Факти та цифри

Основна статистика і дані

Ми з гордістю ділимося з вами досягненнями Samsung Electronics в сфері управління сталим розвитком.

Зображення фактів і цифр в розділі «Сталий розвиток»
Інформація про інновацію продуктів
Інновації продуктів 2015 2016 2017
Розробка екологічно безпечних продуктів1) (%) 74 86 94
Розрахунок скорочення викидів
парникових газів2) використання продукту3) (млн тон викидів в CO2 еквіваленті)
156 188 217
Розрахунок скорочення4)
енергоспоживання для продуктів2) (%)
47 49 36
Сукупне відновлення продуктів із закінченням терміну експлуатації3)
(10 000 тон)
226 271 312
Переробка продуктів5) (тон) 73,6776) 82,867 92,195
Перетворення в ресурси5) (тон) 69,010 79,165 79,579
 • 1) Проекти по розробці продуктів з рейтингом Good Eco-Product або вище
 • 2) Діапазон збору даних: 8 основних категорій (мобільні телефони, ноутбуки, телевізори, монітори, холодильники, пральні машини, кондиціонери та принтери)
 • 3) Всього з 2009 р.
 • 4) Середнє щорічне енергоспоживання у порівнянні з аналогічними показниками в 2008 р.
 • 5) Діапазон збору даних.
Інформація про екологічне та безпечне робоче місце
Екологічне та безпечне робоче місце 2015 2016 2017
Інвестиції в навколишнє середовище та безпеку1)
(100 млн вон)
6,590 9,334 9,513
Обсяг викидів парникових газів на робочому місці2)
(1 000 тон викидів в еквіваленті CO2)
10,192 11,600 13,585
Енергоспоживання на робочому місці3) (ГВт-г) 19,478 21,073 23,419
Споживання води (1 000 тон) 92,414 104,253 120,619
Доля повторного споживання води (%) 50 46.6 46.6
Відсоток відновлення ультрачистої води (%) 42.5 41.1 36.7
Утворення відходів (тон) 937,341 1,078,309 1,146,812
Перетворення відходів в ресурси (%) 93 95 95
Перетворення хімічних препаратівв4) (1 000 тон) 588 577 696
 • 2014 :Діапазон 1 (2,620,000 тон викидів в еквіваленті CO2, Діапазон 2 (6,670,000 тон викидів в еквіваленті CO2)
 • 2015 :Діапазон 1 (2,445,000 тон викидів в еквіваленті CO2, Діапазон 2 (7,747,000 тон викидів в еквіваленті CO2)
 • 2016 :Діапазон 1 (2,554,000 тон викидів в еквіваленті CO2), Діапазон 2 (9,046,000 тон викидів в еквіваленті CO2)
 • 1) На основі критеріїв обчислень, прийнятих в країні розташування об'єктів
 • 2) Доповнено за підсумками збору даних за 2014 і 2015 рр.
 • 3) На основі глобальних об'єктів, цифри за 2014 і 2015 рр. були змінені через перехід з ТДж на ГВт-год
 • 4) Сукупне споживання ÷ консолідовані глобальні продажі за винятком продажу підрозділу дисплеїв

Завантажити звіт