Бачення
Філософія
Компанія
Виконавче керівництво

CEO

Історія
Сфера бізнесу
Споживча електроніка
ІТ та мобільний зв'язок
Апаратні рішення
Сталий розвиток
Стратегія
Корпоративна соціальна відповідальність
Навколишнє середовище
Різноманіття та інклюзивність
Ланцюг постачання
Етика
Звіти та політика
Факти та цифри
Відповідальне ведення бізнесу
Кар'єра та оголошення
Кар'єра в Samsung
Робота в Samsung
Сфери діяльності
Samsung R&D Institute Ukraine (SRK)
Працевлаштування у Samsung Electronics

Зміна клімату, обумовлена, в тому числі, різким зростанням обсягів споживання горючих корисних копалин та глобальним потеплінням, являє собою серйозну проблему, яка впливає на весь світ. Компанія Samsung Electronics визнала реальність кризи і тому продовжує докладати зусиль на багатьох фронтах. Це, зокрема, розробка продуктів з високим рівнем енергоефективності, встановлення обладнання з мінімальними викидами парникових газів (GHG) та освоєння нових і відновлюваних видів енергії.

КПЕ зміни клімату

From 2009 to 2019, 270 million tons of GHG were reduced.
This is an image of the use of renewable energy in the United States, Europe, and China. In this area, renewable energy conversion rate is expected to be 100% in 2020.

Наші зусилля зосереджені на реагуванні на кризу, обумовлену зміною клімату

Зокрема, ми розробили правила охорони довкілля з урахуванням екологічних проблем, що дуже актуальні для Samsung Electronics, та дотримуємося їх. Крім того, ми здійснюємо управління пов’язаними зі зміною клімату ризиками, спираючись на свою «Систему управління природокористуванням» та «Систему управління використанням енергії».

Стратегії та плани дій для подолання змін клімату

Strategies and Action Plans to Cope with Climate Change
Скорочення викидів парникових газів на виробничих об’єктах - Експлуатація установок для зменшення викидів парникових газів у процесі виробництва напівпровідників - Управління проєктами з енергозбереження, підвищення енергоефективності Розширення управління використанням енергії на виробничих об’єктах - Налагодження систем управління використанням енергії на всіх виробничих об’єктах та дотримання умов, необхідних для сертифікації - Управління енергетичними витратами та показниками кожного виробничого об’єкта Скорочення викидів парникових газів (ПГ) на етапі використання продукції - Розробка та налагодження випуску продуктів з високим рівнем енергоефективності Управління іншими викидами ПГ - Управління викидами ПГ в логістиці продуктів, під час ділових поїздок тощо Підтримка постачальників - Моніторинг викидів ПГ постачальників - Популяризація ланцюжка постачання (Проєкту щодо зміни клімату, CDP) серед постачальників та надання підтримки в приєднанні до нього

Ми розширюємо своє управління викидами на всіх рівнях

Для вирішення проблем необхідна точна інформація. Для точного вимірювання обсягів та управління нашими викидами парникових газів ми поділили їх на три сфери, визначені Протоколом ПГ з урахуванням їхньої близькості до бізнесу й операційної діяльності. Точне визначення точки викидів на кожному рівні являє собою основу для оптимального управління парниковими газами. До Сфери 1 входять парникові гази, що виділяються в процесі виготовлення продуктів на виробничих об’єктах Samsung Electronics, тоді як опосередковані викиди Сфери 2 пов’язані із закупівлею енергії виробничими об’єктами для генерування електроенергії та пари. Сфера 3 охоплює викиди, не пов’язані з виробничими об’єктами, як-от викиди, що виникають у ході діяльності, пов’язаної з логістикою, діловими поїздками, нашим ланцюжком постачання та використанням наших продуктів. Ми застосовуємо цей аналіз для системного управління всіма викидами (як прямими, так і опосередкованими), що виникають на наших виробничих об’єктах, у зв’язку з використанням наших продуктів та внаслідок діяльності наших постачальників.

Ця інфографіка присвячена викидам ПГ у відповідних сферах. Сфера 1 включає прямі викиди ПГ, Сфера 2 ― опосередковані викиди, пов’язані з електроенергією, парою тощо, а Сфера 3 ― всі інші опосередковані викиди, пов’язані з логістикою, діяльністю наших постачальників, використанням наших продуктів тощо.
Категорія 1 (прямі викиди ПГ) та Категорія 2 (Непрямі викиди від вироблення електроенергії, пари тощо)

∙ Реалізація проектів зі скорочення викидів парникових газів з метою підвищення енергоефективності в логістиці.
∙ Сприяння реалізації проектів зі скорочення викидів парникових газів шляхом надання підтримки основних постачальників на місцях.
∙ Збільшення використання відеоконференцій та зменшення кількості міжнародних відряджень.

Панорамний знімок робочого об'єкта Samsung Electronics.
Категорія 3 (всі інші непрямі викиди від логістичних операцій, діяльності постачальників, використання продуктів і т. Д.)

· Виконано 39 завдань з підвищення енергоефективності процесів, пов'язаних з логістикою
· Визначено області потенційного скорочення викидів ПГ на 4920 тонн в еквіваленті CO2 в основних постачальників
· Кількість зарубіжних ділових поїздок знижено на 12% завдяки використанню альтернатив (відеоконференцій і т. Д.)
· Енергоефективність продукції в 2016 році підвищилася на 49% в порівнянні з 2008-м

Фотографія трейлера (екотрейлер Samsung Electronics)

Ми використовуємо передові технології для підвищення енергоефективності.

