Зміна клімату, що відбувається в тому числі через зростання використання викопного палива і викликаного ним глобального потепління, – серйозна проблема, яка стосується всього світу. Визнаючи критичність ситуації, Samsung Electronics продовжує вести роботу за багатьма напрямами. Сюди входять розробка високоенергоеффектівних продуктів, встановлення обладнання з мінімальним обсягом викидів парникових газів (ПГ), а також застосування нових і поновлюваних джерел енергії.

Ключові показники ефективності (KPI) 2020 року - зміна клімату

Викиди парникових газів на основі інтенсивності               

На цій інфографіці показано цілі щодо інтенсивності викидів парникових газів на об'єктах, що належать й експлуатуються компанією Samsung. Базовий рівень викидів парникових газів в 2017 році становив 3,28 тон CO2e/млн корейських вон, а наша ціль до 2020 року сстановить 1,55 тон CO2e/мільйон корейських вон.

Сукупне скорочення обсягів викидів парникових газів

У цій інфографіці представлено скорочення сукупного обсягу викидів ПГ на етапі використання продукції. З 2009 по 2016 рр. сукупний обсяг викидів ПГ на етапі використання продукції склав 188 млн тонн CO2. Мета компанії - 250 млн тонн CO2 до 2020 року.

Ми активно діємо перед загрозою кліматичних змін

Чотири рази на рік збирається Рада з парниковим газам, який визначає план дій по боротьбі зі зміною клімату і оцінює діяльність компанії. Учасники ради викладають останню інформацію про зміну клімату, представляють докладний план дій і оцінюють досягнення попереднього кварталу. Samsung Electronics розробила системний процес управління, представлений нижче, який допомагає знизити рівень викидів ПГ на всіх етапах життєвого циклу нашої продукції, включаючи виробництво, поширення і використання.

Стратегії та плани дій по боротьбі зі зміною клімату

Значок: скорочення викидів ПГ на робочих об'єктах

· Застосування обладнання для фільтрації фторсодержащих газів при виробництві напівпровідників
· Реалізація проектів по скороченню витрат енергії, підвищення енергоефективності

Значок: впровадження систем економії енергії на робочих об'єктах

· Установка енергоефективних систем на всіх робочих об'єктах і проведення сертифікацій (з 2013 року)
· Управління витратами на енергію і індикаторами енергоефективності на всіх робочих об'єктах

Значок: скорочення викидів ПГ на етапі використання продукції

· Розробка і впровадження продуктів з високою енергоефективністю

Значок: управління обсягом викидів ПГ на інших етапах

· Управління викидами ПГ при перевезенні продуктів, в ділових поїздках і т. Д. (З 2009 року)

Значок: управління постачальниками

· Контроль обсягу викидів ПГ постачальниками (з 2012 року)

Ми впроваджуємо програму управління викидами на всіх рівнях

Вирішення проблеми вимагає точної інформації. Щоб точно виміряти і скоротити обсяг викидів ПГ, ми розподілили їх за трьома категоріями, визначеними протоколом GHG Protocol залежно від ступеня їх близькості до виробничих операцій. Точне визначення джерела викидів на кожному з рівнів - основа максимально успішного управління викидами ПГ. Scope 1 ( «Категорія 1») відноситься до парникових газів, вироблених при виробництві продукції на робочих об'єктах Samsung Electronics; Scope 2 ( «Категорія 2») зачіпає непрямі викиди: закупівля робочими об'єктами енергії для вироблення електрики і пара. Scope 3 ( «Категорія 3») відноситься до викидів, не пов'язаних з робочими об'єктами: ці викиди виробляються в ході логістичних операцій, ділових поїздок, в ланцюжку поставок і при використанні наших продуктів. Ми застосовуємо цей аналіз для системного управління всіма викидами, як прямими, так і непрямими, на наших робочих об'єктах, при використанні наших продуктів і при роботі наших постачальників.

Ця інфографіка присвячена викидів ПГ відповідно до категорій. Scope 1 вказує обсяг прямих викидів ПГ, Scope 2 - непрямих викидів від вироблення електрики, пара і т. Д., А Scope 3 стосується всіх непрямих викидів, пов'язаних з логістикою, діяльністю постачальників, використанням продуктів і т. Д.
Категорія 1 (прямі викиди ПГ) та Категорія 2 (Непрямі викиди від вироблення електроенергії, пари тощо)

∙ Реалізація проектів зі скорочення викидів парникових газів з метою підвищення енергоефективності в логістиці.
∙ Сприяння реалізації проектів зі скорочення викидів парникових газів шляхом надання підтримки основних постачальників на місцях.
∙ Збільшення використання відеоконференцій та зменшення кількості міжнародних відряджень.

