Çevreye Duyarlı Ürünler

Çevreye Duyarlı Ürünler

Çevreye duyarlı ürünlerimiz, sağlıklı bir gezegen sunar

Çevreye duyarlı ürünlerimiz, sağlıklı bir gezegen sunar

Bir adam, üzerinde dizüstü bilgisayar ve akıllı telefon olan bir masada oturmakta. Bir kalem ile kağıt üzerine bir tasarım çizmekte. Bir adam, üzerinde dizüstü bilgisayar ve akıllı telefon olan bir masada oturmakta. Bir kalem ile kağıt üzerine bir tasarım çizmekte.

Samsung Electronics, ürün planlamasından ürünün nihai olarak elden çıkarılmasına kadar tüm aşamalarda çevreye en üst düzeyde öncelik verir. 2004 yılında kabul edilen Çevreci Tasarım Sürecimiz, bir ürünün çevresel potansiyel etkisini baştan sonra analiz eder. Kaynakları korunmanın, yeni ve yenilikçi ürünler üretmenin yanı sıra bunların hizmet ömrü sonunda kolayca geri dönüştürülebilmesini sağlamak için çevre dostu oldukları kadar işlevsel de olan ürünler üretmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu nedenle ürünlerimiz, çevreye duyarlılıklarıyla dünya çapında tanınmaktadır.

Çevreye duyarlı ürün tasarımı ile çevresel Temel Performans Göstergelerimizin ötesine geçmek için çabalıyoruz

 • 98%

  * 2020 verilerine dayanmaktadır

  Çevreye duyarlı ürün geliştirme oranı

 • 800+

  * 2020 verilerine dayanmaktadır

  Bir dizi küresel çevre etiketi sertifikalandırma modeli

Ana ürünlerin çevresel değerlendirmeleri

Samsung Electronics, ürün geliştirme aşamasından itibaren kendi değerlendirme sistemini kullanarak ürünlerini çevresel değerlendirmelere tabi tutar. Kamuoyunun değerlendirme sistemine güvenmesini sağlamak için Kore Çevre Bakanlığı tarafından çevreye duyarlı ürünlere verilen Çevre İşaretleri sertifikalandırma kriterlerini, ABD Elektronik Ürün Çevresel Değerlendirme Aracı (EPEAT) Sertifikası kriterlerini ve ABD Ev Aletleri Üreticileri Derneği (AHAM) Sertifikası kriterlerini süreçlerimize uyarladık.

Ürünlerin Çevresel Etkileri – Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Ürünlerimizin imalat, kullanım ve elden çıkarma aşamalarını içeren bütün yaşamları boyunca çevreye etkilerini analiz etmek için bir Yaşam Boyu Değerlendirme (LCA) gerçekleştirilir ve bu değerlendirmenin sonuçlarını ürün geliştirme süreçlerimize uyarlarız. Örneğin 2019 yılında bir 24 inç monitör (model: S24E650PL) üzerinde bir LCA gerçekleştirerek Underwriters Laboratories’den (UL) Çevresel Ürün Beyanı (EPD) belgesini aldık. Monitör ürünlerini 12 çevresel etki kategorisinde1) değerlendirerek üretim öncesi, üretim, dağıtım, kullanım ve elden çıkarma süreçlerinde küresel ısınma üzerindeki etkilerini analiz ettik. Bunun sonucunda ‘kullanım’ safhasının tüm safhalar arasında %76 etkiyle en büyük etkiyi yarattığını gördük. Bunun nedeni ise, ‘kullanım’ aşamasında tüketilen elektriğin üretilmesi sırasında büyük miktarda sera gazı emisyonunun ortaya çıkmasıdır. Bu sonuçları, geliştirme safhasından başlayarak yansıtmak kaydıyla monitörlerimizin enerji tüketimlerini ve bekleme modundaki güç tüketimini minimize etmeye çalışacağız.

1) 12 temel çevresel etki kategorisi: Küresel ısınma, asitleşme, ötrofikasyon, ozon tabakasının delinmesi, fotokimyasal oksidan oluşumu, insan toksisitesi, tatlı su eko-toksisitesi, deniz suyu eko-toksisitesi, toprak eko-toksisitesi, birincil enerji tüketimi, su tüketimi ve atık oluşumu

24 inç monitörün (S24E650PL) küresel ısınma etki değerlendirmesinin sonuçları

 • 21.7%

  Üretim öncesi

 • 0.3%

  Üretim

 • 0.7%

  Dağıtım

 • 75.6%

  Kullanım

 • 1.7%

  Elden Çıkarma

Kullanımlarını güvenli kılmak için, tüm ürünlerde bulunan çevreye etkisi olan maddeler sıkı bir şekilde yönetilmektedir

Samsung Electronics “çevre konularında ödün vermeme” ilkesi kapsamında çevreye etkisi olan maddelerle yakından ilgilenmektedir.

