Việc Làm Và Cộng Đồng

Niềm Tin Vào Cộng Đồng

Cung cấp đào tạo dạy nghề và cơ sở hạ tầng cho một tương lai tốt đẹp hơn

 

Làng Nanum

Mục đích của chúng tôi nhằm đảo ngược sự đói nghèo và đặt nền móng cho nền kinh tế độc lập bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng toàn diện cần thiết cho một cuộc sống cơ bản cần thiết ở các khu vực có thu nhập thấp và khó khăn. Chương trình không chỉ cải thiện cơ sở hạ tầng xã hội bằng cách hợp tác với chính quyền địa phương, mà còn khuyến khích nhân viên của chúng tôi tích cực tham gia vào việc phát triển các đóng góp cá nhân cho cộng đồng

My family fishes and hunts. The kind of animals are paca, tapir, and various types of fish. To fish, first we need to learn the technique. We must go to a quiet river...and observe in detail to see if there are any fish in the area. And we need to have patience. I like to compare it to my studies... The canoe is like a classroom... And the silent river is like the people, quiet. The fishing rod is like my notebook that helps me to learn. In the future I would like to be a biologist. God willing. Me and biology...I'm starting to like it. I'm going to learn better, I think, with technology, and I hope to make a lot of memories here. My name is Micaeli. I live in the Barreinha community. I'm indigenous Bare.

Năm 2016, chúng tôi hỗ trợ hơn 61 làng xã với 17000 cư dân ở 6 quốc gia

Chúng tôi nhận thấy nguyên nhân của sự nghèo đói và đặt nền tảng cho độc lập kinh tế bằng cách mang lại cơ sở hạ tầng toàn diện cần thiết cho những nhu cầu cuộc sống cơ bản tại những khu vực dân cư có thu nhập thấp và chịu thiệt thòi về nhiều quyền lợi.

 

Làng Kỹ Thuật Số Châu Phi

Làng Nanum ở Châu Phi được gọi là làng kỹ thuật số, nơi cung cấp cơ sở hạ tầng toàn diện cần thiết cho một chất lượng cuộc sống cơ bản ở các khu vực có thu nhập thấp và kém may mắn.
Làng sử dụng máy phát điện sử dụng năng lượng mặt trời để cung cấp các cơ sở hạ tầng như trường học và trung tâm chăm sóc sức khoẻ di động ở vùng sâu vùng xa.

 
 • Trường Học Năng Lượng Mặt Trời

  Sử dụng các tấm pin mặt trời, có thể vận hành bất cứ nơi nào có ánh sáng mặt trời

 • Đèn Năng Lượng Mặt Trời

  Cung cấp đèn LED dùng năng lượng mặt trời để cải thiện điều kiện sống trong cộng đồng

 • Trung Tâm Y Tế Di Động

  Loại bỏ rào cản về kinh tế, địa lý đối với việc chăm sóc sức khoẻ thông qua các thiết bị điều khiển từ xe

 • Tổng Đài Hỗ Trợ Y Tế

  Máy chủ từ xa lưu trữ thông tin bệnh nhân và chia sẻ/quản lý với các bệnh viện thông qua hình thức trực tuyến

 • Máy Phát Điện Năng Lượng Mặt Trời

  Sạc và lưu trữ năng lượng bằng các tấm pin mặt trời

 
 • Trường Học Năng Lượng Mặt Trời

  Sử dụng các tấm pin mặt trời, có thể vận hành bất cứ nơi nào có ánh sáng mặt trời

 • Đèn Năng Lượng Mặt Trời

  Cung cấp đèn LED dùng năng lượng mặt trời để cải thiện điều kiện sống trong cộng đồng

 • Trung Tâm Y Tế Di Động

  Loại bỏ rào cản về kinh tế, địa lý đối với việc chăm sóc sức khoẻ thông qua các thiết bị điều khiển từ xe

 
 • Tổng Đài Hỗ Trợ Y Tế

  Máy chủ từ xa lưu trữ thông tin bệnh nhân và chia sẻ/quản lý với các bệnh viện thông qua hình thức trực tuyến

 • Máy Phát Điện Năng Lượng Mặt Trời

  Sạc và lưu trữ năng lượng bằng các tấm pin mặt trời

Ghé thăm Phòng Thông tin Samsung Electronics để tìm hiểu nhiều hơn