Galaxy S9 ile #SenDeYavaslat

Kampanya Koşulları:

#sendeyavaslat Sosyal Medya kurgusuna http://www.samsung.com/tr/sen-de-yavaslat/ adresi üzerinden ziyaret ederek kullanım ve katılım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul etmiş olursunuz.

Samsung Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti (‘Samsung’) bu sayfada ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere herhangi bir zamanda koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Kampanya kapsamında, 11 Haziran – 11 Temmuz tarihleri arasında Katılımcılar ağır çekim özelliğine sahip oldukları Akıllı (“Ürünler”) telefonları ile, ürünlerinde yer alan ağır çekim özelliğini kullanarak çektikleri en ilginç/farklı/yaratıcı ağır çekim videosunu Instagram hesaplarından “@samsungturkiye” hesabını etiketleyip, #sendeyavaslat hashtagi ile paylaşacaktır.

Bu videolarda çevrelerinde bulunan, hareket eden objeler yer alabilir fakat insan figürü kesinlikle yer almamalıdır.
Samsung Türkiye ve Cheil Worldwide Türkiye çalışanlarından oluşan jüri tarafından değerlendirilecek videolar arasından en ilginç/farklı/yaratıcı ağır çekim videosunun sahibi 3 katılımcı, aşağıda belirtilen kampanya koşullarını yerine getirmeleri kaydıyla aşağıda belirtilen ödülleri*** kazanmaya hak kazanacaktır. Aşağıda yer alan ödüllere Hak kazanan Katılımcılar 18 Temmuz 2018 tarihinde Samsung Türkiye Sosyal Medya hesabından duyurulacaktır. Samsung, Yarışma’da ödül kazananların isimlerini dilediği mecrada açıklama hakkını saklı tutar.

Ödüller:
- 3 adet Galaxy S9 Paketi
1 adet 64 GB Mor Galaxy S9+ , 1 adet GearS3, 1 adet Wireless Charger , 128GB SSD

Koşullar
1- #sendeyavaslat Sosyal Medya kurgusuna sadece Türkiye’de ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilir. Yarışma, 18 yaşın üzerindeki ve tam fiil ehliyetine sahip olan, Türkiye Cumhuriyeti’nde yasal ikametgâhı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, bireysel katılımına açıktır. Samsung 18 yaşından küçüklerin, velilerinden veya kanuni temsilcilerinden izin almadan kurguya bilgi sunmalarından ya da katılmalarından sorumlu tutulamaz. Katılımcılar’ın Instagram sosyal medya hesabının kullanıcısı olması gerekmektedir. Katılımcılar’ın gerçek bir hesaplarının bulunması ve Yarışma uygulamasının profillerine erişimine izin vermesi gerekmektedir. Sahte profil oluşturarak ve/veya ilgili mecra altyapısının eksikleri ve hataları ile fayda elde ederek yarışmaya katılan kişiler belirlendiği takdirde, kendilerine haber vermeksizin Yarışma’dan çıkartılacaktır ve ödül almaya hak kazanamayacaklardır. Aynı Katılımcı’nın farklı üyelik bilgileri ile tekrarlı katılımı ve/veya ödül kazanımı kurallara aykırıdır. Bu gibi durumlarda, Katılımcılar’nın üyelikleri ve varsa ödül hakkı hiçbir uyarı yapmadan iptal edilir. Her zaman için, Katılımcılar’ın Yarışma için uygunluğuna ve Katılımcı olmalarına ve ödül verilmesine karar verme hak ve yetkisi münhasıran Samsung’a aittir.

2) Katılımcı, sunduğu içeriklerin (Fotoğrafların) kendine ait özgün içerikler olduğunu; hiçbir kişinin, kurumun, kuruluşun gizlilik hakkını, kişilik haklarını ya da yayın haklarını , fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmediğini kabul beyan ve taahhüt eder. Katılımcı, sunduğu içeriğin siyasi, uygunsuz veya farklı açık veya kapalı marka reklamı içermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı, işbu maddeye aykırılık sebebiyle Samsung ve/veya bağlı şirketlerine karşı herhangi bir yasal işlem başlatılması ve/veya cezai işlem uygulanması durumunda, Samsung ve/veya bağlı şirketlerinin hiçbir sorumluluklarının olmadığını; münhasıran ilgili içeriği sunan taraf olarak kendisinin sorumlu olduğunu, Samsung ve/veya bağlı şirketlerinin Katılımcı’ya yönlendirme yapacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Bu maddede belirtilen uygunsuz içerikleri sunan katılımcı diskalifiye edilir, Samsung tarafından uygun bulunmayan içerik yayınlanmayacaktır. Katılımcı gönderdiği içeriğin yayınlanmaması sebebiyle hiçbir hak iddia etmeyeceğini peşinen kabul eder.

3) Ayrıca, kampanya dahilinde kullanıcılar tarafından yüklenen videolardan uygun görülenler, bir kısmı veya tamamı, Samsung’un uygun göreceği şekillerde, her türlü iletişim mecrasında, reklam kampanyalarında, Samsung’a ait internet sayfalarında ve çeşitli mecralarda süre ve yer sınırı olmaksızın yayınlanabilecektir. Kampanya’ya katılan katılımcılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Katılımcı Kampanya için oluşturulan her türlü görsel üzerinde sahip olunan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan bütün mali hakları (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ya da görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim) ve manevi hakları üzerindeki kullanım yetkisini süresiz, ücretsiz ve her türlü sınırlamadan ari olarak Samsung’a işbu belge ile devrettiğini kabul,beyan ve taahhüt eder.