Samsung Electronics активно використовує сучасні технології і прагне просувати більш екологічно відповідальний та зручний спосіб життя. Для цього ми організовуємо зустрічі екологічних експертів зі всієї компанії двічі на рік. Завдяки цим зустрічам екологічні експерти бізнес-підрозділів обмінюються інформацією про екологічні вимоги та розвиток інноваційних технологій і досліджують енергозберігаючі технології, націлені на розробку енергоефективних продуктів. У 2019 році ми знизили річні обсяги споживання енергії порівняно з 2008 роком на 42 %, перейшовши на використання високопродуктивних компресорів у холодильниках та високоефективних теплообмінників у кондиціонерах.

Приклад використання IoT на виробничому об’єкті світової мережі

Samsung Electronics бореться за енергоефективність не лише за допомогою своїх продуктів, але й за допомогою нашого обладнання, що використовується на всіх виробничих об’єктах. Ми впровадили систему моніторингу та середовище активного контролю на основі інтернету речей (IoT) у системах опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC) навчального центру Йонгдеок (Yeongdeok) у Кореї та на виробничому об’єкті в місті Хошиміні (Ho Chi Minh) у В’єтнамі. Використовуючи технологію IoT, ми також розробили алгоритм економії енергії, який враховує зовнішній клімат, навантаження на систему опалення, вентиляції та кондиціонування повітря і продуктивність обладнання, забезпечуючи оптимальний виробничий контроль над інфраструктурним обладнанням. У результаті компанії Samsung Electronics вдалося знизити споживання енергії в місті Хошиміні на 12,4 %. Планується впровадження цієї технології на наших виробничих об’єктах у Кореї, Сполучених Штатах Америки та Південно-Східній Азії.

Приклад використання IoT на виробничому об’єкті світової мережі

У Samsung Electronics ми постійно розширюємо використання відновлюваної енергії.

У 2018 році компанія Samsung Electronics оголосила про наміри до 2020 року повністю перейти на використання відновлюваної енергії на всіх наших виробничих об’єктах у Сполучених Штатах Америки, Європі та Китаї. Крім того, з метою розширення використання відновлюваної енергії у Кореї ми пообіцяли встановити обладнання для генерування енергії з використанням енергії сонця та геотермальної енергії на новозбудованих виробничих об’єктах, а також на автостоянках та дахах існуючих виробничих об’єктів у містах Сувоні (Suwon), Хвасоні (Hwaseong) та Пхентеку (Pyeongtaek). Для цього ми розробили і впроваджуємо плани, адаптовані до особливостей кожного регіону: в Індії ми підписали угоди про постачання енергії з вітряними та сонячними електростанціями; у Бразилії певна частина енергії, що надходить від компанії-постачальника, отримується з відновлюваних джерел; виробничий об’єкт у Мексиці придбав сертифікати на відновлювану енергію. У результаті станом на 2019 рік 92 % енергії, що використовується у Сполучених Штатах Америки, Європі та Китаї, надходить із відновлюваних джерел. Компанія Samsung Electronics продовжуватиме розширювати використання відновлюваної енергії у сферах, де можна забезпечити отримання такої енергії.

Фотознімки сонячних батарей та геотермальних установок на автостоянках, дахах будівель та на місцях будівництва нових об’єктів на наших підприємствах у Сувоні, Хвасоні та Пхентеку
When I began my career, I found that, with the help of advanced technology, I could help patients learn more about their conditions. We think that the training program has made great contributions in the training of doctors here in Guangxi. Every time I see the heartbeat of a fetus on the screen, I feel very proud to be a doctor in the Ultrasound Department.

Ми реалізовуємо проекти, щоб реагувати на глобальні зміни клімату.

"Samsung Electronics здійснює проекти, які сприяють не тільки зменшенню загальних викидів вуглецю, але й створенню кращого середовища.
Через недостатнє електропостачання приблизно 80 % населення міста Момбаса в Кенії використовує вугілля як паливо. При спалюванні деревного вугілля утворюються шкідливі речовини, які спричиняють підвищення кількості передчасних смертей серед жителів Кенії. Крім того, надмірне використання деревного вугілля посилює забруднення повітря та прискорення вирубки лісів.
Компанія Samsung Electronics взяла участь у вирішенні цієї проблеми. У рамках заходів реагування на зміни клімату ми підписали угоду з компанією Green Development і знайшли, як допомогти мешканцям Момбаси покращити своє життя. Враховуючи той факт, що в Кенії досить просто отримати біоетанол, оскільки там багато цукрових заводів, компанія Samsung Electronics інвестувала мільйон євро, щоб розповсюджувати в Момбасі кухонні печі, які використовують біоетанол. Оскільки біоетанол має теплову ефективність у шість разів більше, ніж вугілля, це подвоїло ефект — зменшення викидів шкідливих речовин і підвищення безпеки в будинках мешканців. Поширюючи кухонні печі, компанія Samsung Electronics зробила свій внесок у покращення здоров’я та безпеки мешканців Момбаси, одночасно зменшивши викиди парникових газів.
Разом із компанією Green Development ми продовжуємо підтримувати регіональну економіку та покращувати навколишнє середовище, проводячи для мешканців освітні заняття про виробництво та використання кухонних плит і біоетанолу."

Фотографія питного фонтанчика в дитячому саду в Тхайнгуене, В'єтнам
Наші екологічно відповідальні продукти допомагають зберегти планету
Фонове зображення сторінки «Екологічно відповідальні продукти»