Tìm Hiểu Về CEO

Giám Đốc Điều Hành và Chủ Tịch, Samsung Electronics 

 
 

Dr. Oh-Hyun Kwon

Tổng Giám đốc Điều hành và Chủ tịch HĐQT
Chủ tịch HĐQT Samsung Advanced Institute of Technology

Ts. Oh-Hyun Kwon được Hội Đồng Quản Trị của công ty chính thức bổ nhiệm làm Giám Đốc Điều Hành của Samsung Electronics Co. và ngày 8 tháng 6, 2012.
Từ khi Ts. Kwon gia nhập gia nhập Mảng Bán Dẫn của Samsung Electronicsvào năm 1985, ông đã đóng vai trò tiên phong trong sự tiến bộ vượt bậc của Samsung Electronics trong ngành bán dẫn. Ông đã chỉ đạo thành công quá trình phát triển bộ nhớ DRAM 64Mb đầu tiên trong ngành vào năm 1992, và được cất nhắc lên vị trí Phó Chủ Tịch của đơn vị Công Nghệ Thiết Bị Nhớ của Samsung ba năm sau đó. Vào năm 1998, Ts. Kwon được bổ nhiệm làm Phó Chủ Tịch Cấp Cao và trưởng bộ phận ASIC của Mảng LSI Hệ Thống. Vào năm 2000, ông trở thành Phó Chủ Tịch Điều Hành và trưởng bộ phận Công Nghệ LSI. Vào tháng 1, 2004, Ts. Kwon được bổ nhiệm làm Chủ Tịch và Tổng Giám Đốc Điều Hành của Ban LSI Hệ Thống. Trong 10 năm làm việc tại Ban LSI Hệ Thống, Ts. Kwon đã được công nhận đặc biệt vì đạt được thị phần hàng đầu về IC điều khiển màn hình, bộ xử lý ứng dụng và cảm biến hình ảnh CMOS. Vào tháng 5, 2008, Ts. Kwon được bổ nhiệm làm Chủ Tịch Mảng Bán Dẫn (hiện nay là Các Giải Pháp Thiết Bị). Vào tháng 12, 2011, ông được thăng chức Phó Chủ Tịch của Samsung Electronics.
Ts. Kwon đã công bố rất nhiều bài viết tại các hội nghị và hội nghị chuyên đề bao gồm ISSCC, Hội Nghị Chuyên Đề VLSI, và IEDM. Ông cũng đã đóng góp chuyên môn của mình cho một số chuyên san kỹ thuật về các chủ đề liên quan đến bán dẫn.
Ts. Kwon có bằng Cử Nhân Khoa Học Ngành Kỹ Thuật Điện của Đại Học Quốc Gia Seoul, bằng Cử Nhân Khoa Học Ngành Kỹ Thuật Điện của KAIST (Viện Khoa Học và Công Nghệ Cấp Cao Hàn Quốc), và bằng Tiến Sĩ Ngành Kỹ Thuật Điện của Đại Học Stanford.