Promoție valabilă în perioada 15.01.2018 – 30.06.2018 pe teritoriul Republicii Moldova. Informații, privind produsele promoționale și condițiile promoției, le puteți afla la Centrul de Informare Samsung 0 800 614 40 (apel gratuit din rețeaua de telefonie fixă) sau pe pagina web www.samsung.com/ua/promotion/3ani/md/
Termenii și condițiile promoției

Regulamentul campaniei publicitare
”3 ani de garanție pentru televizoarele Samsung”

Campania publicitară pentru televizoarele Samsung (în continuare Campanie) se desfășoară cu scopul de a forma sau menține popularitatea televizoarelor brandului ”Samsung” fiind îndreptată spre stimularea cererii de piață pentru produsele menționate.

Conform regulamentului campaniei, perioada acesteia este determinată în luni și zile, unde:

  • lună – se presupune luna calendaristică respectivă, cu zilele calendaristice incluse.
  • zi – ziua calendaristică. Ziua de muncă va fi denumită în regulament în modul corespunzător.

Campania de față nu este un joc de noroc și nu poate fi folosită astfel sub nici un pretext.
Organizatorul nu va purta răspundere pentru posibilele consecințe care pot fi urmare a faptului că Participantul nu a luat cunoștință cu prezentul Regulament.

Organizatorul Campaniei - (în continuare ”Client”) societatea cu răspundere limitată ”Samsung Electronics Ucraina Company”.
Produs promoțional – televizoare de marca Samsung, puse la dispoziția Clientului de către terțe părți aflate pe teritoriul Republicii Moldova.
Participant - persoană aptă, care a atins majoratul, înregistrată în RM sau cu reședință permanentă pe teritoriul acesteia, care pe parcursul Campaniei a achiziționat produse din rețeaua de magazine Foxmart, Bomba, Maximum, Hitech, și care satisface în totalmente cerințelor prezentului Regulament.
Cadou – certificat echivalent unui an de deservire conform garanției, oferită participantului gratuit, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

1. Perioada și locul desfășurării Campaniei:

1.1. Perioada desfășurării Campaniei: 15.01.2018 – 30.06.2018, inclusiv.
1.2. Campania se desfășoară pe tot teritoriul RM. Produsele promoționale pot fi achiziționate în centrele comerciale ale rețelelor de magazine Foxmart, Bomba, Maximum și Hitech.

2. Regulile de participare:

2.1. Nu pot participa la campanie persoanele ce nu au atins vârsta majoratului, , angajații sau reprezentanții Clientului sau a organizatorului, precum și persoanele apropiate, membrii de familie a angajaților sau reprezentanților, care au legătură directă la organizarea sau desfășurarea campaniei.

3. Condițiile de participare la Campanie:

3.1. Pentru participare la Campanie este necesară achiziționarea unei unități de produs promoțional, în perioada dintre 15.01.2018 și 30.06.2018.
3.2. La procurarea unei unități de produs promoțional, cumpărătorul primește gratis un certificat care îi va garanta primirea cadoului, în conformitate cu prevederile Regulamentului campaniei ”3 ani de garanție pentru televizoarele Samsung”. Certificatul garantează dreptul de a prelungi cu un an termenul obligatoriu de deservire din talonul de garanție original oferit de producător.
3.3. Vânzătorul trebuie să îndeplinească certificatul în mod corespunzător, astfel încât acesta să includă în întregime informația stipulată în talonul de garanție și anume: modelul și numărul de serie a televizorului, data efectuării cumpărăturii, ștampila lizibilă a vânzătorului și semnătura acestuia.
3.4. Campania se răsfrânge asupra fiecărei unități de produs promoțional, astfel la procurarea a două sau a mai multor unități de produs promoțional, cadoul se oferă pentru fiecare din ele aparte și nu poate fi cumulat.
3.5. Pentru a obține service în garanție în baza certificatului, participantul trebuie să prezinte angajatului autorizat al centrului de service urmatoarele: talonul de garanție, certificatul completat în mod corespunzător, precum și bonul fiscal privind achiziționarea unei unități de produse promoționale, care să ateste procurarea în perioada Promoției.
3.6. În cazul modificării parametrilor Cadoului oferit Participanților, conform prevederilor prezentului Regulament, aceste modificări vor fi publicate pe pagina Campaniei în rețeaua Internet, la adresa http://www.samsung.com/ua/promotion/3ani/md/

4. Cerințele tehnice:

4.1. Suportul informațional va fi oferit la numărul de telefon 0-800-614-40 (apelurile de la numerele staționare de telefon pe teritoriul RM sunt gratuite). Apelurile telefonice de la operatorii de telefonie mobila vor fi taxate conform planului tarifar al operatorului.
4.2. Accesul participanților la informație cu ajutorul serviciului Internet se va taxa conform tarifelor prevăzute de operator.

5. Modul și ordinea de informare a Participanților despre durata și condițiile desfășurării Campaniei:

5.1. Informarea Participanților cu privire la condițiile Campaniei se va efectua prin intermediul plasării informației pe site-ul http://www.samsung.com/ua/promotion/3ani/md/. Informația despre Regulament și despre modificarea termenului și condițiilor desfășurării Campaniei, poate fi solicitată la numarul de telefon 0-800-614-40 (apelurile de la numerele staționare de telefon pe teritoriul RM sunt gratuite).
5.2. În cazul finisării precoce a Campaniei, sau a survenirii altor modificări în condițiile de desfășurare a acestea, informația corespunzătoare va fi plasată pe site-ul http://www.samsung.com/ua/promotion/3ani/md/

6. Alte prevederi:

6.1. Cadoul nu poate fi înlocuit cu nici un echivalent, inclusiv bănesc.
6.2. Condițiile achiziționării Produselor promoționale se stabilesc de către vânzător și nu depind de Client.
6.3. Participantului îi poate fi refuzat dreptul de primire a Cadoului, dacă acesta nu a îndeplinit total sau parțial prevederile prezentului Regulament, sau au fost depistate elemente de frauda în acțiunile acestuia și/sau în folosirea Cadoului.