Faktlar va raqamlar

Asosiy statistik ko'rsatkichlar va ma`lumotlar

Samsung Electronics kompaniyasining barqaror rivojlanishni boshqarishda erishgan yutuqlarini sizga iftixor ila taqdim etamiz.

 

Taqsimlangan iqtisodiy qiymat hissasi

Информация распределения экономической ценности
Iqtisodiy qiymatning taqsimlanishi 2016 2017 2018 2019
[Ta`minotchi] Xarid uchun xarajatlar (trln Koreya voni) 127.0 135.2 156 173.3
[Mahalliy jamiyat] Jamiyat ravnaqiga qo'shilgan hissa (trln Koreya voni) 0.44 0.47 0.44 0.53
[Aktsioner/investor] Dividendlar (trln Koreya voni) 3,9 5,8 9,6 9,6
[Kreditor] Qarz foizlarini to'lash xarajatlari (trln Koreya voni) 0.5 0.7 0.7 0.7
[Ishchi-xodimlar] Ish haqi (trln Koreya voni) 8.9 27.2 27.8 28.1
Информация доли распределенной экономической ценности
Taqsimlangan iqtisodiy qiymat hissasi (%)
Ta`minotchi 74
Mahalliy jamiyat 0.2
Aktsioner/investor 4.1
Kreditor 0.3
Ishchi-xodimlar 12
Davlat 4.1