Бачення
Філософія
Компанія
Виконавче керівництво

CEO

Історія
Сфера бізнесу
Споживча електроніка
ІТ та мобільний зв'язок
Апаратні рішення
Сталий розвиток
Стратегія
Корпоративна соціальна відповідальність
Навколишнє середовище
Різноманіття та інклюзивність
Ланцюг постачання
Етика
Звіти та політика
Факти та цифри
Відповідальне ведення бізнесу
Кар'єра та оголошення
Кар'єра в Samsung
Робота в Samsung
Сфери діяльності
Samsung R&D Institute Ukraine (SRK)
Працевлаштування у Samsung Electronics
Екологічно відповідальні продукти

Наші екологічно відповідальні продукти підтримуюсь здорову планету

Основне візуальне зображення сторінки про екологічно відповідальні продукти

Навколишнє середовище є пріоритетом для Samsung Electronics на всіх етапах роботи: від початку розробки продукту до його утилізації. У 2004 році ми запровадили процес екодизайну, який дозволяє ретельно аналізувати потенційний вплив продукту на навколишнє середовище. Ми робимо все, що в наших силах, щоб наші продукти стали настільки ж екологічно відповідальними, як і зручними: від економії ресурсів і створення інноваційних продуктів до забезпечення зручності їх утилізації в кінці життєвого циклу. Саме тому наші продукти вважаються екологічно відповідальними в усьому світі.

Розробка КПЕ екологічно відповідальних продуктів

У 2019 році частка розробки екологічно відповідальних продуктів становила 97 %
Станом на 2019 рік понад 900 представлених на світовому ринку моделей отримали екологічні сертифікати.
Оцінка впливу основних продуктів на навколишнє середовище

Samsung Electronics проводить оцінку впливу на навколишнє середовище своїх основних продуктів, застосовуючи до них суворі норми міжнародних стандартів сертифікації. Для того щоб завоювати довіру громадськості до системи оцінювання, ми використовуємо критерії оцінки, що застосовуються при присвоєнні екомаркування корейським урядом, стандарти Програми оцінки впливу на навколишнє середовище електронних приладів (Electronic Product Environmental Assessment Tool, EPEAT), а також стандарти сертифікації екологічно стійкого розвитку Асоціації виробників побутової техніки (Association of Home Appliance Manufacturers, AHAM, США).

Вплив продуктів на довкілля: оцінка життєвого циклу

З метою оцінки потенційного впливу наших продуктів на довкілля протягом усього їхнього життєвого циклу (в процесі виробництва, використання й утилізації) компанія Samsung Electronics проводить оцінку життєвого циклу (Life Cycle Assessment, LCA) та враховує її результати в ході розробки продуктів. У 2019 році проводилась оцінка життєвого циклу 24-дюймових моніторів, достовірність результатів якої була підтверджена шляхом отримання сертифіката відповідності вимогам щодо екологічної декларації продукції (EPD) центру UL у Сполучених Штатах Америки. Компанія Samsung Electronics проаналізувала вплив моніторів на глобальне потепління на кожному етапі його життєвого циклу (включаючи підготовку до виробництва, виробництво, дистрибуцію, використання та утилізацію) за 12 аспектами впливу на довкілля¹⁾.
Результати свідчать, що 76 % впливу забезпечувалось протягом етапу використання. Причина полягає в тому, що генерування енергії, яка споживається в ході використання монітора, призводить до утворення значних обсягів парникових газів. У майбутньому ми врахуємо цей результат на етапі розробки, щоб спробувати мінімізувати споживання енергії під час роботи та в режимі очікування.

 
Результати оцінки впливу 24-дюймового монітора (S24E650PL) на глобальне потепління 21,7 %: підготовка до виробництва 0,3 %: виробництво 0,7 %: дистрибуція 75,6 %: використання 1,7 %: утилізація

Використання небезпечних для довкілля речовин в усіх продуктах
жорстко контролюється, щоб вони могли стати безпечними для використання

