Bizning majburiyatlarimiz

Sayyoramiz hamma narsadan ustun: yer kurrasining xavfsizligi — bizning asosiy maqsadimiz

Основной визуальный образ страницы «Наши обязательства»
В этом видеоклипе представлены принципы экоуправления Samsung Electronics. «Мы пошли дальше пассивного соблюдения законов и требований к экологической безопасности. Мы внедрили систему экоуправления, благодаря которой можем предложить своим потребителям экологичные решения и открыть дорогу к экологически устойчивому развитию. Здоровая окружающая среда — залог нашего будущего».

"Sayyoramiz hamma narsadan ustun"

Bizning shiorimiz Samsung Electronics kompaniyasining Yer kurrasini va uning tabiatini saqlab qolishga bo'lgan intilishlarini ko'rsatadi. Ekoboshqaruvning asoslarining XXI asrda ishlab chiqarishning falsafasi ekanligini Samsung Electronics kompaniyasi 1992 yilda Samsung kompaniyasi Ekologik deklaratsiyasida bayon qilgan. Shundan beri, biz qonunlarga va ekologik xavfsizlikka bo'lgan talablarga nofaol rioya qilishdan ancha ilgarilab ketdik. Biz ekoboshqaruv tizimini joriy qildik va ushbu tizim tufayli iste`molchilarimizga ekologik yechimlar taklif qila olamiz va ekologik jihatdan barqaror rivojlanish uchun yo'l ocha olamiz. Sog'lom atrof-muhit — kelajagimiz garovidir.

Ekoboshqaruv tizimi

Это изображение отражает философию принципа экоуправления. Вот в чем она состоит: «Способствовать процветанию человечества и сохранению окружающей среды, ведя деятельность на основе уважения ко всему живому».
Это изображение отражает общую идею системы экоуправления. Она состоит в следующем: «Обеспечить наших потребителей новыми экологичными продуктами и услугами и двигаться к достижению экологически устойчивого развития всего мирового сообщества посредством производства экологичных продуктов и технологий».
Это изображение содержит слоган экоуправления. Слоган «Планета превыше всего» подразумевает следующее: «Соблюдать принципы корпоративной социальной ответственности и устойчивого управления во всех аспектах деятельности, ставя безопасность Земли превыше всего».

Samaradorlikning asosiy ko'rsatkichlari (KPI) 2020 — ekoboshqaruv

Samsung Electronics kompaniyasi o'z oldiga bir qator ekologik boshqaruv maqsadlari qo'ydi: issiqxona gazlarini chiqarish hajmini qisqartirish, atrof-muhitga minimal ta`sir ko'rsatadigan mahsulotlar ishlab chiqarish va chiqindisiz iqtisodiyotni yaratish.

Mahsulotlardan foydalanish bosqichida issiqxona gazlarini chiqarib tashlashni qisqartirish

Эта инфографика содержит KPI-2020: экоуправление. Цель — уменьшить совокупный объем выбросов парниковых газов на этапе использования продукции на 250 000 000 тонн с 2009 по 2020 гг.

Yaqin o'tmishda ishlab chiqilgan mahsulotlarning ekobelgilar (ekomarkirovka) qo'yish standartlariga mos kelishi

Эта инфографика содержит KPI-2020: экоуправление. Их цель — соответствие недавно разработанных продуктов стандартам экомаркировки на 90%.

Umumjahon chiqindi yig'ish

Эта инфографика содержит KPI-2020: экоуправление. Цель — достичь совокупного объема собранных отходов 3 080 000 тонн с 2009 по 2020 гг.

Issiqxona gazlarini chiqarish sur`ati

Эта инфографика содержит KPI-2020: экоуправление. Цель — добиться интенсивности выбросов парниковых газов на рабочих объектах по всему миру в 1,55 тонн эквивалента CO2/100 млн корейских вон.

Samsung korxonalarida chiqindilarni qayta ishlash ko'rsatkichlari

Эта инфографика содержит KPI-2020: экоуправление. Цель — достичь объема переработки производственных отходов в 95%.

Suvdan foydalanish sur`ati

Эта инфографика содержит KPI-2020: экоуправление. Цель — добиться интенсивности использования воды в 50 тонн/100 млн корейских вон.

Iqlim ozgarishi

Iqlim o'zgarishi butun sayyoramizga ta`sir ko'rsatmoqda.
Issiqxona gazlarini chiqarish hajmini qisqartirish va xuddi shunday dasturlarni amalga oshirish rejalarimiz bor. Maqsadimiz — ekologik jihatdan barqaror, "yashil" kelajakda yashashga erishish.

Основной визуальный образ страницы «Изменение климата»

Аtrof-muhitni muhofaza qilishni hisobga olib ishlab chiqarilgan mahsulotlar

Elektron asbob, qurilma, jihozlarni ekologik jihatdan yanada xavfsizroq qilib yaratish mumkin.
Biz, Samsung Electronics kompaniyasi xodimlari, rejalashtirishdan boshlab ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida mahsulotlarimizning atrof-muhit uchun xavfsizligi haqida qayg'uramiz. Tabiatda mavjud nozik muvozanat holatini saqlab qolish yo'li bilan hayotni yanada qulayroq qilish maqsadida ilg'or texnologiyalardan foydalanishga intilamiz.

Основной визуальный образ страницы «Экологически ответственные продукты»

Resurslardan samarali foydalanish

Yer kurrasining cheklangan zaxiralarini qayta ishlash usullarini qo'llash yo'li bilan tejamkorlarcha sarf qilish zarur.
Samsung Electronics kompaniyasi resurslardan maksimal darajada samarali foydalanish sohasida o'z tadqiqotlarini davom ettirmoqda.

Основной визуальный образ страницы «Эффективное использование ресурсов»

Atrof-muhitni muhofaza qilishni hisobga olib faoliyat olib boradigan ish obyektlari

Mahsulot ishlab chiqariladigan ish obyektlari ham atrof-muhitni ifloslantiradigan manbalar hisoblanadi.
Samsung Electronics kompaniyasining atrof-muhitni muhofaza qilishni hisobga olib faoliyat olib boradigan ish obyektlarida inson va tabiat uyg'unlikda birga yashaydi.

Основной визуальный образ страницы «Экологически ответственные рабочие объекты»

Ekologik jihatdan barqaror ta`minot tizimi

Hamkorlarimiz bizning ekoboshqaruv tamoyillarga rioya qilishda sobit ekanligimizni ham qo'llab-quvvatlashadi.
Ularning yordamida biz yanada xavfsizroq va atrof-muhitni muhofaza qilishni hisobga olib ta`minot tizimini yaratmoqdamiz.

Основной визуальный образ страницы «Экологически устойчивая цепочка поставок»

Muloqot va o'zaro harakat

Samsung Electronics kompaniyasining ekologik siyosati va kompaniyaning ekologik faoliyati haqidagi hisobotlari doimo barcha tanishishi uchun ochiq e'lon qilib qo'yiolgan.
Atrof-muhitni asrab qolishga intilish yo'lida ekoboshqaruv kim berishidan qat`iy nazar, har qanday insonning fikrini hisobga oladi. Biz muloqot va o'zaro harakatni barcha uchun ochiq qilishga intilamiz.

Основной визуальный образ страницы «Коммуникация и взаимодействие»