Làm việc tại Samsung

Chung Tay Góp Phần Đổi Mới

 

Công ty Điện Tử Samsung tại khu vực Đông Nam Á – Châu Úc cam kết tạo nên văn hóa lãnh đạo toàn cầu.
Chúng tôi đang tìm kiếm những tài năng và các nhà lãnh đạo tương lai trong khu vực.

Video về nghề nghiệp của Samsung Đông Nam Á

Sẵn Sàng Với Những
Thách Thức Lớn

 

Trong quá trình hoạt động của Samsung, chúng tôi đã cố gắng làm tốt nhất để chinh phục những thách thức lớn lao. Tinh thần này là động lực làm cho Samsung trở thành một nhà lãnh đạo toàn cầu và duy trì những tham vọng phát triển các công nghệ tiên tiến, vượt khỏi ranh giới của những gì có thể.
Hãy tham gia cùng chúng tôi để tiếp bước những thách thức lớn trong tương lai.

 

Định Hình Tương Lai

 

Sự luôn đổi mới và chú trọng vào tính đa dạng của nhân viên Samsung đã làm Công ty trở thành một trong những tổ chức sáng tạo nhất thế giới. Chúng tôi đam mê công việc cùng với môi trường làm việc cởi mở và hợp tác đã tạo điều kiện cho chúng tôi chia sẻ kiến ​​thức cũng như chuyên môn của mình.
Samsung là nơi bạn có thể làm việc với những con người tuyệt vời và đưa ý tưởng của bạn trở thành những sản phẩm và giải pháp mới tạo nên tương lai của chúng ta.

 

Tạo Ảnh Hưởng

 

Làm việc tại Samsung trở nên có ý nghĩa vì bạn góp phần quan trọng trong việc đưa công nghệ mới đến với thế giới và cải thiện cuộc sống của con người. Những đổi mới của chúng tôi giúp nâng cao và cho phép mọi người hoạt động theo những cách mới. Chúng tôi sử dụng công nghệ của mình để đóng góp cho sự tăng trưởng và phát triển trong cộng đồng trên toàn thế giới. Tại Samsung, bạn có cơ hội thực hiện công việc thực sự có ý nghĩa tác động tích cực trên toàn cầu.

 
Ứng tuyển ngay bây giờ để tham gia với chúng tôi.