Дотримуючись принципу «Жодних компромісів у питаннях безпеки навколишнього середовища», Samsung Electronics ретельно контролює використання екологічно небезпечних речовин. Орієнтуючись на найжорсткіші міжнародні норми екологічної безпеки, ми розробили Стандарти з контролю за речовинами, використовуваними для виробництва продукції, проводимо ретельні попередні дослідження і здійснюємо подальше управління всіма використовуваними компонентами та сировиною. Ми добровільно сформулювали плани зі скорочення застосування не тільки регламентованих речовин, але також і речовин, потенційно небезпечних для навколишнього середовища, таких як полівінілхлорид (ПВХ), бромовані вогнестійкі добавки (БОД), берилій і сурма. Ми постійно скорочуємо використання небезпечних для екології матеріалів у своїй продукції.
Компанія Samsung Electronics превентивно ввела обмеження на використання екологічно небезпечних речовин з 2004 року, за два роки до прийняття Директиви Євросоюзу щодо обмеження використання небезпечних речовин (RoHS). Поштовхом до створення внутрішньої системи жорсткого контролю до введення Директиви ЄС стала концепція управління Samsung Electronics, що підкреслює важливість екологічної орієнтації. У 2005 році ми створили лабораторію для аналізу небезпечних для навколишнього середовища речовин і летких органічних сполук, а також організували систему самоконтролю. Більше того, у 2019 році наша лабораторія аналізу впливу на довкілля отримала сертифікат за KOLAS.

Історія контролю за небезпечними для довкілля речовинами Samsung Electronics
 
2019 рік: заборонено використання восьми додаткових типів фталатів, таких як диізононілфталат (DINP), диізодецилфталат (DIDP), ди-н-октилфталат (DnOP), ди-н-гексилфталат (DnHP), ди-(2-метоксиетил)-фталат (DMEP), диізопентилфталат (DIPP), н-пентил-ізопентилфталат (nPIPP), ди-н-пентилфталат (DnPP). - Заборонено використання стерилізаторів/інгібіторів корозії для продуктів з кондиціонерами та очищувачами повітря (PHMG, PGH, PHMB, CMIT, MIT). 2018 рік: заборонено використання чотирьох типів фталатів в усіх компонентах, таких як ди-(2-етилгексил)-фталат (DEHP), бутилбензилфталат (BBP), дибутилфталат (DBP), диізобутилфталат (DIBP). 2016 рік: заборонено використання чотирьох типів фталатів у нових компонентах, таких як ди-(2-етилгексил)-фталат (DEHP), бутилбензилфталат (BBP), дибутилфталат (DBP), диізобутилфталат (DIBP). 2015 рік: заборонено використання гексабромциклодекану (ГБЦД) і нонілфенолу. 2013 рік: випущені продукти, що не містять фталатів і сурми (деякі компоненти ноутбуків, телевізори, монітори й елементи домашніх кінотеатрів). 2012 рік: випущені продукти, що не містять полівінілхлориду (деякі компоненти ноутбуків, телевізори, монітори й елементи домашніх кінотеатрів). – Заборонено використання хлорованих вогнестійких добавок у мобільних телефонах та МР3-плеєрах. 2011 рік: випущені мобільні телефони, що не містять сполук берилію. 2010 рік: заборонено використання хлориду кобальту. - Випущені нові моделі мобільних телефонів, камер і MP3-плеєрів, виготовлених без використання БВД і ПВХ. 2008 рік: заборонено використання перфтороктансульфонової кислоти (ПФОС) та сполук сурми. – Випущені мобільні телефони, виготовлені без використання БВД і ПВХ (деякі моделі). 2006 рік: розроблено плани щодо скорочення застосування БВД і ПВХ. 2005 рік: заборонено використання ПБД та ПБДЕ у продуктах та БВД у пакувальних матеріалах. - Розроблено технологічний процес для скорочення використання БВД (удосконалення ланцюжка постачання). 2004 рік: повністю припинено використання кадмію (Cd), свинцю (Pb), ртуті (Hg) та шестивалентного хрому (Cr6+). 2003 рік: впроваджено Стандарти контролю за речовинами, що використовуються в продуктах.
  • Стандарти контролю за речовинами, що використовуються в продуктах 475.3 КБ ЗАВАНТАЖИТИ
  • Декларація REACH SVHC 185.2 KB ЗАВАНТАЖИТИ

Ми впроваджуємо систему сертифікації Eco-Partner для ретельного контролю ланцюжка постачання

