Faktlar va raqamlar

Asosiy statistik ko'rsatkichlar va ma`lumotlar

Samsung Electronics kompaniyasining barqaror rivojlanishni boshqarishda erishgan yutuqlarini sizga iftixor ila taqdim etamiz.

Изображение фактов и цифр в разделе «Устойчивое развитие»
Информация о повышении ценности для клиентов
Mijozlar uchun mahsulot qadrini oshirish 2015 2016 2017 2018 2019
Mijozlarning qoniqqanlik darajasi(%) 83.7 84.0 83.9 85.4 85.4
Информация об экологичном и безопасном рабочем месте
Ekologik jihatdan do'stona va xavfsiz ish joyi 2015 2016 2017 2018 2019
Chastota 1)2) 0.240 0.227 0.086 0.036 0.059
Jarohat koeffitsiyenti1)3) 0.045 0.044 0.017 0.008 0.009
  • 1) Ishlab chiqarish sho'ba kompaniyalarning barcha mahalliy va xorijiy xodimlarini hisobga olganda
  • 2) (Bir yilda jarohatlar soni ÷ sof ish soatlari) x 1,000,000
  • 3) (Zarar ko'rgan xodimlar soni ÷ xodimlar soni) x 100
Информация об устойчивой цепочке поставок
Barqaror ta`minot tizimi 2015 2016 2017 2018 2019
Eng yuqori baho olgan ta`minotchilar (%) 70 70 60 64 70
Hamkorlar bilan ishlash jamg'armasiga investitsiyalar kiritish
(100 mln Koreya voni)
8,649 8,232 8,228 8,339 8,630
Ta`minotchilar uchun o'quv kursi qatnashchilari (odamlar soni) 12,694 13,089 16,209 18,777 20,144
1-nchi pog'ona ta`minotchilar (odamlar soni) 11,002 12,673 12,687 13,673 15,170
2-nchi pog'ona ta`minotchilar (odamlar soni) 1,692 416 3,522 5,104 4,974
Smart Factory dasturidan foydalanganlar
(kompaniyalar soni)
120 479 487 505 570
Samsung ta`minotchilar (kompaniyalar soni) 24 39 66 82 41
Samsung bilan tijorat operatsiyalari amalga oshirmaydigan kichik va o'rta kompaniyalar (kompaniyalar soni) 96 440 421 423 529
Chet tashkilotlar o'tkazadigan ta`minotchi ish muhitining dastlabki audit tekshiruvi tartibi1) (tekshiruvlar soni)) 170 190 214 306 399
Ta`minotchi obyektida shubhali minerallar masalasini boshqarishni audit tekshiruvdan o'tkazish
(tekshiruvlar soni)
483 163 252 244 225
  • 1) Jami 2013 yildan beri
информация о сотрудниках
Odamlar birinchi navbatda 2015 2016 2017 2018 2019
Jami xodimlar (odamlar soni) 325,677 308,745 320,671 309,630 287,439
Koreya 96,902 93,204 96,458 99,705 102,059
Janubi-Sharqiy Osiyo/Janubi-G'arbiy Osiyo/Yaponiya 140,437 134,386 145,577 137,365 121,819
Xitoy 44,948 37,070 34,843 29,110 20,649
Shimoliy Amerika/Markaziy va Lotin Amerika 23,947 25,988 25,814 25,630 25,270
Yevropa/MDH 15,487 14,445 14,711 14,681 14,061
Yaqin Sharq 2,998 2,810 2,592 2,552 3,008
Afrika 958 842 676 587 573
Xotin-qiz xodimalar1) (%) 46 44 45 43 40,2
Kishi boshiga o'rtacha o'qitish miqdori 2) (soat) 78 71 73.5 62.2 67.2
Kishi boshiga o'qitish uchun xarajatlar3) (1 000 Koreya voni) 1,335 1,198 1,137 1,473 1,435
  • 1) Ma`lumotlar yig'ish diapazoni: mahalliy xodimlar
  • 2) Onlayn/oflayn ta`limni hisobga olganda
  • 3) Ta`lim uchun jami xarajatlar/Koreyada jami ischi-xodimlar soni
Сотрудники, получившие информацию о соответствии
Talablarga mos kelishni boshqarish 2015 2016 2017 2018 2019
Tegishli o'quv kursini o'tgan xodimlar 1)
(odamlar soni)
190,919 210,229 260,032 214,450 193,663
Korruptsiyaga qarshi o'quv kursini o'tgan xodimlar2)
(odamlar soni)
320,399 313,590 317,965 303,445 276,621
  • 1) Janubiy Koreya xodimlar soni asosida (Jumladan ikkinchi marta (qayta) o'qitish)
  • 2) Butun dunyoda jami xodimlar soni asosida
Информация о корпоративной социальной ответственности
Korporativ ijtimoiy mas`uliyat 2015 2016 2017 2018 2019
Mahalliy va global ischi-xodimlarning jami ish soati
(soat)
1,044,847 1,083,849 1,259,893 1,131,915 878,448
Samsung Solve for Tomorrow dasturidan foydalangan shaxslarning jami soni
(odamlar soni)
- - 743,348 1,513,651 1,693,535
Samsung Smart School dasturidan foydalangan shaxslarning jami soni
(odamlar soni)
667,326 1,401,776 2,228,150 2,712,024 3,825,864