Філософія компанії

Що ми обіцяємо

Ми обіцяємо виправдати відповідальність, покладену на нас як на провідну міжнародну компанію.

Основне рекламне зображення, символізує філософію бачення

Samsung зобов'язується дотримуватись місцевих законів і нормативних вимог, а також застосовувати до всіх співробітників строгий глобальний кодекс ділової етики. Ми вважаємо, що етичне управління - це не тільки спосіб реагування на швидкі зміни в глобальному бізнес-середовищі, а й інструмент для побудови довірчих відносин з зацікавленими особами, в тому числі з клієнтами, акціонерами, співробітниками, діловими партнерами і представниками місцевих громад. Прагнучи стати однією з найбільш етичних компаній в світі, Samsung продовжує навчати своїх співробітників і використовувати системи моніторингу, застосовуючи методи справедливого і прозорого корпоративного управління.

Філософія та цілі Samsung

Samsung слідує простій філософії бізнесу: використовувати людські та технологічні ресурси компанії для створення товарів і послуг неперевершеної якості, здійснюючи тим самим свій внесок у поліпшення стану суспільства в усьому світі. Саме тому Samsung надає дуже велике значення персоналу і технологіям.

1Основні елементи стратегії управління This icon is represented of the philosophy goal.

 • Опора на кадрові ресурси і технології

  - Розвиток кадрових ресурсів і зростання технічної переваги завдяки принципам управління
  - Посилення синергетичного ефекту всієї системи управління за рахунок кадрових ресурсів і технологій

2Цілі компанії (внутрішні цілі) This icon is represented of the philosophy goal.

 • Створення найкращих товарів і послуг

  - Створення товарів і послуг, що максимально задовольняють клієнтів
  - Збереження першого місця в світі в відповідному напрямку діяльності

3Цілі компанії This icon is represented of the philosophy goal.

 • Внесення вкладу в розвиток суспільства

  - Внесення вкладу в досягнення спільних інтересів і підвищення рівня життя
  - Виконання взятих на себе зобов'язань як учасника спільноти