Strategiya

Barqaror rivojlanishga bo'lgan yondashuvimiz

Korporativ ijtimoiy mas`uliyatni his qilgan global kompaniya sifatida, biz o'z ijtimoiy majburiyatlarini bajarib boramiz, innovatsion mahsulotlar yetkazib beramiz va xizmatlar ko'rsatamiz, hamda iqtisodiy masalalarga, jamiyat manfaatlari va atrof-muhit muhofazasiga e`tibor berib boramiz.

Основное изображение стратегии устойчивого развития

Samsung kompaniyasi ichida barqaror rivojlanishni boshqarish bilan bir vaqtda, biz integrallashgan qadriyatlar yaratishga intilamiz. Foyda ko'rsatkichlari va aktsioner qiymatni ko'paytirish bilan biz faqat foyda olmasdan, balki korporativ ijtimoiy mas`uliyatlari mavjud global kompaniya sifatida jamiyat manfaatlari uchun ham astoydil mehnat qilamiz. Samsung kompaniyasining asosiy qadriyatlari doirasida ta`minot tizimining barcha qismlarida innovatsion mahsulotlar yetkazish va xizmatlar ko'rsatish bilan, biz iqtisodiyot rivoji, jamiyat manfaatlari va atrof-muhit muhofazasi uchun ustunliklar yaratamiz. Biz jamiyat manfaatlari uchun ko'rsatiladigan moliyaviy va moliyaviy bo'lmagan faoliyatimiz natijalarini kuzatib boramiz va ijobiy ta`sirlarni kuchaytirib, salbiy holatlarni kamaytirib boramiz.

Samsung kompaniyasining barqaror rivojlanishni boshqarish tizimi

Изображение описывает ценность управления устойчивым развитием.

Изображение описывает экономическую и социальную ценности.

 • The mean is Maximize profits and shareholder values (Products and Services Innovation) of Economic value.
 • The mean is contribute to social sustainability (Attainment of the UN SDGs) of social value.

Iqtisodiy qadriyatni yaratish

Innovatsion mahsulotlar yaratish va xizmatlar ko'rsatishga intilishimiz — foyda olish va o'sish uchun yangi omillar paydo bo'lishining garovi. Maqsadimiz innovatsiyalar madaniyati korportativ faoliyatimizning barcha jabhalariga kirib borishidir. Shuningdek, biz ishlab chiqilgan innovatsiyalarni amalga oshirish uchun tashqi resurslardan foydalanish hisobiga ko'mak (sinergiya) yaratamiz. Shunday yo'sinda biz zamonaviy bozorning dinamik ehtiyojlarini hisobga oladigan innovatsion mahsulotlar yaratish uchun ekotizim qurish yo'lida bir qadam yaqinlashamiz.

 

Ijtimoiy qadriyatni yaratish

Korporativ ijtimoiy mas`uliyatni his qilgan global kompaniya sifatida, Samsung kompaniyasida biz BMT barqaror rivojlanish sohasidagi maqsadlarini hisobga olgan holda jamiyat manfaatlri uchun ustunliklar yaratamiz. Xususan, biz o'z tijorat faoliyatimizga eng ko'proq mos keladigan maqsadlarni tanladik, va ushbu maqsadlarga erishishga o'z salbiy/ijobiy ta`sirimizni tahlil qilib boramiz. Bundan keyin, biz BMT barqaror rivojlanish sohasidagi maqsadlariga erishishga yordam beradigan tijorat imkoniyatlarini ochamiz va tadqiq qilamiz.

