Nghề nghiệp tại Samsung Electronics

Tạo Dựng Tương Lai

 

Tìm Kiếm Nghề Nghiệp

Khám phá các cơ hội hấp dẫn và tham gia với chúng tôi
 

Làm Việc Tại Samsung

Samsung là công ty tuyệt vời vời những con người năng động, môi trường làm việc sáng tạo và hỗ trợ tối đa cho nhân viên. Bạn sẽ có cơ hội đóng góp vào công cuộc đổi mới tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của hàng triệu người dân toàn cầu.

 

Lĩnh Vực Nghề Nghiệp

Luôn có cơ hội cho bạn ở Samsung, đây là nơi bạn có thể trở thành chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

 

Chương Trình Phát Triển Nhân Viên của Samsung

Khám phá bắt đầu ở đây