Rang-baranglik va inklyuzivlik

Rang-baranglik va o'sish

Barqaror o'sish uchun biz xilma xillik madaniyatini rivojlantirish bilan kelajakni yaratamiz.

 

Samsung ichida

Barchamiz o'zga-o'zgachamiz, va har birimiz noyobmiz.
Rang-baranglikni qo'llab quvvatlash bilan biz o'zimiz uchun yaxshiroq kelajak qurish yo'lida turlicha tajribalar va istiqbollarni kashf etamiz.

Сотрудники-женщины

 
<p>Эти 4 графика описывают следующее: Первый график: 42 % к 2014, 46 % к2015, 44 % к 2016 в графике общего числа сотрудников-женщин с 2014 по 2016 гг. Второй график: 17,0 % к 2014, 17,1 % к2015, 17,4 % к 2016 в графике числа инженеров-женщин в технологиях с 2014 по 2016 гг. Третий график: 30,0 % к 2014, 29,4 % к 2015, 29,1 % к 2016 в графике числа продавцов и маркетологов-женщин в продажах с 2014 по 2016 гг. Четвертый график: 4,2 % к 2014, 5,0 % к 2015, 6,3 % к 2016 в графике числа руководителей-женщин с 2014 по 2016 гг.</p>

Samsung ichida
Samsung kompaniyasi xodimlar resurslari guruhlari (ERG)

Xodimlarimizning har birida noyob ustunliklari va iqtidorlari bor, va biz tinimsiz innovatsiyarlani amalga oshirish uchun bunday rang-baranglik zarur shart deb hisoblaymiz.
Xodimlarning kasbiy o'sishlariga imkon berish va yanada barchani qamrab oluvchi madaniyatni yaratish uchun o'zaro harakatlar guruhlari tashkil etilmoqda.

Ta`lim

Biz xodimlarimizni xabardorlik sharoiti va muhitini yaratib, fikrlash tarzini shakllantirib va barchani qamrab olish siyosatini amalga oshirish yo'li bilan rang-baranglikni qabul qilishga o'rgatamiz.

O'rgatish va rivojlantirish

Pirovard natijada tijorat foydasini yaratuvchi barchani qamrab olish madaniyatini targ'ib qilish yo'li bilan biz xodimlarimizni rang-baranglikni haqqoniy tushunishga o'rgatamiz.

 
 
<h3>Инфографика многообразия и инклюзивности в разделе «Образование».</h3> <p>Это репрезентативное изображение многообразия и инклюзивности в разделе «Образование». Первый, личный уровень предусматривает: узнавай себя и других Второй, уровень руководства предусматривает: возглавь движение Третий, уровень команды предусматривает: развивай многообразие и инклюзивность.</p>