Corporate Citizenship

Corporate Citizenship

Together for Tomorrow!
Enabling People

Together for Tomorrow! Enabling People

Samsung'un 'Yarın İçin Hep Birlikte! İnsanlara Güç Vermek' vizyonu ile, gelecek nesli tam potansiyellerine ulaşmaları için güçlendiriyor ve olumlu sosyal değişikliklere öncülük ediyoruz.

  • Vizyon

  • Yarın için Hep Birlikte! İnsanlara Güç Vermek

  • Temalar

  • Eğitim Gelecek Nesiller için

Misyonumuz

Yeni nesli tam potansiyellerine ulaşmaları için güçlendiriyor ve destekliyoruz ve olumlu sosyal değişimlere öncülük ediyoruz

Gençlerin sınırsız potansiyeli var. Onlar tarihte yer edecek yenilikleri başarabilirler. Dünyayı değiştirebilecek bu nesil için Samsung Electronics’in odak noktası eğitim olacaktır.

Değerlerimiz

Samsung’un en önemli temel değeri insanları geliştirmektir

İnsanlar ve ortak refah. Bu, Samsung’un kurumsal felsefesinin merkezinde yer almaktadır. Tüm insanların yararı ve refahı için durmaksızın yeniliklerin peşindeyiz.

İşimiz

Gelecek nesli eğitim yoluyla güçlendiriyoruz

Daha iyi bir dünya yaratmak, yenilikleri anlamlı kılan şeydir. Sorunlara yeni yollarla yaklaşmak ve çözüm bulmak için gelecek neslin daha yaratıcı olması gerekecek. Samsung'un eğitime odaklanmasının nedeni budur.

Farklı bölge ve ülkelerdeki hükümetler ve çeşitli kuruluşlarla işbirliği yapan Samsung Electronics, dünya çapında eğitim programları sunmaktadır.

Öğrencilerin yaratıcı fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı oluyoruz

Solve for Tomorrow

Yeni Nesil Yenilikçileri Yetiştirmek

Lise çağındaki dört öğrenci hep birlikte, bilimsel ekipmanların ve bir beyaz tahtanın bulunduğu bir sınıfta çalışırken gülümsemekteler. Lise çağındaki dört öğrenci hep birlikte, bilimsel ekipmanların ve bir beyaz tahtanın bulunduğu bir sınıfta çalışırken gülümsemekteler.

Gençlerin kendilerini geleceğe ve kariyerlerine daha iyi hazırlamalarına yardımcı olmak için temel ICT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) eğitimi sağlıyoruz.

Innovation Campus

Daha İyi Bir Gelecek Tasarlamak

Birlikte oturarak dar bir halka oluşturan ve bir şeyler tartışan lise çağındaki bir grup öğrencinin kuş bakışı görünümü. Birlikte oturarak dar bir halka oluşturan ve bir şeyler tartışan lise çağındaki bir grup öğrencinin kuş bakışı görünümü.

Dijital eğitime erişimi düşük olan kırsal okullara en son teknoloji ve eğitim çözümleri sunuyoruz.

Smart School

Eğitimi Herkes İçin, Her Yerde Kullanılabilir Hale Getirmek

Bir adam ve genç bir erkek yüksek teknoloji bir cihaza bakmaktalar. Adam cihazla ilgili açıklama yaparken erkek çocuğun annesi arka planda ayakta durmakta. Bir adam ve genç bir erkek yüksek teknoloji bir cihaza bakmaktalar. Adam cihazla ilgili açıklama yaparken erkek çocuğun annesi arka planda ayakta durmakta.

Corporate Citizenship

Genç bir erkek çocuk, üzerinde gazete makaleleri olan bir tahtanın önünde bir elinde mikrofon ve diğer elinde plastik bir cihazla konuşma yapmakta. Genç bir erkek çocuk, üzerinde gazete makaleleri olan bir tahtanın önünde bir elinde mikrofon ve diğer elinde plastik bir cihazla konuşma yapmakta.