Giáo dục

Niềm Tin Vào Giáo Dục

Tạo ra các phương thức học mới cho giáo dục tương lai.

 

Học Viện STEM

Chúng tôi cố gắng nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo tương lai bằng cách giúp các em phát triển khả năng giải quyết vấn đề sáng tạo thông qua việc kết hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) để xác định và giải quyết các vấn đề xã hội quan trọng của cộng đồng địa phương.

Video STEM conference
Năm 2018, Samsung phối hợp với Lego Education giới thiệu STEM cho phụ huynh và học sinh Việt Nam.
 

Chúng tôi giới thiệu STEM – phương pháp và nội dung học đang được thế giới quan tâm đến với trẻ em Việt Nam, tạo điều kiện cho các em được tham gia những cuộc thi toàn cầu như First Lego League và World Robot Olympiad để cổ vũ tinh thần học hỏi về Khoa Học Kỹ Thuật, góp phần kiến tạo tương lai cho trẻ em Việt Nam.

 
Ghé Thăm Phòng Thông Tin Samsung Electronics