Faktlar va raqamlar

Asosiy statistik ko'rsatkichlar va ma`lumotlar

Samsung Electronics kompaniyasining barqaror rivojlanishni boshqarishda erishgan yutuqlarini sizga iftixor ila taqdim etamiz.

 

Taqsimlangan iqtisodiy qiymat hissasi

Информация распределения экономической ценности
Iqtisodiy qiymatning taqsimlanishi 2015 2016 2017
[Ta`minotchi] Xarid uchun xarajatlar (trln Koreya voni) 128.8 127.0 135.2
[Mahalliy jamiyat] Jamiyat ravnaqiga qo'shilgan hissa (mlrd Koreya voni) 523 445 385
[Aktsioner/investor] Dividendlar (mlrd Koreya voni) 3,069 3,992 5,826
[Aktsioner/investor] To'lovlar hissasi (trln Koreya voni) 23.5 24.0 27.2
[Kreditor] Qarz foizlarini to'lash xarajatlari (mlrd Koreya voni) 777 588 655
[Ishchi-xodimlar] Ish haqi (trln Koreya voni) 7.8 8.9 15.1
Информация доли распределенной экономической ценности
Taqsimlangan iqtisodiy qiymat hissasi(%)
Ta`minotchi 61.2
Mahalliy jamiyat 0.3
Aktsioner/investor 2.6
Kreditor 0.3
Ishchi-xodimlar 12.3
Davlat 4.8
Инфографика долей распределенной экономической ценности.
Нажмите для загрузки файла PDF.

Iqtisodiy samaradorlik bo'yicha hisoboti