Faktlar va raqamlar

Asosiy statistik ko'rsatkichlar va ma`lumotlar

Samsung Electronics kompaniyasining barqaror rivojlanishni boshqarishda erishgan yutuqlarini sizga iftixor ila taqdim etamiz.

Изображение фактов и цифр в разделе «Устойчивое развитие»
Информация об инновации продуктов
Mahsulotlar innovatsiyalari 2015 2016 2017
Ekologik jihatdan xavfsiz mahsulotlarni loyihalashtirish1) (%) 74 86 94
Mahsulotdan foydalanishda issiqxona gazlarini
chiqarish hajmini2) qisqartirishning mol'jallangan ko'rsatkichi3) (CO2 ekvivalentida mln tonna chiqindilar)
156 188 217
Mahsulotlar uchun quvvatni sarflashni4)
qisqartirishning mo'ljallangan ko'rsatkichi2) (%)
47 49 36
Jami foydalanish muddati tugagandan keyin mahsulotlarning tiklanishi3)
(10000 tonna)
226 271 312
Mahsulotlarni qayta ishlash5) (tonna) 73,6776) 82,867 92,195
Chiqindilarni resurslarga aylantirish5) (tonna) 69,010 79,165 79,579
 • 1) Good Eco-Product yoki undan yuqoriroq reytingli mahsulotlar ishlab chiqarish loyihalari
 • 2) Ma`lumotlar yig'ish diapazoni: Mahsulotlarning 8 asosiy toifalari (mobil telefonlar, noutbuklar, televizorlar, monitorlar, sovutgichlar, kir yuvish mashinalari, havo konditsionerlari va printerlar)
 • 3) Jami 2009 yildan beri
 • 4) 2008 yilda xuddi shi ko'rsatkichlar bilan taqqoslaganda o'rtacha yillik quvvat iste`moli
 • 5) Ma`lumotlar yig'ish diapazoni: Koreya
Информация об экологичном и безопасном рабочем месте
Ekologik jihatdan do'stona va xavfsiz joy 2015 2016 2017
Atrof-muhitga va xavfsizlik uchun investitsiyalar 1)
(100 mnl Koreya voni)
6,590 9,334 9,513
Ish joyida issiqxona gazlari chiqarish hajmi2)
(CO2 ekvivalentida 1000 tonna chiqindi)
10,192 11,600 13,585
Ish joyida quvvat iste`moli 3) (GVt-soat) 19,478 21,073 23,419
Suv iste`moli (1000 tonna) 92,414 104,253 120,619
Suvni takror ishlatish hissasi (%) 50 46.6 46.6
Ultra-toza suvni tiklash hissasi (%) 42.5 41.1 36.7
Chiqindi ishlab chiqarish (tonna) 937,341 1,078,309 1,146,812
Chiqindilarni resurslarga aylantirish (%) 93 95 95
Kimyoviy dorilarni boshqa shaklga aylantirish 4) (1 000 tonna) 588 577 696
Этот график показывает объем выбросов парниковых газов на рабочем месте.

Ish joyida issiqxona gazlari chiqarish hajmi

 • 2014 :1 diapazon (CO2 ekvivalentida 2,620,000 tonna chiqindi), 2 diapazon (CO2 ekvivalentida 6,670,000 tonna chiqindi)
 • 2015 :1 diapazon 1 (CO2 ekvivalentida 2,445,000 tonna chiqindi), 2 diapazon (CO2 ekvivalentida 7,747,000 tonna chiqindi)
 • 2016 :1 diapazon (CO2 ekvivalentida 2,554,000 tonna chiqindi), 2 diapazon (CO2 ekvivalentida 9,046,000 tonna chiqindi)
 • 1) Obyektlar joylashgan mamlakatda qabul qilingan hisob-kitoblar mezonlari asosida
 • 2) 2014 va 2015 yillar uchun ma`lumotlar yig'ish natijasiga ko'ra to'ldirilgan
 • 3) Global obyektlar asosida, TJ o'lchov birligidan GVt-soat o'lchov birligiga o'tish munosabati bilan 2014 va 2015 yillarda olingan raqamlar o'zgartirildi
 • 4) Jami iste`mol ÷ jami (birlashtirilgan) global sotuv - displeylar sotish bo'limidan tashqari

Ekologik xavfsizlik haqida hisobot