Панорамний знімок робочого об'єкта Samsung Electronics.
Категорія 3 (всі інші непрямі викиди від логістичних операцій, діяльності постачальників, використання продуктів і т. Д.)

· Виконано 39 завдань з підвищення енергоефективності процесів, пов'язаних з логістикою
· Визначено області потенційного скорочення викидів ПГ на 4920 тонн в еквіваленті CO2 в основних постачальників
· Кількість зарубіжних ділових поїздок знижено на 12% завдяки використанню альтернатив (відеоконференцій і т. Д.)
· Енергоефективність продукції в 2016 році підвищилася на 49% в порівнянні з 2008-м

Фотографія трейлера (екотрейлер Samsung Electronics)

Скорочення викидів парникових газів у фазі використання продукту

This graphy demonstrates the cumulative amount of the GHG reduction since 2009 in our 8 main lines, namely mobile phone, laptop, TV, monitor, refrigerator, washer, air-conditioner, and printer. In 2012, it was 58 million tons Co2, 2013 89 million tons Co2, 2014 123 million tons Co2. This estimated amount in 2015 and 2016 is 156 million ton Co2 and 188 million tons Co2 respectively.

* Одиниця: мільйон тCO2
  * Обсяг збирання даних: вісім основних категорій продуктів (мобільні телефони, ноутбуки, телевізори, монітори, холодильники, шайби, кондиціонери та принтери).
  * Накопичений з 2009 року

Ми використовуємо передові технології для підвищення енергоефективності

Samsung Electronics продовжує розвивати свої передові технології, щоб забезпечити споживачам комфорт, а навколишньому середовищу – екологічну безпеку. Для досягнення цієї мети компанія Samsung двічі на рік організовує зустрічі груп з екоконсалтингу для всіх підрозділів компанії. На цих зустрічах компанія Samsung ділиться інформацією про екологічні вимоги та розробку інноваційних технологій з екологічними експертами бізнес-підрозділів та аналізує енергозберігаючі технології для розробки продуктів з високою енергоефективністю. У 2017 році компанія Samsung представила продукти з високоенергоефективними технологіями, такими як Quick Drive для пральних машин, та високоефективні вентилятори для зовнішніх блоків кондиціонерів, підвищивши енергоефективність в середньому на 36% у порівнянні з 2008 роком. Таке підвищення енергоефективності дозволило споживачам зменшити споживання електроенергії і, відповідно, витрати на оплату рахунків за електроенергію, а також скоротити викиди парникових газів.

На цій інфографіці показано показники енергоефективності на етапі користування продукцією. У 2017 році середній показник споживання енергії продукцією скоростився на 36%, а загальний обсяг викидів парникових газів скоротився на 217 млн тон порівняно з 2008 роком.
На цій інфографіці показано показники використання енергії та цілі глобальних об'єктів компанії Samsung. У 2017 році компанія Samsung заощадила 30,46 млрд корейських вон на електроенергії, та 28,13 млрд корейських вон на комунальних послугах. Структура заощаджень: 22% – на електроенергії, 12% – на ОВК, 18% – на операціях та управлінні, 10% – на стисненому повітрі, 12% – на азотних генераторах, 9% – на воді, 8% – на парі, 1% – на газі та 8% – на інших категоріях.

Збільшення обсягів виробництва вимагає створення нових виробничих потужностей, що, в свою чергу, призводить до зростання споживання енергії. Щоб скоротити витрати енергії на етапі виробництва, Samsung Electronics сформулювала 24 стандарти енергозберігаючих операцій. Крім цього, на нових робочих об'єктах ми впровадили енергозберігаючі технології, що враховують умови кожного об'єкта. Ці технології застосовуються починаючи з етапу проектування, тим самим підвищуючи енергоефективність всього циклу. Як наслідок, незважаючи на збільшення обсягів виробництва, у 2017 році ми змогли заощадити 58,6 млрд корейських вон на витратах на електроенергію та комунальні послуги на наших об'єктах, розміщених за кордоном.

