Бачення
Філософія
Компанія
Виконавче керівництво

CEO

Історія
Сфера бізнесу
Споживча електроніка
ІТ та мобільний зв'язок
Апаратні рішення
Сталий розвиток
Стратегія
Корпоративна соціальна відповідальність
Навколишнє середовище
Різноманіття та інклюзивність
Ланцюг постачання
Етика
Звіти та політика
Факти та цифри
Відповідальне ведення бізнесу
Кар'єра та оголошення
Кар'єра в Samsung
Робота в Samsung
Сфери діяльності
Samsung R&D Institute Ukraine (SRK)
Працевлаштування у Samsung Electronics
Стратегія

Наш підхід до сталого розвитку

Будучи глобальною компанією з корпоративною соціальною відповідальністю, ми виконуємо свої соціальні зобов'язання, надаємо інноваційні продукти і послуги, а також переваги для економіки, суспільства і навколишнього середовища.

Основне зображення стратегії сталого розвитку

Керуючи сталим розвитком в Samsung, ми прагнемо формувати інтегровані цінності. Ми не тільки генеруємо економічну вигоду, нарощуючи прибуток і акціонерну вартість, але і посилено працюємо на користь суспільства як глобальна компанія з корпоративною соціальною відповідальністю. Надаючи інноваційні продукти і послуги протягом всього ланцюжка поставок в рамках основних цінностей Samsung, ми створюємо переваги для економіки, суспільства і навколишнього середовища. Ми відстежуємо фінансові та нефінансові результати нашої діяльності для суспільства, посилюючи позитивні аспекти впливу і скорочуючи негативні.

Система керування сталим розвитком Samsung

 • “” ” longdesc=Головні цінності
 • Люди
 • Неперевершеність>
 • Зміна
 • <Цілісність
 • Взаємозбагачення
 • "/>

Зображення описує цінність сталого розвитку

Зображення описує економічні цінності.

 • The mean is Maximize profits and shareholder values (Products and Services Innovation) of Economic value.
 • The mean is contribute to social sustainability (Attainment of the UN SDGs) of social value.

Створення економічної цінності

Наше прагнення створювати інноваційні продукти і послуги - запорука отримання прибутку і появи нових факторів зростання. Ми хочемо, щоб культура інновацій пронизувала всю нашу корпоративну діяльність, а також створюємо синергію за рахунок використання зовнішніх ресурсів для реалізації відкритих інновацій. Таким чином, ми стаємо на крок ближче до побудови екосистеми для розробки інноваційних продуктів, які враховують потреби динамічного сучасного ринку.

 

Створення соціальної цінності

Будучи глобальною компанією з корпоративною соціальною відповідальністю, ми в Samsung створюємо переваги для суспільства з урахуванням цілей в області сталого розвитку ООН. Зокрема, ми вибрали цілі, найбільш релевантні для нашої комерційної діяльності, і аналізуємо свій негативний/позитивний вплив на досягнення цих цілей. Надалі ми будемо відкривати і досліджувати комерційні можливості, що сприяють досягненню цілей в галузі сталого розвитку ООН.

