Solishtirib bo‘lmaydigan mahsulot turi

* Asosiy funktsiya asosiy xususiyatdan farq qilishi mumkin