Chương Trình Phát Triển Nhân Viên Của Samsung

Chương Trình Tài Năng của Samsung

Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo

Xem tệp giả lập ppt đính kèm (chuyển các ảnh từ trang Chương trình SAE ban đầu)

Chúng tôi chú trọng vào việc phát triển kỹ năng lãnh đạo cho nhân viên của chúng tôi. Mô hình học tập của Samsung dựa trên nguyên lý 60/30/10 bao gồm các hoạt động đào tạo thực tiễn (on the job training), tư vấn và các chương trình huấn luyện theo yêu cầu.

Chúng tôi cũng làm việc với các đối tác hàng đầu để phát triển các Chương Trình Lãnh Đạo của Samsung. Mục tiêu chính của chương trình này nhằm trang bị thêm các kỹ năng cho cấp lãnh đạo và tăng cường khả năng học tập cần thiết cho sự thành công trong thế giới đang thay đổi không ngừng như hiện nay.

Xem tệp giả lập ppt đính kèm (chuyển các ảnh từ trang Chương trình SAE ban đầu)

Chương trình Tuyển Dụng Sinh Viên Mới Tốt Nghiệp

Xem tài liệu ppt đính kèm (chuyển các ảnh từ trang Chương trình SAE ban đầu)

Thông qua chương trình này, chúng tôi tìm kiếm những sinh viên có năng lực và tài năng thực sự, những gương mặt nổi trội trong học vấn, để đảm nhiệm vị trí tại các văn phòng chi nhánh địa phương, và trong một số trường hợp, có thể làm việc tại các văn phòng nước ngoài.

Những người được lựa chọn phải qua một quá trình đánh giá nghiêm ngặt trước khi được tuyển dụng và sau đó trải qua 6 tháng đào tạo, với các vị trí nhiệm vụ khác nhau, sau khi hoàn thành thành công khóa đào tạo, thực tập viên sau đó có thể được phân công một vị trí chính thức dựa trên thành tích và nguyện vọng nghề nghiệp của họ.

Hãy bắt đầu ước mơ của bạn với chúng tôi ngay tại Samsung.

Xem tài liệu ppt đính kèm (chuyển các ảnh từ trang Chương trình SAE ban đầu)