir sorumluluklarının olmadığını; münhasıran ilgili içeriği sunan taraf olarak kendisinin sorumlu olduğunu, Samsung Türkiye ve/veya bağlı şirketlerinin Katılımcı’ya yönlendirme yapacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Bu maddede belirtilen uygunsuz içerikleri sunan katılımcı diskalifiye edilir, Samsung Türkiye tarafından uygun bulunmayan içerik yayınlanmayacaktır. Katılımcı gönderdiği içeriğin yayınlanmaması sebebiyle hiçbir hak iddia etmeyeceğini peşinen kabul eder.

 

3) Ayrıca, kampanya dahilinde kullanıcılar tarafından yüklenen fotoğraf ya da videolardan uygun görülenler, bir kısmı veya tamamı, Samsung Türkiye’nin uygun göreceği şekillerde, her türlü iletişim mecrasında, reklam kampanyalarında, Samsung Türkiye’ye ait internet sayfalarında ve çeşitli mecralarda süre ve yer sınırı olmaksızın yayınlanabilecektir. Kampanyaya katılan katılımcılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Katılımcı Kampanya için oluşturulan her türlü görsel üzerinde sahip olunan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan bütün mali hakları (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ya da görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim) ve manevi hakları üzerindeki kullanım yetkisini süresiz, ücretsiz ve her türlü sınırlamadan ari olarak Samsung Türkiye’ye işbu belge ile devrettiğini kabul,beyan ve taahhüt eder. 


4) Samsung Türkiye, yurtdışı seyahati esnasında kazanan katılımcının ses ve görüntüsünü içerecek şekilde fotoğraf ve video çekecek ve bu görsel ve videoları dilediği mecrada herhangi bir süre ve yer sınırlaması olmaksızın bir kısmı veya tamamı yayınlanabilecektir. Kampanyaya katılan katılımcılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Katılımcı Kampanya için oluşturulan her türlü görsel üzerinde sahip olunan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan bütün mali hakları (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ya da görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim) ve manevi hakları üzerindeki kullanım yetkisini süresiz, ücretsiz ve her türlü sınırlamadan ari olarak Samsung Türkiye’ye işbu belge ile devrettiğini kabul,beyan ve taahhüt eder. 
5) Samsung Türkiye, bu kurguya katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan dolayı (internet hızının düşük olması, bağlantının kopması, vb.) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Kurgu esnasında, sonuçları lehlerine değiştirmek amacıyla bilgisayar teknolojilerini kötü niyetle kullanan kişilerin tespiti durumunda, bu kişiler hiçbir uyarıda bulunulmaksızın bu Sosyal Medya kurgusundan diskalifiye edilecektir.
6) Katılımcılar, bu kurguya katılıp bilgilerini paylaşarak; Samsung’un bilgilerini, Samsung Gizlilik Politikası’na http://www.samsung.com/tr/info/priv... adresinde bulunan) uygun olarak toplamasını, kullanmasını ve 3.kişilerle paylaşmasını kabul etmiş sayılırlar.
7) Bu kurguya katılmak için tüm katılımcıların aşağıdaki adımları uygulaması gerekecektir: 


(i) Katılımcının Instagram hesabının “Herkese Açık” olması gerekmektedir. 
(ii) Katılımcının Samsung Türkiye Instagram hesabını takip etmesi gerekmektedir. (@SamsungTurkiye) 

(iii) Katılımcının fotoğraflarını kişisel Instagram hesaplarından “Herkese Açık” olarak yayınlaması, yayınladıkları içerik metnine #NedenBen ve #SamsungMembers etiketini ekleyerek @SamsungTurkiye hesabını etiketlemesi gerekmektedir.

(iv) Katılımcı yapacağı bu paylaşımda Samsung Galaxy Serisini ne kadar çok sevdiğini (Konu) kendi imkanları dahilinde gösterecektir. 

(v) #NedenBen ve #SamsungMembers etiketine konu haricinde yapılacak paylaşımlar dikkate alınmayacaktır.

(vi) #NedenBen ve #SamsungMembers etiketine yapılacak olan paylaşımlar Samsung Türkiye ve Cheil MEA FZ LLC (Merkezi Dubai) Türkiye İstanbul Şubesi tarafından oluşturulacak bir jüri tarafından değerlendirilecek ve sonucunda 2 kişi kazanan olarak belirlenecektir. Jüri değerlendirmesi sonucunda kazanan katılımcılar, Samsung Türkiye Instagram sayfasından açıklanacaktır. Kazanan katılımcılar ve Kampanya ile ilgili tüm duyurular Samsung Türkiye Instagram sayfasında yayınlanacaktır.