Laboratuvar önlüğü giyen bir adam ve bir kadın bilimsel bir tesisin içerisinde çalışmaktalar. Kadın, bilgisayar ekranındaki bir tabloya bakmakta. Adam, cam tüp içindeki bir numuneyi tutmakta. Laboratuvar önlüğü giyen bir adam ve bir kadın bilimsel bir tesisin içerisinde çalışmaktalar. Kadın, bilgisayar ekranındaki bir tabloya bakmakta. Adam, cam tüp içindeki bir numuneyi tutmakta.

Ürün üretimiyle ilgili maddelerin sınıflandırılması

 • Kısıtlanmış maddeler

  Çevre veya sağlık üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri
  nedeniyle
  yönetmelik veya anlaşmalarla ve gönüllü olarak
  kullanımdan kaldırılan maddelerdir

 • Potansiyel riskli
  maddeler

  Gelecekte düzenlemeye tabi tutulması beklenen,
  sürekli gözlemlenmesi gereken maddelerdir.

Samsung Electronics'in çevreye etkisi olan madde yönetimi geçmişi

 • 2019

  • Ek olarak sekiz tip ftalatın (DINP, DIDP, DnOP, DnHP, DMEP,
   DIPP, nPIPP, DnPP) kullanımı yasaklandı
  • Klima ve hava temizleyici filtreli ürünlerde sterilize edici/paslanma önleyici maddelerin kullanımı yasaklandı (PHMG, PGH, PHMB, CMIT, MIT)
 • 2018

  • ㆍTüm bileşenlerde 4 tip ftalatın (DEHP, BBP, DBP, DIBP) kullanımı yasaklandı
 • 2016

  • Yeni bileşenlerde 4 tip ftalatın (DEHP, BBP, DBP, DIBP) kullanımı yasaklandı
 • 2015

  • Heksabromosiklododekan (HBCD)ve nonilfenol kullanımı yasaklandı
 • 2013

  • Ftalat ve antimonsuz ürünler (dizüstü bilgisayarların,
   TV'lerin, monitörlerin ve ev sinema sisteminin bazı parçaları) üretildi
 • 2012

  • ㆍPVC içermeyen ürünler (dizüstü bilgisayarların,TV'lerin,
   monitörlerin ve ev sinema sisteminin bazı parçaları) üretildi
  • ㆍ Cep telefonlarında ve MP3 çalarlarda klorlu alev geciktiricilerin kullanımı yasaklandı
 • 2011

  • Berilyum bileşikleri içermeyen cep telefonları üretildi
 • 2010

  • Kobalt klorür kullanımını yasaklandı
  • Hiç BFR ve PVC kullanılmadan yeni cep telefonu, kamera ve MP3 çalar
   modelleri üretildi
 • 2008

  • ㆍ Perflorooktansülfonik asit (PFOS) ve antimonbileşiklerinin kullanımı yasaklandı
  • ㆍBFR ve PVC içermeyen cep telefonları (bazı modeller) üretildi
 • 2006

  • BFR ve PVC kullanımını azaltma planları yapıldı
 • 2005

  • ㆍPBB ve PBDE'nin ürünlerde ve BFR’nin ambalaj malzemesinde kullanımı yasaklandı
  • ㆍBFR kullanımını azaltmak için bir teknik ilerleme şeması geliştirildi(tedarik zinciri iyileştirme)
 • 2004

  • ㆍ Kadmiyum (Cd), kurşun (Pb), cıva (Hg) ve altı değerlikli krom (Cr6+) tamamen kullanımdan kaldırıldı
 • 2003

  • ㆍ Ürünlerde Kullanılan Maddelerin Kontrol Standartları tanıtıldı
 • Ürünlerde kullanılan maddelerin kontrolü için standartlar
  475.3 KB
 • REACH SVHC (Avrupa Kimyasal Düzenlemeleri Yüksek Önem Arz Eden Maddeler) Bildirisi
  355 KB

Tedarik zincirini yakından takip edebilmek için Eco-Partner sertifikalandırma sistemini uyguluyoruz