Зображення створення соціальної цінності
 • Зображення цілі сталого розвитку «Ліквідація бідності» Повсюдна ліквідація бідності у всіх її формах
 • Зображення цілі сталого розвитку "Ліквідацію голоду" Ліквідація голоду, забезпечення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства
 • Ліквідація голоду, забезпечення продовольчої безпеки і поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх в будь-якому віці
 • Зображення цілі сталого розвитку «Якісна освіта» Забезпечення всеохоплюючої і справедливо якісної освіти та заохочення можливості навчання протягом усього життя для всіх
 • Зображення цілі сталого розвитку «Якість освіти» Забезпечення гендерної рівності та розширення прав і можливостей всіх жінок та дівчат
 • Зображення цілі сталого розвитку «Чиста вода і санітарія» Забезпечення наявності і раціонального використання водних ресурсів і санітарії для всіх
 • Зображення цілі сталого розвитку «Недорога та чиста енергія» Забезпечення загального доступу до недорогих, надійних, сталих і сучасних джерел енергії для всіх
 • Зображення цілі сталого розвитку «Достойна робота та економічне зростання» Сприяння поступового, всеохоплюючого і сталого економічного зростання, повної і продуктивної зайнятості та гідної роботи для всіх
 • Зображення цілі сталого розвитку «Індустріалізація, інновації та іфраструктура» Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеосяжної і стійкої індустріалізації та інновацій
 • Зображення цілі сталого розвитку «Скорочення нерівності» Скорочення нерівностей всередині країни та між ним
 • Зображення цілі сталого розвитку «Сталі міста та населені пункти» Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості та екологічній сталості міст і населених пунктів
 • Зображення цілі сталого розвитку «Відповідальне споживання і виробництво» Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва
 • Зображення цілі сталого розвитку «Боротьба зі змною клімату» Вжиття термінових заходів по боротьбі зі зміною клімату і його наслідками
 • Зображення цілі сталого розвитку «Збереження морських екосистем» Збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку
 • Зображення цілі сталого розвитку «Збереження екосистем суші» Захист і відновлення екосистем суші і сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад процесу деградації земель і припинення процесу втрати біорізноманіття
 • Зображення цілі сталого розвитку «Світ, правосуддя і ефективні інститути» Сприяння побудові миролюбного і відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних і заснованих на широкій участі установ на всіх рівнях
 • Зображення цілі сталого розвитку «Партнерства в інтересах сталого розвитку» Зміцнення засобів здійснення і активізація роботи в рамках глобального партнерства в інтересах сталого розвитку
 • Зображення цілі сталого розвитку «Цілі сталого розвитку»
* Цілі сталого розвитку ООН: У 2015 році Генеральна асамблея ООН прийняла Порядок денний в галузі сталого розвитку до 2030 року, щоб досягти соціальної стабільності у всьому світі. Сформульовані на основі Цілей розвитку тисячоліття, орієнтованих на менш розвинені країни, Цілі сталого розвитку ООН - це універсальні цілі, які повинні бути досягнуті всіма країнами, навіть передовими. Тому вони вимагають повної залученості громадянського суспільства і компаній в приватному секторі, а також державних органів і експертів.

Створення цінності за допомогою сталого управління

Ми в Samsung прагнемо створити соціальні, екологічні та економічні цінності на основі сталого управління, з метою сприяння покращення глобального суспільства. Оскільки такі соціальні і екологічні цінності складно обчислити кількісно, ​​ми, вибираючи підхід до постановки і пріорітезації цілей управління сталістю, вирішили віддати перевагу якості кількістю. Однак з 2016 року ми впровадили методику істинної цінності KPMG для кількісного вираження соціальних та екологічних індикаторів, що дозволяє візуалізувати створювані нами цінності.
Позитивні (+) і негативні (-) числа відповідних індикаторів відображають підсумковий обсяг соціальних цінностей, створених або скорочених нами за останній рік до 31 грудня 2019 г. Цей підхід дозволяє нам вийти за межі виключно фінансових цінностей, створюваних в рамках комерційної діяльності, і включає соціально-економічні та соціальні цінності, що формують цілісну картину справжньої цінності, створюваної Samsung.
Цінність сталого управління 2020

 
<h3>Creating value through Sustainable management graph</h3> <p>This graph describe about creating value through Sustainable management 4 item (unit : KRW million). List 1) 22,726,092 of financial value in earnings. List 2) 3,558,580 of investor value in socio-economic. List 3) 823,200 of supplier support in socio-economic. List 4) 88,295 of local community development in socio-economic. List 5) -587,885 of GHG Emissions in environmental. List 6) -14,556 of atmospheric environmental impact in environmental. List 6) -600,200 of aquatic environmental impact in environmental. List 7) -4,761 of environmental impact of waste in environmental. List 8) 25,988,396 of true value in true earnings.</p>