(vii) Kazananların, açıklandıkları tarihten en geç 2 gün sonrasına kadar, kendilerine direkt mesaj (direct message-DM) olarak atılan bilgilendirme yazısına cevap ve onay vermeleri gerekmektedir.


(viii) Katılımcının, yaş sınırının doğruluğunun ispatı amacıyla nüfus cüzdanını ibraz etmesi gereklidir. Katılımcı kendisine DM aracılığı ile ulaşıldıktan sonra, yine DM aracılığı ile nüfus cüzdanı fotokopisini göndermelidir.


(ix) Vize problemleri ve öngörülemeyen sorunlar olmaması adına 3 adet yedek talihli yine yukarıdaki jüri tarafından seçilecektir. 


8) Bu kurguya katılım 15 Ocak 2018’de yapılan duyuru ile başlayacaktır ve 21 Ocak 2018 tarihinde saat 23.59’da  sona erecektir. Bu tarihten önce ve/veya sonra gelecek katılımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir kişi, Kampanya dahilinde istediği kadar içerik paylaşabilir.


9) Samsung Türkiye, kurallara aykırı olduğunu tespit ettiği bir katılımı uyarı yapılmaksızın geri çevirme hakkına sahiptir. Haksız rekabeti önlemek amacıyla sahte olduğu tespit edilen hesaplar, uyarı yapılmaksızın diskalifiye edilir. 
10) Kampanyaya katılım için katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 
11) Katılımcıların iletecekleri içerikler ve yapacakları başvurularla ilgili oluşabilecek iletişim sorunları nedeniyle, Samsung Türkiye hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 
12) İhtilaf vukuunda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup Kampanya kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta, Samsung Türkiye’nin Kampanya şartları ve diğer duyuruları esas alınacaktır. 
13) Kampanyaya katılabilmek için kullanıcıların telefonunda Samsung Members uygulamasının yüklü olması gerekir. Samsung Members uygulaması Galaxy A 2017, Galaxy S5, Galaxy S6, Galaxy S7, Galaxy S8, Galaxy Note Edge, Galaxy Note 4, Galaxy Note 5, Galaxy Note 8 telefonlara yüklenebilir.
14) Kazanan katılımcı İspanya’nın Barcelona şehrine gidiş dönüş uçak bileti, Samsung Türkye tarafından belirlenecek 3 gecelik otel konaklaması ve MWC etkinliğine giriş hakkı kazanır. Seyahat programı ve tarih aralığı Samsung Türkiye tarafından ayrıca bildirilecektir.
15) Kazanan katılımcıya bahsekonu seyahat tarihlerinin uymamasından Samsung Türkiye sorumlu olmayacaktır. 
16) Katılımcı vize işlemlerini kendisi gerçekleştirecek olup, masrafları da Katılımcı’nın kendisi tarafından karşılanacaktır. 
17) Yurtdışı seyahatinde pasaport masrafı katılımcı tarafından karşılanacaktır.
18) Şahsi harcamalar katılımcı sorumluluğundadır.
19) Kazanan katılımcı, gezi boyunca Samsung Türkiye tarafından temin edilecek olan ‘Samsung Members’ t-shirtünü giyecektir. 
20) Vize başvurusunun reddedilmesi, gezinin Samsung Türkiye’den kaynaklanmayan sebeplerle iptal olması veya katılımcının kendisinden kaynaklanan sebeplerle seyahate katılamaması sebebiyle seyahate katılım sağlanamadığı hallerde Samsung Türkiye’nin bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
21) Samsung Türkiye, Kampanya’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Samsung Türkiye’nin her zaman, tek taraflı olarak Kampanya’yı sürekli veya geçici olarak durdurma, uzatma, işbu Kampanya şartlarında herhangi bir uyarı olmaksızın değişiklik yapma hakkı vardır. Değişiklikler, Web-Sitesi’nde ilan edilir edilmez yürürlüğe girmektedir.
22) Hesaplamalarda Samsung Türkiye’nin defter ve kayıtları dikkate alınacaktır.
23) Ödülün parasal karşılığı veya tarih değişikliği talep edilemez. Ödül, sadece kazanan katılımcı tarafından kullanılabilir, 3. kişilere devredilemez. 
24) Güncel kampanya koşulları 444 77 11 Numaralı Çağrı Merkez’imizden ulaşabilirsiniz.