Nghề Nghiệp Samsung Electronics

Do something big

 

Tìm Kiếm Nghề Nghiệp

Khám phá các cơ hội hấp dẫn và tham gia với chúng tôi
 

Làm Việc Tại Samsung

Samsung là môi trường làm việc tuyệt vời với những con người tuyệt vời, môi trường nổi bật, hỗ trợ tối đa cho nhân viên, và cơ hội trở thành một phần của sự tiến bộ tạo nen sự khác biệt rõ rệt trong cuộc sống của hàng triệu người dân toàn cầu.

 

Lĩnh Vực Nghề Nghiệpp

Cho dù bạn muốn làm ở vị trí nào, đều có cơ hội cho bạn ở Samsung. Đây là nơi bạn có thể trở thành chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực và đưa sự nghiệp của bạn vươn lên tầm cao mới.

 

Chương Trình Tài Năng của Samsung

Khám phá bắt đầu ở đây