4- Samsung bu kurguya katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan dolayı (internet hızının düşük olması, bağlantının kopması, vb.) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Kurgu esnasında, sonuçları lehlerine değiştirmek amacıyla bilgisayar teknolojilerini kötü niyetle kullanan kişilerin tespiti durumunda, bu kişiler hiçbir uyarıda bulunulmaksızın bu Sosyal Medya kurgusundan diskalifiye edilecektir.
5- Samsung, Yarışma çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerde veya veri iletiminde meydana gelebilecek hatalar, atlamalar, kesintiler, silinmeler, gecikmeler, Katılımcılar’ın Instagram hesaplarına üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak erişilmesi nedeniyle veya teknik donanım ve elektronik, bilgisayar, donanım veya yazılımla ilişkili olarak meydana gelebilecek herhangi bir arıza, teknik problemler ve/veya Instagram’da gerçekleşebilecek trafik sıkışıklığı nedenleriyle katılım bilgilerinin yanlış iletiminden veya bu bilgilerin iletilememesinden sorumlu değildir.

6- Katılımcılar, bu kurguya katılıp bilgilerini paylaşarak; Samsung’un bilgilerini, Samsung Gizlilik Politikası’na http://www.samsung.com/tr/info/priv... adresinde bulunan) uygun olarak toplamasını, kullanmasını ve 3.kişilerle paylaşmasını kabul etmiş sayılırlar.

7- Bu kurguya katılmak için tüm katılımcıların aşağıdaki adımları uygulaması gerekecektir:
(i) Katılımcının Instagram hesabının “Herkese Açık” olması gerekmektedir.
(ii) Katılımcının fotoğraflarını kişisel Instagram hesaplarından “Herkese Açık” olarak yayınlaması, yayınladıkları içerik metnine #sendeyavaslat etiketini ekleyerek @SamsungTurkiye hesabını etiketlemesi ve takip etmesi gerekmektedir.

8- Katılımcılar, Yarışma ile ilgili Instagram hesabı üzerinden iletecekleri fotoğraflara ait içeriklerin alenileşmemiş, özgün eserler olduğunu, kendilerince meydana getirildiğini, bu eserler üzerinde tam ve tek hak sahibi olmalarına bağlı olarak da söz konusu eserler üzerinde üçüncü kişilerin hiçbir hakka sahip olmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu taahhüde uygun olmayan içerikler sebebiyle üçüncü kişilerden gelecek taleplerden tamamen Katılımcılar sorumlu olacaklardır. Gerek görmesi halinde Samsung, söz konusu içeriklerin yarışmadan çıkarılması ve/veya yukarıdaki kriterlere uymayan ihtilaflı içerik ileterek ödül kazanmış olan Katılımcılar’a verilmiş olan ödülleri geri almakla birlikte doğacak her türlü zararın tazmini talep etme hakkını saklı tutar.

9- Katılımcılar, bu sayfaya gönderdikleri yanıtların Yarışma konusu ile ilgili olacağını Samsung ve/veya başka bir kişi veya kuruluşun markalarının itibarını zedeleyecek ve suç teşkil edecek, telif haklarını ihlal edecek, siyaset ve din içerikli yasal açıdan takip gerektirecek, yasadışı, küçük düşürücü ve rencide edici olabilecek, herhangi bir kişi ya da mülke zarar verebilecek ya da başka bir biçimde bir kişi ya da kuruluşu aşağılayabilecek veya rahatsız edebilecek, (gizlilik ya da kamuya açıklık hakları dahil) başka bir insanın yasal haklarını ihlal edecek, pornografik içerikli, müstehcen, ahlaksız olan veya tehdit içeren, ilaç, uyuşturucu madde kapsamına giren bağlılık yaratan maddelerin tanıtımı, silah ve patlayıcı madde yapımı, pazarlaması tavsiyesi mahiyetinde görüntü, yazı ve kültürel, etnik veya başka bir açıdan sakıncalı ya da yasadışı etkinliğe telkin veya teşvik eden unsurlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, yasadışı olabilecek ya da başka bir sebepten yayınlanmaya uygun olmayan öğeler içermeyeceğini; aksi takdirde Samsung’un Katılımcılar’ı haber vermeksizin yarışma dışı bırakma hakkına sahip olduğunu onaylar, beyan ve garanti ederler.

10- Kazanılan ödül başkasına devredilemez, kiralanamaz, ertelenemez ve/veya ödülün nakit karşılığı talep edilemez.

11- Bu kurguya katılım 11 Haziran 2018 tarihinde yapılan duyuru ile başlayacak ve 11 Temmuz 2018 tarihinde sona erecektir. Başlangıç tarihinden önce veya sona erme tarihinden sonra gelecek katılımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir kişi, Kampanya dahilinde istediği kadar içerik paylaşabilir.

12- Samsung, kurallara aykırı olduğunu tespit ettiği bir katılımı, geri çevirme hakkına sahiptir. Haksız rekabeti önlemek amacıyla sahte olduğu tespit edilen hesaplar, uyarı yapılmaksızın diskalifiye edilir.

13- Kampanyaya katılım için katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

14- Katılımcıların iletecekleri içerikler ve yapacakları başvurularla ilgili oluşabilecek iletişim sorunları nedeniyle Samsung hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

15- İhtilaf vukuunda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup Kampanya kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta, Samsung Türkiye’nin Kampanya şartları ve diğer duyuruları esas alınacaktır.

Kampanya hakkında sorularınız için 444 77 11 Samsung Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz. Güncel kampanya koşulları www.samsung.com/tr/sen-de-yavaslat web sitesindedir.