Ban Giám Đốc
Samsung Vina Electronics

Đội ngũ Ban Giám Đốc chịu trách nhiệm điều hành và quản lý các hoạt động của Samsung Vina Electronics.

 
  • CEO
  • Ban Giám Đốc

Ông Suh Kyung Wook

Tổng Giám Đốc Công ty Điện tử Samsung Vina (SAVINA)
 
 

Ông Yoon Young Mo

Giám Đốc Tài Chính
 
 

Ông Nguyễn Quang Hiền Huy

Phó Tổng Giám Đốc/ Giám Đốc Điều Hành
Ngành Hàng Thiết Bị Di Động
 
 

Bà Nguyễn Y Mai

Phó Tổng Giám Đốc/ Giám Đốc Điều Hành
Ngành Hàng Điện Tử Tiêu Dùng
 
 

Ông Nguyễn Minh Tâm

Giám Đốc Điều Hành Ngành Hàng
Điện Tử Nghe Nhìn
 
 

Ông Lê Việt Hùng

Giám Đốc Điều Hành
Ngành Điều Hòa Không Khí & Dự Án
Giám Đốc Điều Hành Ngành Điều Hòa Không Khí & Dự Án
Giám Đốc Điều Hành Ngành Điều Hòa Không Khí & Dự Án

Ông Phan Minh Văn

Giám Đốc Chăm Sóc Khách Hàng và
Bảo Hành Toàn Quốc
 
 

Bà Trần Phạm Thùy Chi

Giám Đốc Nhân Sự
 
 

Ông Nguyễn Trí Thông

Giám Đốc Truyền Thông