Бачення
Філософія
Компанія
Виконавче керівництво

CEO

Історія
Сфера бізнесу
Споживча електроніка
ІТ та мобільний зв'язок
Апаратні рішення
Сталий розвиток
Стратегія
Корпоративна соціальна відповідальність
Навколишнє середовище
Різноманіття та інклюзивність
Ланцюг постачання
Етика
Звіти та політика
Факти та цифри
Відповідальне ведення бізнесу
Кар'єра та оголошення
Кар'єра в Samsung
Робота в Samsung
Сфери діяльності
Samsung R&D Institute Ukraine (SRK)
Працевлаштування у Samsung Electronics
Філософія компанії

Що ми обіцяємо

Ми обіцяємо виправдати відповідальність, покладену на нас як на провідну міжнародну компанію.

Основне рекламне зображення, символізує філософію бачення

Samsung зобов'язується дотримуватись місцевих законів і нормативних вимог, а також застосовувати до всіх співробітників строгий глобальний кодекс ділової етики. Ми вважаємо, що етичне управління - це не тільки спосіб реагування на швидкі зміни в глобальному бізнес-середовищі, а й інструмент для побудови довірчих відносин з зацікавленими особами, в тому числі з клієнтами, акціонерами, співробітниками, діловими партнерами і представниками місцевих громад. Прагнучи стати однією з найбільш етичних компаній в світі, Samsung продовжує навчати своїх співробітників і використовувати системи моніторингу, застосовуючи методи справедливого і прозорого корпоративного управління.

Філософія та цілі Samsung

Samsung слідує простій філософії бізнесу: використовувати людські та технологічні ресурси компанії для створення товарів і послуг неперевершеної якості, здійснюючи тим самим свій внесок у поліпшення стану суспільства в усьому світі. Саме тому Samsung надає дуже велике значення персоналу і технологіям.

1Основні елементи стратегії управління This icon is represented of the philosophy goal.

 • Опора на кадрові ресурси і технології

  - Розвиток кадрових ресурсів і зростання технічної переваги завдяки принципам управління
  - Посилення синергетичного ефекту всієї системи управління за рахунок кадрових ресурсів і технологій

2Цілі компанії (внутрішні цілі) This icon is represented of the philosophy goal.

 • Створення найкращих товарів і послуг

  - Створення товарів і послуг, що максимально задовольняють клієнтів
  - Збереження першого місця в світі в відповідному напрямку діяльності

3Цілі компанії This icon is represented of the philosophy goal.

 • Внесення вкладу в розвиток суспільства

  - Внесення вкладу в досягнення спільних інтересів і підвищення рівня життя
  - Виконання взятих на себе зобов'язань як учасника спільноти