Етика

Справедлива і прозора корпоративна культура

Щоб виконати свої соціальні зобов'язання, як личить провідній світовій компанії, ми ведемо свою повсякденну діяльність в рамках етики сталого розвитку.

Зображення етика в розділі «Етика сталого розвитку»

Оскільки наш бізнес має глобальний характер, ми визначаємо і аналізуємо відмінності в законах, нормативах і практиках в різних країнах, ведучи бізнес законно і етично. Ми також розробляємо і впроваджуємо глобальні політики захисту корпоративних даних, поважаючи конфіденційність наших клієнтів і співробітників і захищаючи їх персональні дані. Ми прагнемо методично керувати ризиками в сфері відповідності та етики на основі Глобального кодексу ділової етики Рекомендацій з ділової поведінки Samsung, якими наші співробітники керуються в своїх діях і оціночних судженнях. Наше Корпоративне юридичне управління під прямим керівництвом Генерального директора керує роботою Нормативного відділу і Керівного комітету з конфіденційності, щоб поліпшити управління відповідністю. А комітети по відповідності і Керівний комітет з конфіденційності допомагає керівництву компанії приймати зважені рішення. Під керівництвом цих комітетів кожне з наших бізнес-підрозділів і регіональних офісів, що відносяться до Організацій по дотриманню вимог і конфіденційності, завжди готові підтримати ініціативи контролю і програми дотримання нормативів в роботі для місцевих дочірніх компаній і філій.

Organization structure of the Samsung Electronics’ Divisions.

Explain about organization structure. Of the Samsung Electronics’ divisions.

The composition of Samsung Electronics consists of the Board of Directors and 5 units group.

 • Related party transactions committee
 • Governance Committee

Functional Unit.

 • Global Marketing Center
 • Global CS Center
 • Global EHS Center
 • Partner Collaboration Center
 • Corporate Business Innovation Center

Corporate Management Office

 • Compliance-related committees’
 • Privacy Steering Committee
 • Corporate Management Team
 • Finance & Accounting Team
 • Communications Team
 • Audit Team
 • IR Group

Corporate Legal Office

 • Compliance-related committees’
 • Privacy Steering Committee
 • Compliance Team
 • Privacy Office

Business Division

 • Compliance-related committees’
 • Privacy Steering Committee
 • Administration Team
 • Compliance / Privacy Officer

Regional Office

 • Compliance / Privacy Organization
 • Subsidiary
 • Compliance / Privacy Officer

Керування етикою

Глобальний кодекс ділової етики («Принципи ведення бізнесу Samsung») надається для ознайомлення нашим постачальникам, клієнтам і іншим зовнішнім зацікавленим особам, а також нашим співробітникам через веб-сайт служби управління етикою. Ми також надаємо канал для повідомлення про будь-які порушення етичних стандартів. Більш того, «Рекомендації з ділової поведінки для співробітників», які служать етичними стандартами для наших співробітників, переведені на 15 мов (у тому числі корейською) і завантажені в нашу власну інтрамережу. Важливі деталі поширюються серед всіх наших співробітників в усьому світі в рамках колективного, мережевого і аудіовізуального навчання, пропонованого мінімум раз на рік. Також окремі бізнес-інструкції надаються постачальникам, щоб налагодити прозорий процес ведення бізнесу.

Скарги споживачів 56%(2014), 58%(2015), 52%(2016), Інше 25%(2014), 29%(2015), 31%(2016), Звіти по боротьбі з корупцією 19%(2014), 13%(2015), 18%(2016)

Керування відповідністю

Наша програма відповідності покликана сформувати корпоративну культуру дотримання вимог, щоб знизити бізнес-ризики, пов'язані з фіксацією цін і порушенням прав інтелектуальної власності, а також взяти на себе більш серйозну відповідальність в таких сферах, як права людини, здоров'я і безпеку, а також навколишнє середовище. Система управління програмою відповідності (CPMS) - ІТ-система, розроблена для управління ризиками, пов'язаними з відповідністю, включає регіональні політики і відомості моніторингу регіональних проблем. Наша служба підтримки завжди готова допомогти співробітникам відправити індивідуальні запити до експертів, будь то питання по роботі або сумніви у визначенні законності на основі наших інструкцій. Наша система подачі скарг, розроблена для наших співробітників під керівництвом CPMS, твердо гарантує конфіденційність авторів звернень.

Це зображення - пояснювальна інфографіка для назви і процесу.
Робота спеціалізованих підрозділів
Створення Управління конфіденційності в рамках Корпоративного юридичного управління під прямим керівництвом Генерального директора.
Призначення адвокатів з питань політики конфіденційності в відповідних бізнес-підрозділах
Моніторинг
Проведення регулярного / позапланового моніторингу силами спеціалізованих підрозділів або персоналу
Контрольоване керування
Виявлення корінних причин проблем в ході аналізу процесів і результатів, внесення покращень, запобігання повторенню аналогічних проблем (наприклад, розгляд реальних сценаріїв в ході навчання)

Політика конфіденційності

Ми офіційно оприлюднили нашу глобальну стандартну політику конфіденційності і розробили відповідні політики, що враховують регіональну нормативну специфіку і місцеві особливості. В результаті подібних ініціатив наші співробітники отримали Глобальне керівництво щодо персональних даних і Керівництво з управління зовнішніми виконавцями обробки персональних даних. Ми керуємо нашими процесами та системами, включаючи необхідні політики в повсякденні моделі ділової поведінки, і продовжуємо виконувати перевірки і пропонувати загальнокорпоративне навчання.

Робота спеціалізованих підрозділів

Створення Глобального управління конфіденційності в рамках Корпоративного юридичного управління під прямим керівництвом Генерального директора.
Призначення адвокатів з питань політики конфіденційності в відповідних бізнес-підрозділах

 

Посилена перевірка систем експлуатації політики конфіденційності та управління нею.

Проведення регулярних перевірок і внесення необхідних поліпшень в наші системи та служби, що працюють для наших клієнтів і співробітників, а точніше - для системи їх адміністративного, технічного та фізичного захисту, що керує всім процесом збору, обробки та утилізації даних.

.

Навчання політиці конфіденційності

Проведення онлайн- та офлайн-навчання політиці конфіденційності з урахуванням особливостей роботи в конкретному підрозділі (планування, дослідження і розробки, маркетинг), а також базового навчання для всіх співробітників

 

Експлуатація Юридичної системи управління конфіденційністю (PLMS)

Обов'язкове застосування превентивних заходів на основі контрольного списку ризиків конфіденційності даних, розробленого для перевірки таких ризиків на кожному етапі життєвого циклу продуктів і послуг - від планування і розробки до експлуатації і зняття з виробництва (перевірка списку проводиться за участю спеціалізованих адвокатів)