Компанія Samsung Electronics здійснює оцінювання всіх постачальників продуктів та компонентів за системою Eco-Partner, щоб ретельно досліджувати не лише продукти, але й компоненти.
Ми надаємо сертифікат за результатами оцінювання відповідності цих компаній нашим Стандартам контролю за речовинами, що використовуються в продуктах, та їхніх систем управління якістю довкілля. Постачальники надають звіт про екологічні характеристики продукту, що містить докази наявності інформації про небезпечні речовини та дані від компанії ― постачальника сировини. Після цього у ході відвідування виробничих потужностей постачальника компанія Samsung Electronics проводить ретельне оцінювання з метою перевірки поданих документів. Для підтвердження відповідності вимогам сертифіката Eco-Partner постачальники повинні проходити аудит кожні два роки, а компанії, що не проходять аудит, виключаються з ланцюжка постачання. За допомогою таких методів ми прагнемо залучати своїх постачальників до реалізації наших ініціатив у рамках стратегії Green Management. Замість одноразової перевірки ми здійснюємо постійний контроль та оцінювання, щоб забезпечити стале управління ланцюжком постачання.

Samsung Electronics продовжує досліджувати шляхи економії енергії

Samsung Electronics постійно прагне виробляти продукти з високою енергоефективністю, які мають більш високі показники при меншій витраті енергії. Якщо продукт має кращі характеристики, споживаючи при цьому менше енергії, це дозволяє споживачам знизити витрати на електроенергію. Чим менше енергії використовується для роботи приладів, тим меншим є обсяг викидів парникових газів. У результаті застосування інноваційних енергоефективних технологій у 2019 році ми скоротили рівень споживання енергії при використанні наших продуктів на 42 % порівняно з 2008 роком. Це означає, що ми зуміли створити продукт, який працює більш ефективно, при цьому споживаючи вдвічі менше енергії. Але на цьому наша робота не закінчується: ми продовжуємо свої дослідження, розробляючи революційні технології, які дозволять ще більше скоротити витрати енергії.

Фото енергоефективного продукту

Samsung Electronics впевнена, що небезпечні для навколишнього середовища речовини необхідно строго контролювати на всьому протязі ланцюжка поставок. Якщо постачальники використовують такі речовини в своєму сировину, компонентах та продуктах, при цьому не приділяючи належної уваги безпеці навколишнього середовища, наші готові вироби не можуть вважатися екологічними. І щоб не допустити використання цих речовин нашими постачальниками і забезпечити суворий контроль їх застосування, ми впровадили систему сертифікації екопартнерів.

Samsung Electronics продовжує шукати способи економії енергії

Samsung Electronics постійно прагне виробляти продукти з високою енергоефективністю, які мають більш високі показники при меншій витраті енергії. Якщо продукт має кращі характеристики, споживаючи при цьому менше енергії, це дозволить споживачам знизити витрати на електроенергію. Чим менше енергії використовується для роботи приладів, тим менше обсяг викидів парникових газів. Застосовуючи інноваційні енергоефективні технології, ми скоротили рівень споживання енергії при використанні наших продуктів на 39 % в порівнянні з 2008 роком. Це означає, що ми змогли створити продукт, який працює більш ефективно, при цьому споживаючи вдвічі менше енергії. Але на цьому наша робота не закінчується – ми продовжуємо наші дослідження, розробляючи революційні технології, які дозволять ще більше скоротити витрати енергії.

Зусилля Samsung Electronics в сфері екологічно відповідального виробництва визнані в усьому світі

Продукти Samsung Electronics отримали винагороди за високу екологічність у багатьох країнах, зокрема в США, Європі, Китаї та Бразилії, отримали сертифікати про екологічну безпеки, а також маркування про рівень вуглецю. Це стало можливим завдяки вивченню та розробці продуктів, які покращуюсь навколишнє середовище, використовуючи для цього передові технології. Але наша робота ще не закінчена — ми будемо і далі керуватися принципом «Планета на першому місті», в першу чергу приділяючи увагу нашій планеті та навколишньому середовищу. Ми зробимо все можливе, щоб зробити життя зручним і екологічно відповідальним.

 

Зберігати, користуватися довше, використовувати повторно

A background image of Resource Efficiency Page