Бачення
Філософія
Компанія
Виконавче керівництво

CEO

Історія
Сфера бізнесу
Споживча електроніка
ІТ та мобільний зв'язок
Апаратні рішення
Сталий розвиток
Стратегія
Корпоративна соціальна відповідальність
Навколишнє середовище
Різноманіття та інклюзивність
Ланцюг постачання
Етика
Звіти та політика
Факти та цифри
Відповідальне ведення бізнесу
Кар'єра та оголошення
Кар'єра в Samsung
Робота в Samsung
Сфери діяльності
Samsung R&D Institute Ukraine (SRK)
Працевлаштування у Samsung Electronics

Оголошення

Оголошення про проведення конкурсу із відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Самсунг Електронікс Україна Компані"

 

ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані» (надалі – Товариство), на виконання вимог ст.29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності з метою призначення для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Завдання – проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за період з 01 січня 2020 по 31 грудня 2020 року.

Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій – 7 грудня 2020 року 23:59.

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають наступним критеріям:

1) відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII до Аудиторів, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

2) включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

3) у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

4) не має обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Товариству (виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності не може перевищувати 10 років).

5) за основним місцем роботи має працювати не менше п`яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";

6) мають можливість накладення електронного цифрового підпису через програму «M.e.doc».

Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:

- не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та критеріям відбору;

- подали до участі в конкурсі документи із порушенням строків, встановлених цим оголошенням;

- подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

 

Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи:

  1. Заява на участь в Конкурсі, складена в довільній формі із зазначенням інформації про аудиторську фірму, засновників, керівництво та контактної особи (прізвище, ім’я та по батькові, адреса електронної пошти, номер телефону, тощо).
  2. Копії передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та строк їх дії;
  3. Інформація про команду аудиторів:

- загальна кількість працівників,

- докладний опис запропонованого складу аудиторів, які будуть проводити аудит, їх кваліфікації та досвіду (надати копії передбачених законодавством України підтверджуючих документів).

  1. Цінова пропозиція щодо вартості послуг з проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства в національній валюті України (з урахуванням або без ПДВ) та всіх супутніх витрат (витрати на відрядження аудиторів, сплату податків та зборів, тощо), графік проведення аудиту та умови оплати послуг.
  2. Перелік основних клієнтів, в яких здійснювали аудиторські перевірки.
  3. Гарантійне зобов'язання про готовність виконати завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства до 10 травня 2021 року включно.
  4. Інша інформація, що може бути суттєва та корисна.

 

Комерційну пропозицію надсилати на електронну пошту: o.tsyganok@partner.samsung.com (з поміткою «Конкурс аудит»).

Паперові документи для участі в конкурсі надсилати на адресу: 01032, м. Київ,вул. Льва Толстого, будинок 57, ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані”.

Контактна особа: Циганок Олександра

 

Рішення про вибір аудитора буде оголошено 14 грудня 2020 року. Усі компанії, які надали свої пропозиції у зазначені терміни, будуть повідомлені про прийняті рішення.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов, розглядатись не будуть.