Samsung Electronics sadece ürünleri değil aynı zamanda parçaları da yakından incelemek için tüm ürün ve parça tedarikçileri için Eco-Partner değerlendirme sistemini uygular. Ürünlerde Kullanılan Maddelerin Kontrol Standartları ve tedarikçilerin çevresel kalite yönetim sistemine uygunluğunu değerlendirerek sertifika veririz. Tedarikçiler, hammadde şirketinin verileriyle birlikte tehlikeli madde bilgilerinin kanıtlarını içeren bir ürün çevre raporu gönderir. Samsung Electronics daha sonra gönderilen belgeleri doğrulamak için tedarikçilerin imalat yerlerini ziyaret ederek kapsamlı bir değerlendirme yapar. Eco-Partner sertifikalarını korumaları için tedarikçiler her iki yılda bir denetlenir ve denetimi geçemeyenler tedarik zincirinden çıkarılır. Bu şekilde, tedarikçilerimizi Çevreci Yönetim girişimlerimize dahil etmek için çabalıyoruz. Sürdürülebilir bir tedarik zinciri yönetimi gerçekleştirmek için tek seferlik değerlendirme yerine, sürekli yönetim ve değerlendirme sağlıyoruz.

Büyün bir imalat deposunun içindeki iki adam aynı dizüstü bilgisayarın ekranına bakmakta. Bir adam taşınabilir bir alıcı verici haberleşme cihazını tutmakta. Büyün bir imalat deposunun içindeki iki adam aynı dizüstü bilgisayarın ekranına bakmakta. Bir adam taşınabilir bir alıcı verici haberleşme cihazını tutmakta.

Eco-partner sertifikasyon süreci

 • 01

  Hammaddeler

  • 1. Ayrıntılı analiz verileri
  • 2. Hammadde bileşen tablosu
 • 02

  Tedarikçiler

  • 1. Garanti mektubu
  • 2. Hassasiyet Analizi raporu
       (ICP/GCMS Verileri)
  • 3. MSDS
  • 4. Onay için numune parçalar
 • 03

  Samsung
  Electronics

  • 1. Gönderilen belge ve
       numunelerin incelenmesi
  • 2. Çevre kalite sisteminin
       değerlendirilmesi
 • 04

  Eco-patner
  sertifikasyonu

Samsung Electronics enerji tasarrufu için araştırmaya devam ediyor

Samsung Electronics durmaksızın daha iyi performans için daha düşük enerji kullanan yüksek derecede enerji tasarruflu ürünler üretme gayretindedir. Bir ürün daha az enerji kullanarak daha iyi bir performans sunabilirse, müşteriler enerji maliyetlerinden tasarruf edebilir. Güç üretmek için daha az enerji kullanıldığında daha az sera gazı emisyonu ortaya çıkar. Ürünlerimizde, yenilikçi ve enerji tasarruflu teknolojilerin uygulamasının sonucu olarak, 2020 yılında ürünlerimizin enerji tüketimini 2008’e kıyasla %32 oranında azaltmayı başardık. Bu, yarı yarıya enerji kullanarak daha iyi performans gösteren ürünler üretebilmemiz anlamına gelir. Fakat işimiz burada bitmiyor; enerji tüketimini daha da azaltacak çığır açıcı teknolojileri geliştirmeye devam edeceğiz.

Çamaşır makinesi, buzdolabı ve Crystal UHD TV’den oluşan seçili Samsung ev aletleri yan yana sıralanmış durmakta. Çamaşır makinesi, buzdolabı ve Crystal UHD TV’den oluşan seçili Samsung ev aletleri yan yana sıralanmış durmakta.

Samsung Electronics’ environmentally conscious efforts are acknowledged around the world

Samsung Electronics ürünleri; çevre işaretleri ve karbon emisyon etiketleri gibi çevre sertifikalarına sahip olduğu ABD, Avrupa, Çin ve Brezilya da dahil olmak üzere birçok ülkede çevre dostu bir marka olarak tanınmaktadır. Bu, ileri teknolojiyi kullanarak çevre konusuna öncelik veren çalışmalarımızla geliştirdiğimiz ürünler sayesinde mümkün oldu. Ancak çalışmalarımız bitmedi - Samsung Electronics, Dünya ve çevreye öncelik veren 'PlanetFirst' vizyonunu sürdürmeye devam edecektir. Hayatı kolaylaştırmak ve çevresel sürdürülebilirlik için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Küresel çevre işaretleri ve çevresel ürün beyanları

Çevre İşaretleri

Çevresel ürün beyanları