На цій інфографіці показано показники використання енергії та цілі глобальних об'єктів компанії Samsung. У 2017 році компанія Samsung заощадила 30,46 млрд корейських вон на електроенергії, та 28,13 млрд корейських вон на комунальних послугах. Структура заощаджень: 22% – на електроенергії, 12% – на ОВК, 18% – на операціях та управлінні, 10% – на стисненому повітрі, 12% – на азотних генераторах, 9% – на воді, 8% – на парі, 1% – на газі та 8% – на інших категоріях.

Ми постійно розширюємо сфери застосування відновлюваної енергії

Глобальні об'єкти Samsung продовжуватимуть розширювати використання поновлюваних джерел енергії для скорочення операційних викидів парникових газів та збереження навколишнього природного середовища. Для досягнення цієї мети ми встановлюємо сонячні панелі у вільних місяцях, наприклад, на дахах паркінгів та інших будівель в різних місцях на всій території Кореї. У регіонах з достатньо розвиненою інфраструктурою відновлюваної енергетики, таких як США, Європа та Китай, нашою метою є досягнення 100% використання поновлюваних джерел енергії для наших заводів, офісних будівель та виробничих потужностей.

Застосування відновлюваної енергії на робочих об'єктах по всьому світу

Ця інфографіка демонструє використання відновлюваної енергії на робочих об'єктах по всьому світу. У 2014 році обсяг використання відновлюваної енергії склав 31,6 ГВт / год, в 2015-му - 92,06 ГВт / год, в 2016-м - 188,77 ГВт / год.

Використання альтернативної та відновлюваної енергії

Ця інфографіка демонструє обсяг використання відновлюваної енергії. У 2016 році частка енергії вітру склала 62%, гідроенергії - 14%, геотермальної - 3%, фотоелектричної - 1%, з інших джерел - 20%.

When I began my career, I found that, with the help of advanced technology, I could help patients learn more about their conditions. We think that the training program has made great contributions in the training of doctors here in Guangxi. Every time I see the heartbeat of a fetus on the screen, I feel very proud to be a doctor in the Ultrasound Department.

Ми проводимо дослідження і реалізуємо проекти, покликані пом'якшити наслідки зміни клімату

Для пошуку шляхів реагування на кліматичні загрози з 2015 року Samsung Electronics проводить спільні дослідження, що носять назву «Діяльність в рамках соціальної відповідальності щодо адаптації до кліматичних змін» (CSR Activities to Adjust to Climate Change). Разом з Вищою школою екологічних досліджень Сеульського національного університету наші дослідники почали роботу за трьома напрямами: доступ до питної води, енергоефективне житлове господарство та освіта з питань зміни клімату.

В рамках проекту щодо забезпечення питною водою ми встановили напівпостійні установки з очищення води в 10 районах В'єтнаму з нестабільним постачанням питної води. В результаті місцевим жителям більше не доводиться думати, де роздобути таку необхідну їм воду навіть в найсильнішу посуху. Тим часом наші Проекти реконструкції житла для малозабезпечених піднялися на новий рівень і перетворилися в те, що ми називаємо Проектом підвищення енергоефективності будівель. Цей проект допоможе забезпечити сім'ї недорогим житлом, яке буде економити енергію і вбереже від літньої спеки і зимового холоду. Результати дослідження 61 домогосподарства, проведеного в 2016 році, показали, що середні річні витрати енергії на домогосподарство скоротилися вдвічі, тим самим заощадивши малозабезпеченим сім'ям значні суми. Ці зусилля дали змогу досягти позитивних результатів не лише в плані економіки. Крім економічної вигоди, наш проект допоміг скоротити обсяг викидів парникових газів, пов'язаних з виробництвом електроенергії, на 43 тони в еквіваленті CO2 на рік.

Нарешті, в Samsung Smart Schools ми розробляємо для вчителів і учнів спеціальні матеріали з питань, пов'язаних зі зміною клімату. За допомогою цих матеріалів, ми підготували 300 лекторів та запропонували демонстраційні заняття для 2 200 дітей в 11 початкових школах. Мета програми - допомогти майбутнім поколінням зрозуміти всю серйозність проблеми кліматичних змін і важливість зусиль з її вирішення.

Фотографія питного фонтанчика в дитячому саду в Тхайнгуене, В'єтнам
Наші екологічно відповідальні продукти допомагають зберегти планету
Фонове зображення сторінки «Екологічно відповідальні продукти»