Изображение создания социальной ценности
 • Изображение цели устойчивого развития «Ликвидация нищеты» Qashshoqlikning har qanday shaklini yo'q qilish
 • Изображение цели устойчивого развития «Ликвидация голода» Ochlikni yoq qilish, oziq-ovqat xavfsizligini ta`minlash va oziq ovqat sifatini yaxshilash va qishloq xo'jaligining barqaror rivojlanishiga yordam berish
 • Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства Sog'lom turmush tarzini ta`minlash va barcha uchun har qanday yoshda farovonlikka erishishga yordam berish
 • Изображение цели устойчивого развития «Качественное образование» Barchani qamrab oladigan va sifatli ta`lim berishni ta`minlash va barcha uchun umr bo'yi ta`lim olish imkoniyatini rag'batlantirish
 • Изображение цели устойчивого развития «Качественное образование» Jinslar tengligini ta`minlash va barcha xotin-qizlar va qizchalarning huquqlari va imkoniyatlarini kengaytirish
 • Изображение цели устойчивого развития «Чистая вода и санитария» Toza suv resurslarining mavjudligi va ulardan oqilona foydalanishni va barcha uchun sanitariya sharoitlarini ta`minlash
 • Изображение цели устойчивого развития «Недорогостоящая и чистая энергия» Barcha uchun arzon, ishonchli, barqaror va zamonaviy elektr quvvati manbalaridan foydalanish imkoniyatini ta`minlash
 • Изображение цели устойчивого развития «Достойная работа и экономический рост» Barcha uchun olg'a boradigan, barchani qamrab oladigan va barqaror iqtisodiy o'sishga, to'la va ishlab chiqarishda band bo'lish va munosib ish bilan ta`minlanishiga yordam berish
 • Изображение цели устойчивого развития «Индустриализация, инновации и инфраструктура» Mustahkam infratuzilma yaratish, barchani qamrab oladigan va barqaror sanoatlashuv va innovatsiyalarning amalga oshishiga yordam berish
 • Изображение цели устойчивого развития «Уменьшение неравенства» Mamlakatlar ichida va mamlakatlar orasida tengsizlikni qisqartirish
 • Изображение цели устойчивого развития «Устойчивые города и населенные пункты» Shaharlar va qishloqlarda oshkoralik, xavfsizlik, yashovchanlik va ekologik barqarorlikni ta`minlash
 • Изображение цели устойчивого развития «Ответственное потребление и производство» Iste`mol qilish va ishlab chiqarishning oqilona modellariga o'tishni ta`minlash
 • Изображение цели устойчивого развития «Борьба с изменением климата» Iqlim o'zgarishi va uning oqibatlariga qarshi kurash bo'yicha shoshilinch choralar ko'rish
 • Изображение цели устойчивого развития «Сохранение морских экосистем» Ummonlar, dengizlar va dengiz resurslarini barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan saqlab qolish va ulardan oqilona foydalanish
 • Изображение цели устойчивого развития «Сохранение экосистем суши» Quruqlikdagi ekotizimlarni himoya qilish va qayta tiklash va ulardan oqilona foydalanish, o'rmonlardan oqilona foydalanish, cho'llashish bilan kurash, yerlar degradatsiyasi jarayonini to'xtatish va teskari yo'nalishga burish va bioxilma-xillikni yo'qotish jarayonini to'xtatish
 • Изображение цели устойчивого развития «Мир, правосудие и эффективные институты» Barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan tinchliksevar va oshkora jamiyat qurishda yordam berish, barcha uchun adolatli munosabat qilinishiga erishish va barcha darajalarda samarali, hisobot beruvchi va keng ishtirokka asoslangan muassasalar yaratish
 • Изображение цели устойчивого развития «Партнерства в интересах устойчивого развития» Barqaror rivojlanish uchun global hamkorlik doirasida ishlarni amalga oshirish va faollashtirish vositalarini mustahkamlash
 • Изображение цели устойчивого развития «Цели устойчивого развития»
* BMT barqaror rivojlanish maqsadlari: Butun jahonda ijtimoiy barqarorlikka erishish uchun, 2015 yilda BMT Bosh Assambleyasi 2030 yilkgacha barqaror rivojlanish sohasida Kun tartibini qabul qildi. Ming Yillik Rivojlanish Maqsadlari asosida tuzilgan, kam rivojlangan mamlakatlarga qaratilgan BMT Barqaror rivojlanish maqsadlari — barcha mamlakatlar, hatto eng ilg'or davlatlar tomonidan ham erishilishi lozim bo'lgan universal maqsadlardir. Shuning uchun, ushbu maqsadlar fuqarolik jamiyati va xususiy sektordagi kompaniyalarning, shuningdek, davlat organlari va ekspertlarning to'la jalb etilishini talab etadi.

Barqaror boshqaruv yordamida qadriyat yaratish

Samsung kompaniyasida, biz ijtimoiy, ekologik va iqtisodiy qadriyatlarni global jamiyatning yaxshilanishiga yordam berish maqsadida barqaror boshqaruv asosida yaratamiz. Bunday ijtimoiy va ekologik qadriyatlarni miqdoriy hisoblash qiyin bo'lganligi sababli, barqarorlikni boshqarish maqsadlarini belgilash va ustuvor qilib qo'yishdagi yondashuvni tanlashda, biz miqdordan sifatni afzal ko'rish ma`qul deb topdik. Biroq, 2016 yildan beri ijtimoiy va ekologik indikatorlarni (ko'rsatkichlarni) aks ettirish uchun o'zimiz yaratayotgan qadriyatlarni vizual tarzda ko'rsatish imkonini beruvchi KPMG Asl (haqiqiy) qadriyatni aniqlash usulini joriy qildik.
Tegishli ko'rsatkichlarning ijobiy (+) va salbiy (-) raqamlari ijtimoiy qadriyatlarning 2016 yil 31 dekabrgacha o'tgan bir yil ichida biz yaratgan yoki qisqartirgan jami hajmini aks ettiradi. Bunday yondashuv bizga tijorat faoliyati doirasida yaratiladigan moliyaviy qadriyatlar chegarasidan chiqib ketish imkonini beradi, va Samsung kompaniyasi yaratayotgan Asl qadriyatlarning yaxlit aksini shakllantiradigan ijtimoiy-iqtisodiy va ijtimoiy qadriyatlarni o'z ichiga oladi.
2020 Barqaror boshqaruv qadriyati

O'lchov birligi (trln Koreya voni)

 • Доход финансовой ценности (22,726,092)
 • Социально-экономическая сфера : Ценность для инвесторов (3,558,580), Поставщик (823,200), Развитие местных сообществ (88,295)
 • Защита окружающей среды : Выбросы парниковых газов (-587,885), Влияние на атмосферу (-14,556), Влияние на водные ресурсы (-600,200), Влияние отходов (-4,761)
 • Истинные доходы : Истинная ценность (25,988,396)